Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. balandžio 24 d.

Jauni ES mokytojai bus labiau remiami

Europos Komisijos ataskaitos, kurioje nagrinėjamos mokytojų ir mokyklų vadovų darbo sąlygos 32 šalyse, duomenimis, pirmuosius žingsnius žengiantiems naujiems mokytojams skirtos ir prie jų poreikių pritaikytos įvadinės programos yra privalomos penkiolikoje valstybių narių (Austrijoje, Kipre, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, Maltoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje), taip pat Kroatijoje ir Turkijoje. Nors šios programos įgyvendinamos skirtingai, visomis jomis siekiama padėti naujokams prisitaikyti prie šios profesijos keliamų reikalavimų ir sumažinti tikimybę, kad jie atsisakys mokytojo darbo.

Geras mokytojas gali pakeisti vaiko ateitį, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. – Todėl raginu visas valstybes nares gerinti mokytojų rengimą ir rėmimą, suteikti jiems galimybę nuolat kelti kvalifikaciją bei kokybiškai ir novatoriškai mokyti jaunimą, kad šis įgytų šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų gebėjimų.“

Dauguma ES šalių yra nustačiusios, kokių gebėjimų turi turėti pradedantieji ir patyrę mokytojai. Tai, be kita ko, pedagoginės žinios, gebėjimas dirbti komandinį darbą ir bendrauti su įvairiais žmonėmis, profesiniai gebėjimai. Tokiomis kompetencijos sistemomis grindžiamas beveik visų Europos šalių (išskyrus vokietakalbę Belgijos bendruomenę, Bulgariją, Kroatiją, Čekiją, Suomiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Slovakiją) pirminis mokytojų rengimas.

Dauguma iš 5 mln. Europos mokytojų pagal darbo sutartis privalo dirbti 35–40 valandų per savaitę. Šis laikas skiriamas mokyti, budėti mokykloje, rengtis pamokoms ir moksleivių darbams vertinti. Tiesiogiai mokymui skiriamų valandų skaičius skiriasi: priešmokyklinio ugdymo įstaigose paprastai tam skiriama daugiau valandų nei vėlesniais mokymo etapais. Pradinėse ir vidurinėse mokyklose mokymo veiklai skiriama vidutiniškai 20 valandų.

Maždaug trečdalyje Europos šalių mokytojai mokyklos patalpose turi praleisti maždaug 30 valandų per savaitę. Tokių reikalavimų nenustatyta Portugalijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje), Norvegijoje, Kipre (vidurinėse mokyklose) ir Islandijoje (priešmokyklinio ugdymo įstaigose). Vokietijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kipre, Liuksemburge, Maltoje, Portugalijoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje tam tikrą laiką išdirbusių mokytojų pamokoms skirtų valandų skaičius sumažinamas.

Visoje Europoje dauguma mokytojų yra vyresni nei 40 m. Bulgarijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Estijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Norvegijoje ir Islandijoje beveik pusė mokytojų yra vyresni nei 50 m. Itin mažai jaunesnių nei 30 m. mokytojų yra Vokietijoje, Italijoje ir Švedijoje.

Daugumoje ES valstybių narių minimalus privalomojo švietimo sistemos (pradinių ir pagrindinių mokyklų) mokytojų atlyginimas yra mažesnis nei BVP vienam gyventojui. Priedai prie atlyginimo, galintys padidinti mokytojo darbo užmokestį, paprastai mokami už viršvalandžius ir papildomas pareigas. Tik pusėje tirtų šalių priedai prie atlyginimo mokytojams mokami už gerus mokymo rezultatus ar moksleivių pasiekimus.

Pagrindiniai faktai

32 šalyse (ES valstybėse narėse, Kroatijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Turkijoje) buvo atliekamas tyrimas „Key Data on Teachers and School Leaders“. Jį Europos Komisijos užsakymu vykdė tinklas „Eurydice“ – rinko naujausią informaciją apie įvairių švietimo įstaigų – pradedant priešmokyklinio ugdymo įstaigomis ir baigiant aukštosiomis mokyklomis – mokytojus ir mokyklų vadovus. Tai, be kita ko, duomenys apie jų amžių, lytį, darbo valandų skaičių ir darbo užmokestį. Ataskaitoje pateikiami duomenys ir informacija, gauti iš tinklo „Eurydice“, Eurostato ir kitų tarptautinių tyrimų, įskaitant EBPO tarptautinį mokymo(si) tyrimą (TALIS 2008), Tarptautinę moksleivių vertinimo programą (PISA 2009) ir Matematikos ir gamtos mokslų studijų tendencijų tyrimą (TIMSS 2011, Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija).

Strategijoje „Švietimo persvarstymas“ Komisija pabrėžia, kaip svarbu paskatinti tinkamus kandidatus rinktis mokytojo profesiją, ypač atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis mokytojų netrukus išeis į pensiją. Tinkamas pirminis bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų rengimas ir tęstinis mokymas didina švietimo Europoje kokybę: kvalifikuotą darbo jėgą turėsime tik tada, jei pritrauksime ir rengsime geriausius mokytojus. Meistriškumo mokymo srityje skatinimas – vienas iš Komisijos narės A. Vassiliou 2011 m. suburtos Mokymo kokybės ir meistriškumo aukšto lygio grupės prioritetų.

Tinklas „Eurydice“

Tinklą sudaro 40 nacionalinių skyrių 36 šalyse (ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje, Kroatijoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Turkijoje). „Eurydice“ veiklą koordinuoja ES švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga.

Daugiau informacijos

Visa ataskaita (anglų kalba) pateikiama „Eurydice“ svetainėje.

Europos Komisija. Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Priedai

    1 pav. Pradedantiesiems priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams, pradinių, bendrojo lavinimo pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojams (ISCED 0–3) skirtos nacionalinės įvadinės programos, 2011–2012 m.

Pastaba. Paaiškinimai ir konkreti informacija apie šalis pateikiama 40 leidinio puslapyje.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

2 pav. Visą darbo dieną dirbančių priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų, pradinių, bendrojo lavinimo pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojų oficialus savaitinis darbo krūvis, 2011–2012 m.

2 pav. (tęs.). Visą darbo dieną dirbančių priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų, pradinių, bendrojo lavinimo pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojų oficialus savaitinis darbo krūvis, 2011–2012 m.

Pastaba. Paaiškinimai ir konkreti informacija apie šalis pateikiama leidinio 76–77 puslapiuose.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar