Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 24.

Nincs többé szükség költséges hivatalos pecsétekre a közokiratokon – az Európai Bizottság valamennyi tagállamban fellép a bürokrácia csökkentése érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tett a polgárok és vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentésére; el kívánja törölni azokat a hivatalos ellenjegyzési alakiságokat, amelyek nélkül jelenleg nem ismerik el valódiként a polgárok különböző közokiratait – például születési anyakönyvi kivonatát – egy másik uniós tagállamban. Jelenleg a másik tagállamba költöző polgároknak sok időt és pénzt kell fordítaniuk annak igazolására, hogy a származási tagállamuk által kiállított közokirataik (például születési vagy házassági anyakönyvi kivonataik) valódiak. E körbe tartozik az ún. Apostille tanúsítvány, amelyet az állami hatóságok annak igazolására használnak más államokban, hogy a közokiratok, vagy a tagállami tisztviselők okiratokon szereplő aláírásai valódiak. Ez a kérdés érinti az EU egységes piacán belül, több uniós tagállam területén tevékenykedő vállalkozásokat is. Gyakran kell például hitelesített közokiratokat bemutatniuk jogállásuk bizonyítása érdekében, amennyiben több tagállam területén kívánnak tevékenységet folytatni. Ezek a követelmények egy olyan korból származnak, amikor az országok csak akkor bíztak meg egy közokirat hitelességében, ha az egy másik ország külügyminisztériumától érkezett. Azonban ahogy egymás bírósági határozataiban megbízunk, ugyanígy tudnunk kell megbízni egy születési anyakönyvi kivonatokat kiállító tagállami nyilvántartó hivatalban, anélkül, hogy az adott ország külügyminisztériumának, igazságügyi minisztériumának vagy egyéb hatóságainak kezeskedniük kellene ezek felől. Ezért az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tett az Apostille tanúsítvány, valamint számos olyan további átláthatatlan adminisztratív követelmény eltörlésére, amelyek a más tagállamban élő és dolgozó emberek számára előírják a közokiratok hitelesítését.

„Határátlépéskor semmi szükség arra, hogy hazánk külügyminisztériuma megerősítse: útlevelünk valóban útlevél. Miért lenne hát szükség erre egy születési anyakönyvi kivonat esetében?” – tette fel a kérdést Viviane Reding, a Bizottság alelnöke, uniós jogérvényesülési biztos. „A külföldre költözőknek bürokratikus nehézségek árán ilyen költséges eljárásokon kell keresztülmenniük annak bizonyítása érdekében, hogy születési anyakönyvi kivonatuk valóban születési anyakönyvi kivonat, vagy pusztán csak azért, hogy egy cégkivonatot felhasználhassanak. Számtalan történetet hallottam már arról, hogy milyen zűrzavar származhat az ilyen érthetetlen követelmények teljesítéséből. Ma a Bizottság azért lép fel, hogy az EU-n belüli szabad mozgáshoz való jogaik gyakorlása során egyszerűsítse az emberek és a vállalkozások életét.”

A Bizottság mai napon elfogadott javaslata értelmében a polgároknak és a vállalkozásoknak nem kellene többé a hivatalos okiratok költséges „felülhitelesített” változatait vagy „hiteles” fordításait bemutatni például akkor, ha házat vagy társaságot kívánnak nyilvántartásba vetetni, házasságot kívánnak kötni vagy tartózkodási igazolványt igényelnek. A közokiratoknak tizenkét kategóriája1 automatikusan mentesülne az olyan alakiságok alól, mint az „Apostille” és a „felülhitelesítés” – amelyeket jelenleg évente mintegy 1,4 millió dokumentum vonatkozásában írnak elő az EU-n belül. E követelmények eltörlése akár 330 millió euró megtakarítást jelenthet az uniós polgárok és vállalkozások számára, az időveszteség és kényelmetlenség elkerüléséről nem is beszélve.

Az új szabályok azonban nem lesznek hatással a szóban forgó dokumentumok tartalmának vagy hatásainak elismerésére. Az új szabályok csak a közokirat valódiságának – például az aláírás valódiságának és az aláíró köztisztviselő eljárási minőségének – igazolását fogják segíteni. Ezt a tagállamoknak kölcsönösen el kell fogadniuk, minden további hitelesítési követelmény nélkül.

A Bizottság további egyszerűsítő intézkedést is javasol: az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető, választható többnyelvű formanyomtatványokat, amelyeket a polgárok és a vállalkozások igényelhetnének a születéssel, halállal, házassággal, bejegyzett élettársi kapcsolattal, valamint társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami közokiratok helyett, velük azonos feltételek mellett (példákat lásd a mellékletben). Ez különösen a fordítási költségek terén eredményezhetne megtakarításokat, mivel ez a lehetőség azért lehet vonzó a polgárok és a vállalkozások számára, mert így nem kellene többé aggódniuk a fordítás miatt. E formanyomtatványok megtervezése során bizonyos nemzetközi egyezményekből2 merítettünk.

