Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 april 2013

Bättre stöd till nya lärare

Introduktionsprogram för att ge nya lärare stöd och råd är nu obligatoriska i 15 EU-länder (Cypern, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike) samt i Kroatien och Turkiet. Det framgår av en rapport från EU-kommissionen om villkoren för lärare och skolledare i 32 länder. Även om programmen organiseras på olika sätt har de alla som mål att hjälpa nyanställda att komma in i yrket och minska risken för att de slutar i förtid.

– En bra lärare kan göra stor skillnad för barnens framtid, säger Androulla Vassiliou, EU:s utbildnings- och ungdomskommissionär. Därför uppmanar jag alla medlemsländer att förbättra fortbildningen och stödet för lärarna så att de kan utvecklas under hela sitt yrkesliv, säkra en innovativ undervisning av hög kvalitet och ge ungdomarna de färdigheter de behöver i det moderna samhället.

De flesta EU-länder har definierat den kompetens en lärare måste ha för att få jobb och kunna utvecklas i yrket. Det är pedagogiska kunskaper, förmågan att arbeta i grupp, social kompetens och ämneskunskaper. Denna kompetensram ligger till grund för den grundläggande lärarutbildningen i alla utom åtta länder och regioner (Belgien – den tyskspråkiga gemenskapen, Bulgarien, Finland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Slovakien och Tjeckien).

De flesta av Europas fem miljoner lärare arbetar minst 35-40 timmar i veckan. I arbetstiden ingår undervisningstid, tillgänglighet i skolan och förberedelser och rättning. Undervisningstiden varierar kraftigt – timantalet är i allmänhet högre i förskolan och minskar på högre nivåer. I grundskolan och gymnasiet undervisar lärarna i genomsnitt 20 timmar i veckan.

I ungefär en tredjedel av de europeiska länderna förväntas lärarna vara i skolan cirka 30 timmar i veckan. Det finns inget fastställt antal timmar i Sverige, Portugal, Storbritannien (England, Wales och Nordirland) och Norge, samt Cypern när det gäller högstadiet och gymnasiet och Island när det gäller förskolan. I Cypern, Grekland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien och Tyskland minskar antalet undervisningstimmar efter ett visst antal tjänstgöringsår.

De flesta lärare i Europa är över 40 år. Nästan hälften av lärarna är över 50 år i Bulgarien, Estland, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Andelen lärare under 30 år är särskilt låg i Sverige, Italien och Tyskland.

I de flesta EU-länder är grundskolelärarnas minimilön lägre än BNP per capita. Lönetillägg för t.ex. övertid eller större ansvar kan göra stor skillnad i lönekuvertet. Endast hälften av länderna i undersökningen har lönetillägg som bygger på undervisningens kvalitet eller elevernas resultat.

Bakgrund

Undersökningen om lärare och skolledare (Key Data on Teachers and School Leaders) omfattar 32 länder: EU-länderna, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet. Den är gjord av Eurydicenätverket för EU-kommissionens räkning och innehåller aktuell information om lärare och skolledare, från förskolan till högre utbildning, med uppgifter om ålder, kön, arbetstid och lön. I undersökningen sammanställs uppgifter och information från Eurydicenätverket, Eurostat och internationella undersökningar, bl.a. OECD:s undersökningar om lärarnas situation (Talis 2008) och elevernas resultat (Pisa 2009) samt Timss-studien om tendenser i matematik och naturvetenskap (2011, Internationella organisationen för utvärdering av skolresultat IEA).

Kommissionens strategi En ny syn på utbildning betonar vikten av att locka de bästa till läraryrket, särskilt med tanke på att många lärare snart går i pension. En bra grundläggande lärarutbildning och kontinuerlig fortbildning för både lärare och utbildare höjer utbildningens kvalitet – för att få en välkvalificerad arbetskraft måste länderna locka till sig och utbilda de bästa lärarna. Att främja högsta undervisningskvalitet är också en viktig fråga för högnivågruppen för modernisering av den högre utbildningen, som utbildningskommissionär Androulla Vassiliou tillsatte i november 2011.

Eurydice

Eurydicenätverket består av 40 nationella enheter i 36 länder (EU-länderna, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Makedonien, Montenegro, Serbien, Schweiz och Turkiet). Nätverket samordnas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea).

Läs mer

Hela undersökningen finns att läsa på engelska på Eurydices webbplats.

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilagor

    Figur 1: Nationella introduktionsprogram för nya lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet (ISCED 0, 1, 2 och 3), 2011–2012

Märk: Förklaringar och anmärkningar för de olika länderna finns i rapporten på sidan 40.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

Figur 2: Officiella definitioner av veckoarbetstid i timmar för heltidslärare i förskolan, låg- och mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, 2011–2012

Figur 2 (forts.): Officiella definitioner av veckoarbetstid i timmar för heltidslärare i förskolan, låg- och mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, 2011–2012

Märk: Förklaringar och anmärkningar för de olika länderna finns i rapporten på sidan 76–77.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar