Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 24 aprilie 2013

Pentru documentele oficiale nu mai sunt necesare ștampile costisitoare și birocratice — Comisia Europeană acționează pentru a reduce birocrația în toate statele membre

Astăzi, Comisia Europeană propune reducerea birocrației pentru cetățeni și întreprinderi, eliminând rutina birocratică de aprobare necesară în prezent pentru recunoașterea autenticității în alt stat membru al UE a documentelor oficiale precum certificatul de naștere. În prezent, cetățenii care se mută într-un alt stat membru trebuie să consacre mult timp și să cheltuiască mulți bani pentru a demonstra că documentele lor oficiale (de exemplu certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie) eliberate de statul membru de origine sunt autentice. Pentru aceasta este nevoie de certificatul „apostilă” care este utilizat de autoritățile publice în alte state ca dovadă a faptului că documentele oficiale sau semnăturile funcționarilor naționali de pe documente sunt veritabile. Sunt afectate, de asemenea, întreprinderile care desfășoară activitate transfrontalieră în cadrul UE, pe piața unică a UE. De exemplu, pentru a dovedi statutul lor juridic atunci când desfășoară activități transfrontaliere, de cele mai multe ori vor trebui să prezinte o serie de documente oficiale legalizate. Aceste cerințe datează din perioada în care țările aveau încredere într-un document oficial numai atunci când provenea de la Ministerul de Externe din altă țară. Cu toate acestea, așa cum avem încredere reciprocă în hotărârile judecătorești pronunțate în alt stat membru, ar trebui să putem să avem încredere în serviciul Stării civile din statul membru care eliberează certificate de naștere, fără a fi nevoie ca Ministerul de Externe, Ministerul Justiției sau alte autorități să garanteze pentru acestea. Așadar, Comisia Europeană propune astăzi eliminarea ștampilei apostilă și a unei serii de cerințe administrative nedeslușite pentru legalizarea documentelor oficiale ale persoanelor care locuiesc și lucrează în alte state membre.

„De fiecare dată când treceți frontiera, nu trebuie ca Ministerul de Externe să confirme că pașaportul dumneavoastră este într-adevăr un pașaport — de ce ar trebui să se procedeze așa pentru un certificat de naștere?”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Atunci când vă mutați în străinătate, îndeplinirea acestor formalități costisitoare pentru a stabili că certificatul dumneavoastră de naștere este într-adevăr un certificat de naștere sau doar pentru a putea utiliza certificatul unei întreprinderi creează inconveniente de ordin birocratic. Am auzit nenumărate relatări despre dificultățile întâmpinate în îndeplinirea acestor cerințe greu de înțeles. Astăzi, Comisia acționează pentru a simplifica viețile oamenilor și ale întreprinderilor atunci când își exercită dreptul la liberă circulație în UE.”

Conform propunerilor Comisiei, adoptate astăzi, cetățenii și întreprinderile nu vor mai trebui să prezinte versiuni „legalizate” costisitoare sau traduceri „autentificate” ale documentelor oficiale atunci când, de exemplu, înregistrează o casă sau o societate, când se căsătoresc sau când solicită o carte de rezidență. Douăsprezece categorii de documente oficiale1 ar fi exceptate automat de la formalități precum „apostilare” și „legalizare” — impuse, în prezent, pentru aproximativ 1,4 milioane de documente în cadrul UE pe an. Eliminarea acestor cerințe va însemna economii de până la 330 de milioane de euro pentru cetățeni și întreprinderi, fără a pune la socoteală timpul economisit și inconvenientele evitate.

Cu toate acestea, noile norme nu vor avea niciun impact asupra recunoașterii conținutului sau a efectelor documentelor în cauză. Noile norme vor contribui doar la dovedirea autenticității documentului oficial, de exemplu dovedirea autenticității unei semnături, și a calității titularului funcției publice care semnează documentul. Acest demers va trebui acceptat reciproc de către statele membre, fără alte cerințe de certificare suplimentare.

Comisia propune, de asemenea, un instrument de simplificare suplimentară: formulare standardizate multilingve facultative în toate limbile oficiale ale UE pe care cetățenii și întreprinderile le-ar putea solicita în locul și în aceleași condiții aplicabile documentelor oficiale naționale cu privire la naștere, deces, căsătorie, parteneriat înregistrat, precum și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi (a se vedea anexa pentru exemple). Aceasta ar contribui, în special, la economisirea costurilor cu traducerea, dat fiind că atractivitatea unei astfel de opțiuni derivă din faptul că cetățenii și întreprinderile nu mai trebuie să se preocupe de traduceri. Formatul acestor formulare are la bază convenții internaționale specifice2.

Propunerea prevede, de asemenea, garanții împotriva fraudei. În cazul în care o autoritate națională are motive întemeiate să pună la îndoială un anumit document, statele membre vor putea verifica autenticitatea documentului cu autoritățile emitente, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) existent.

Context

Potrivit sondajului Eurobarometru din octombrie 2010, 73 % dintre europeni sunt de părere că ar trebui luate măsuri pentru a îmbunătăți circulația documentelor oficiale între țările UE.

Ca răspuns, în 2010, Comisia Europeană a publicat o Carte verde privind promovarea liberei circulații a documentelor oficiale și a organizat o consultare publică cu privire la mijloacele posibile de facilitare a utilizării și acceptării documentelor oficiale.

Comisia Europeană depune importante eforturi pentru a elimina toate obstacolele care cauzează inconveniente cetățenilor. Raportul privind cetățenia UE în 2010 (a se vedea IP/10/1390 și MEMO/10/525) a evidențiat 25 de acțiuni concrete pentru eliminarea obstacolelor rămase care îi împiedică pe cetățenii europeni să-și exercite dreptul la liberă circulație în UE. Prin propunerea de astăzi, Comisia pune în practică angajamentul său.

În 2012, Comisia a organizat o amplă consultare publică prin care cetățenii erau întrebați despre problemele pe care le-au întâmpinat în exercitarea drepturilor lor în calitate de cetățeni ai UE (a se vedea IP/12/461). Procesul de acceptare a unui document ca fiind autentic în alt stat membru a fost una dintre problematicile invocate de către cetățeni.

Exemplu real de probleme cu care se confruntă cetățenii UE

Recent m-am căsătorit în Luxemburg, însă procedura pentru recunoașterea certificatului meu de naștere a durat foarte mult și a fost foarte costisitoare. Procedura are la bază sistemul foarte scump al „apostilei”. Sistemul ar putea fi util la nivel mondial, dar în UE este o modalitate dureroasă de a dovedi lipsa de cooperare și încredere între administrații.”

- răspunsul unui cetățean român, la consultarea publică privind drepturile cetățenilor UE, organizată în 2012.

Noile norme vor simplifica formalitățile prin:

  • eliminarea formalităților de „legalizare” și „apostilare”;

  • eliminarea necesității de a prezenta o copie legalizată alături de documentul oficial original, oferirea, în schimb, a posibilității de a prezenta copii nelegalizate împreună cu documentele originale;

  • asigurarea faptului că sunt acceptate traduceri necertificate ale unor documente oficiale emise de către autoritățile altor state membre;

  • punerea la dispoziție a unor formulare standard UE multilingve și facultative;

  • îmbunătățirea cooperării administrative între statele membre pentru a contribui la lupta împotriva fraudei.

    Următoarele etape: pentru a dobândi statutul de act legislativ, regulamentul propus va trebui acum să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri, prin „procedura legislativă ordinară” (codecizie). De asemenea, la 8 mai 2013, în contextul anului 2013 desemnat ca An European al Cetățenilor, Comisia va publica un al doilea raport privind cetățenia UE, în care va evidenția 12 noi acțiuni concrete pentru soluționarea problemelor rămase cu care cetățenii UE se confruntă încă atunci când își exercită dreptul la liberă circulație.

Pentru informații suplimentare

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Comisia Europeană – politica în materie de justiție civilă:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANEXĂ: EXEMPLE DE FORMULARE MULTINLINGVE FACULTATIVE

1 :

Simplificarea se va aplica în cazul documentelor oficiale privind numele, căsătoria și parteneriatul înregistrat, nașterea, filiația, adopția, decesul, reședința, cetățenia și naționalitatea, bunurile imobiliare, statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau întreprinderi, drepturile de proprietate intelectuală sau documentele care atestă lipsa cazierului judiciar.

2 :

În special cele ale Comisiei Internaționale de Stare Civilă (CIEC).


Side Bar