A javaslat a csalás elleni biztosítékokról is rendelkezik. Ha egy nemzeti hatóságnak megalapozott kétségei vannak egy konkrét dokumentummal kapcsolatban, a tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy a dokumentum valódiságát – a meglévő belső piaci információs rendszer (IMI) segítségével – ellenőrizzék a kiállító hatóságoknál.

Előzmények

Egy 2010. októberi Eurobarométer felmérés szerint az európaiak 73 %-a véli úgy, hogy lépéseket kellene tenni a közokiratok uniós országok közti áramlásának megkönnyítése érdekében.

Erre válaszul az Európai Bizottság 2010-ben zöld könyvet tett közzé a közokiratok szabad áramlásának elősegítéséről, és nyilvános konzultációt tartott a közokiratok felhasználását és elfogadását megkönnyítő lehetséges eszközökkel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság komoly erőfeszítéseket tesz a polgároknak bosszúságot okozó akadályok felszámolása érdekében. Az uniós polgárságról szóló, 2010. évi jelentés (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) 25 konkrét intézkedést vázolt fel azon akadályok megszüntetése érdekében, amelyek továbbra is hátráltatják az uniós polgárokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásában. A mai napon elfogadott javaslattal a Bizottság teljesíti kötelezettségvállalását.

2012-ben a Bizottság széles körű nyilvános konzultációt tartott, melynek során arról kérdezte a polgárokat, hogy milyen problémákkal találkoztak az őket uniós polgárként megillető jogok gyakorlása során (lásd: IP/12/461). A polgárok által jelzett egyik problémát az a folyamat jelentette, amelyet a dokumentumok más tagállamban valódiként történő elfogadtatása érdekében végig kell járni.

Gyakorlati példák az uniós polgárok problémáira

„Nemrégiben kötöttem házasságot Luxemburgban, de a születési anyakönyvi kivonatom elismertetésére irányuló eljárás nagyon hosszadalmas és költséges volt. Az eljárás egy drága, ún. „Apostille”-rendszeren alapul. Elképzelhető, hogy a rendszer világszinten hasznos, ám az EU-ban ez a közigazgatási rendszerek közötti együttműködés és bizalom hiányának fájdalmas bizonyítéka.”

– román állampolgár válasza az uniós polgárok jogaival kapcsolatos, 2012. évi nyilvános konzultáció keretében.

Az új szabályok a következők révén fogják egyszerűsíteni az alakiságokat:

  • a „felülhitelesítés” és az „Apostille” alakiságainak eltörlése;

  • a hiteles másolat eredeti közokirattal együttes bemutatására vonatkozó kötelezettség eltörlése, és ehelyett nem hiteles másolatok bemutatásának engedélyezése az eredeti közokiratokkal együtt;

  • a más tagállam hatóságai által kiállított közokiratokról készített nem hiteles fordítások elfogadásának biztosítása;

  • választható többnyelvű uniós formanyomtatványok meghatározása;

  • a tagállamok közötti igazgatási együttműködés javítása a csalás elleni küzdelem támogatása érdekében.

    A következő lépések: Ahhoz, hogy a rendeletjavaslatból jogforrás legyen, azt az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának „rendes jogalkotási eljárás” (együttdöntési eljárás) keretében el kell fogadnia. Emellett a polgárok európai éve keretében, 2013. május 8-án a Bizottság közzé fogja tenni az uniós polgárságról szóló második jelentését, amelyben 12 újabb konkrét intézkedést fog felvázolni azon problémák felszámolása érdekében, amelyekkel az uniós polgárok még mindig szembesülnek a szabad mozgáshoz fűződő jogaik gyakorlása során.

További információk

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Európai Bizottság – polgári jogi jogérvényesülési politika:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_hu.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

MELLÉKLET: PÉLDÁK A VÁLASZTHATÓ TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNYOKRA

1 :

Az egyszerűsítés a névvel, házassággal és bejegyzett élettársi kapcsolattal, születéssel, származással, örökbefogadással, halállal, lakóhellyel, uniós polgársággal és állampolgársággal, ingatlannal, társaságok és egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével, szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos közokiratokra, valamint az erkölcsi bizonyítványokra fog vonatkozni.

2 :

Elsősorban a Nemzetközi Személyi Jogállapoti Bizottság (ICCS) egyezményeiből.


Side Bar