Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 24.

A pályakezdő tanárok támogatásának javítása az Európai Unióban

Jelenleg az Európai Unió 15 tagállamában (Ausztriában, Cipruson, az Egyesült Királyságban, Észtországban, Franciaországban, Írországban, Luxemburgban, Máltán, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában), valamint Horvátországban és Törökországban kötelező a pályakezdő tanárok számára bevezető szakmai programot indítani abból a célból, hogy a frissen végzett pedagógusok személyre szabott támogatást és tanácsokat kapjanak. Ez derül ki abból az Európai Bizottság által készített jelentésből, mely 32 ország tanárainak és iskolavezető szakembereinek munkafeltételeiről és munkakörülményeiről ad áttekintést. Noha az egyes országok mind másként szervezik meg a programokat, azonos szándék vezeti őket: azt szeretnék elősegíteni, hogy a kezdő pedagógusok meg tudják állni a helyüket a szakmában, és ne hagyják el idő előtt a tanári pályát.

„A jó tanár meghatározó a diákok jövője szempontjából” – jelentette ki Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős uniós biztos. „Ezért arra kérem a tagállamok mindegyikét, hogy javítsák a tanárképzést, és hatékonyabban segítsék a pedagógusokat. Biztosítani kell, hogy a tanárok pályájuk során maradéktalanul kibontakoztathassák képességeiket, illetve hogy a diákok magas színvonalú és korszerű oktatásban részesüljenek, mely felvértezi őket a megfelelő képességekkel ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a modern kor kihívásainak.”

A legtöbb európai uniós ország meghatározta, melyek azok a kompetenciák, melyekkel a tanári végzettséggel rendelkező személyeknek a pedagógusállások betöltéséhez és a szakmai előmenetelhez rendelkezniük kell. Ezek közé tartoznak többek között a pedagógiai ismeretek, valamint az interperszonális és a szakmai készségek, de feltételt jelent az is, hogy képesek legyenek csoportban, kollégáikkal együttműködve dolgozni. A felmérésben szereplő országok mindegyikében ezek az ún. kompetencia-keretrendszerek jelentik a tanári alapképzés alapját, kivéve a következő nyolc országot, illetve régiót: Belgium – Német Ajkú Közösség, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Finnország, Horvátország, Izland, Liechtenstein és Szlovákia.

Az Európában dolgozó 5 millió tanár legtöbbjét arra kötelezi munkaszerződése, hogy hetente legalább 35–40 órát dolgozzon. Ebbe a tanórák megtartásán kívül az iskolában való jelenlét, valamint a felkészülésre és az írásbeli anyagok osztályozására fordított idő is beletartozik. Rendkívül nagy különbségeket mutat, hány órát kell a tanároknak tanórák és egyéb foglalkozások megtartásával tölteniük: ez a szám rendszerint magasabb az iskola előtt oktatás esetében, és az oktatás szintjének emelkedésével párhuzamosan csökken. Az alapfokú és a középfokú oktatásban dolgozó tanárok átlagosan heti 20 órát tanítanak.

Az európai országok hozzávetőleg egyharmadában elvárják a tanároktól, hogy hetente mintegy 30 órában jelen legyenek az iskolaépületben. Az Egyesült Királyságban (Angliában, Walesben és Észak-Írországban), Portugáliában, Svédországban és Norvégiában, valamint a középfokú oktatás esetében Cipruson és az iskola előtti oktatás vonatkozásában Izlandon nem szabályozzák a tanárok iskolai jelenlétének időbeli paramétereit. Cipruson, Görögországban, Luxemburgban, Máltán, Németországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szlovéniában a kötelező óraszám meghatározott számú szolgálati év teljesítése után csökken.

Európában a tanárok többsége elmúlt 40 éves. Ausztriában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban, valamint Norvégiában és Izlandon a tanárok csaknem fele az 50 évet is betöltötte. Németországban, Olaszországban és Svédországban különösen alacsony a tanárok körében a 30 éven aluli pedagógusok aránya.

Az Európai Unió tagállamainak többségében a tanárok alapbérének minimumösszege alacsonyabb, mint a kötelező oktatást (alapfokú és alsó középfokú oktatást) biztosító intézményekben dolgozó pedagógusok esetében az egy főre jutó GDP értéke. A túlórákért, illetve a különböző járulékos feladatok ellátásáért kapott juttatások számottevően megnövelhetik a tanárok nettó fizetését. A felmérésben szereplő országoknak csupán a fele részesíti a pedagógusokat külön juttatásban kimagasló tanári teljesítményük, illetve a diákok eredményei alapján.

Előzmények

A Tanárokkal és a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel kapcsolatos alapadatok (Key Data on Teachers and School Leaders) elnevezésű felmérés 32 országra terjedt ki (az EU tagállamaira, továbbá Horvátországra, Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Törökországra). A felmérést az Európai Bizottság megbízásából az Eurydice hálózat végezte el. A felmérés eredményét ismertető jelentés az iskola előtti oktatástól a felsőfokú oktatásig bezárólag összesíti a tanárokkal és az oktatási intézmények vezetőivel – életkorukkal, nemükkel, munkaidejükkel, fizetésükkel stb. – kapcsolatban rendelkezésre álló legfrissebb adatokat. A dokumentum részben az Eurydice hálózattól és az Európai Unió Statisztikai Hivatalától származó adatokat és információkat összesíti, részben pedig nemzetközi felmérések megállapításain alapul. Utóbbiak közé tartozik többek között az OECD 2008. évi nemzetközi tanítási-tanulási felmérése (Teaching and Learning International Survey, TALIS), a 2009. évi nemzetközi tanulói teljesítménymérés (Programme for International Student Assessment, PISA), valamint a 2011. évi nemzetközi matematikai és természettudományi vizsgálat (Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS).

Az Európai Bizottság Gondoljuk újra az oktatást! elnevezésű stratégiája kiemeli, mennyire fontos, hogy a legrátermettebb fiatalok számára vonzó legyen a tanári szakma, különösen, mivel az aktív pedagógusok közül sokan állnak a nyugdíjaskor küszöbén. A megfelelő színvonalú tanári alapképzés, valamint a tanárok és oktatók folyamatos szakmai továbbképzése javítja az európai oktatás színvonalát: csak úgy lehet magasan képzett munkavállalókat kinevelni, ha a legjobb jelölteket nyerjük meg az oktatás ügyének, és képezzük ki az oktatói feladatok ellátására. A kiválóság előmozdítása a tanítás terén a felsőoktatás korszerűsítésével foglalkozó magas szintű munkacsoport számára is prioritást jelent. A munkacsoportot Vasziliu biztos hozta létre 2011 novemberében.

Az Eurydice hálózat

Az Eurydice hálózat 40 nemzeti irodából áll, melyek a hálózatban részt vevő 36 országban (EU-tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, továbbá Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország) működnek. Az Eurydice hálózat működését az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége koordinálja.

További információk

A jelentés teljes szövege az Eurydice-honlapon olvasható, angol nyelven.

Európai Bizottság: Oktatásügy és képzés

Andrula Vasziliu biztos honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Mellékletek

    1. ábra: Az iskola előtti nevelést, alapfokú oktatást, illetve általános (alsó és felső) középfokú oktatást biztosító intézményekben elhelyezkedő kezdő pedagógusok számára szervezett nemzeti bevezető programok (ISCED 0, 1, 2 és 3), 2011/2012.

Megjegyzés: Magyarázó megjegyzések és országspecifikus megjegyzések a kiadvány 40. oldalán találhatók.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

2. ábra: Az iskola előtti nevelést, alapfokú oktatást, illetve általános (alsó és felső) középfokú oktatást biztosító intézményekben teljes munkaidőben foglalkoztatott tanárok órában kifejezett hivatalos heti munkaterhelése, 2011/2012.

2. ábra (folyt.) Az iskola előtti nevelést, alapfokú oktatást, illetve általános (alsó és felső) középfokú oktatást biztosító intézményekben teljes munkaidőben foglalkoztatott tanárok órában kifejezett hivatalos heti munkaterhelése, 2011/2012.

Megjegyzés: Magyarázó megjegyzések és országspecifikus megjegyzések a kiadvány 76–77. oldalán találhatók.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar