Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. huhtikuuta 2013

Parempaa tukea uusille opettajille EU:ssa

Opettajien ja koulujen johtajien työoloja 32 maassa tarkastelleen Euroopan komission raportin mukaan perehdyttämisohjelmat, joilla pyritään tarjoamaan henkilökohtaista tukea ja neuvoja uusille opettajille, ovat nyt pakollisia 15:ssä EU:n jäsenvaltiossa (Italia, Itävalta, Irlanti, Kypros, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Kroatiassa ja Turkissa. Vaikka perehdyttämisohjelmat on organisoitu hieman eri tavalla, niillä kaikilla on sama tavoite: auttaa tulokkaita sopeutumaan ammattiin ja siten vähentää riskiä, että uudet opettajat jättävät opetustyön varhaisessa vaiheessa.

Hyvä opettaja voi vaikuttaa ratkaisevasti lapsen tulevaisuuteen”, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Siksi kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan parantamaan opettajien koulutusta ja opettajille suunnattua tukea, jotta opettajat voivat kehittää ammattitaitoaan koko ammattiuransa ajan ja taata korkealaatuisen ja innovatiivisen opetuksen, jonka tavoitteena on varustaa nuoret nyky-yhteiskunnan edellyttämillä taidoilla.”

Suurin osa EU:n jäsenvaltioista on määritellyt taidot, jotka opettajilla on oltava voidakseen toimia ammatissa ja kehittyäkseen siinä. Tällaisia ovat esimerkiksi pedagogiset tiedot, ryhmätyöskentelytaidot, ihmissuhdetaidot ja ammatillinen pätevyys. Tämä osaamiskehys on opettajien peruskoulutuksen perustana kaikissa jäsenvaltioissa kahdeksaa maata tai aluetta lukuun ottamatta (Belgian saksankielinen yhteisö, Bulgaria, Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Slovakia, Suomi ja Tšekki).

Suurimmalla osalla Euroopan viidestä miljoonasta opettajasta on työsopimus, joka velvoittaa vähintään 35–40 viikkotunnin työmäärään. Tähän sisältyy opetukseen käytettävä aika, päivystäminen koulun tiloissa sekä tuntien valmisteluun ja kokeiden korjaukseen kuluva aika. Aktiivisen opetustyön tuntimäärä vaihtelee suuresti: esiasteen koulutuksessa varsinaisen opetuksen tuntimäärä on tavallisesti korkein, ja se vähenee korkeimmilla koulutuksen asteilla. Keskimääräisesti opetustunteja perus- ja keskiasteen opetuksessa on 20.

Noin kolmanneksessa Euroopan maista opettajien oletetaan olevan koulun tiloissa noin 30 tuntia viikossa. Vaatimusta tietystä tuntimäärästä ei ole asetettu Portugalissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti) ja Norjassa sekä Kyproksessa ylemmän perusasteen ja keskiasteen opetuksessa ja Islannissa esiopetuksessa. Espanjassa, Kreikassa, Kyproksessa, Luxemburgissa, Maltassa, Portugalissa, Romaniassa, Saksassa ja Sloveniassa opetustunteja vähennetään, kun tietty määrä palvelusvuosia on tullut täyteen.

Suurin osa opettajista eri puolilla Eurooppaa on yli 40-vuotiaita. Alankomaissa, Bulgariassa, Italiassa, Itävallassa, Saksassa, Tšekissä, Virossa, Norjassa ja Islannissa lähes puolet opettajista on yli 50-vuotiaita. Alle 30-vuotiaiden opettajien osuus on erityisen pieni Italiassa, Ruotsissa ja Saksassa.

Valtaosassa EU:n jäsenvaltioita peruskoulun opettajien minimipalkka on alhaisempi kuin BKT asukasta kohden. Palkanlisiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi opettajan nettopalkkaan, maksetaan tavallisesti ylitöistä tai lisätehtävistä. Vain puolessa raportissa tarkastelluista maista opettajia palkitaan hyvistä opetus- tai oppimistuloksista.

Taustaa

Opettajia ja koulun johtajia koskeva tutkimus ”Key Data on Teachers and School Leaders” kattaa 32 maata (EU-maat sekä Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja ja Turkki). Tutkimuksen on tehnyt Euroopan komissiolle Eurydice-verkosto, ja siihen on koottu tuoreimmat opettajia ja koulujen johtajia koskevat tiedot esiopetuksesta keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, tiedot iästä, sukupuolesta, työajasta ja palkoista mukaan luettuina. Raporttiin on koottu tietoja Eurydice-verkostosta ja Eurostatilta sekä kansainvälisistä tutkimuksista, kuten OECD:n kansainvälisestä opetus- ja oppimistutkimuksesta (TALIS 2008), kansainvälisestä oppimistulosten arviointiohjelmasta (PISA 2009) sekä tendenssejä kansainvälisestä matematiikka- ja luonnontiedetutkimuksesta (TIMSS 2011, kansainvälinen koulutussaavutusten arviointijärjestö).

Koulutuksen uudelleenajattelua koskevassa komission strategiassa korostetaan, että on tärkeää houkutella parhaita ehdokkaita tuleviksi opettajiksi, etenkin kun valtava määrä opettajia on lähiaikoina siirtymässä eläkkeelle. Asianmukainen opettajien peruskoulutus ja opettajille ja kouluttajille tarjottava jatkuva ammatillisen kehittymisen mahdollisuus parantavat koulutuksen laatua Euroopassa: varmistaakseen osaavan työvoiman jäsenvaltioiden on houkuteltava parhaita kasvattajia ja koulutettava heitä. Huippuopetuksen edistäminen on niin ikään ensisijaisen tärkeä tavoite marraskuussa 2011 komissaari Vassiliou perustaman korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista käsittelevän korkean tason työryhmän työssä.

Eurydice

Eurydice-verkosto koostuu 40 kansallisesta yksiköstä 36 maassa (EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki). Eurydice-verkostoa koordinoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

Koko raportti on saatavilla englanniksi Eurydicen verkkosivustolla

Euroopan komissio: Koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2) 295 96 67

Liitteet

    Kuva 1: Kansalliset uusille opettajille suunnatut perehdyttämisohjelmat esiasteen, alemman perusasteen, ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa (ISCED 0, 1, 2 ja 3), 2011/2012

Huom. Selitykset ja maakohtaiset huomautukset ovat saatavilla julkaisun sivulla 40 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf.

Kuva 2: Täysipäiväisten opettajien virallinen viikottainen tuntimäärä esiasteen, alemman perusasteen, ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa 2011/2012

Kuva 2 (jatkoa) Täysipäiväisten opettajien virallinen viikottainen tuntimäärä esiasteen, alemman perusasteen, ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa 2011/2012

Huom. Selitykset ja maakohtaiset huomautukset ovat saatavilla julkaisun sivuilla 76–77 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf.


Side Bar