Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. aprila 2013

Boj proti davčnim utajam: Evropska komisija ustanovila platformo za dobro davčno upravljanje

Komisija je danes v okviru skupnih prizadevanj za boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom ustanovila novo platformo za dobro davčno upravljanje. Platforma bo spremljala napredek držav članic pri omejevanju agresivnega davčnega načrtovanja in zajezitvi davčnih oaz v skladu s priporočili, ki jih je Komisija predstavila lani (glej IP/12/1325). Cilj je zagotoviti, da bodo države članice na tem področju dejansko in učinkovito ukrepale v okviru usklajenega okvira EU. V platformi bodo sodelovali predstavniki različnih zainteresiranih strani – nacionalnih davčnih organov, Evropskega parlamenta, gospodarstva, akademske sfere, nevladnih organizacij in drugih. To bo olajšalo tudi dialog in izmenjavo strokovnega znanja, kar lahko prispeva k bolj usklajenemu in učinkovitemu pristopu EU v boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom.

Komisar za obdavčenje, carinsko unijo, statistiko, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti povedal: „Boj proti davčnim utajam pomeni boj za zaščito pravičnosti naših davčnih sistemov, konkurenčnosti naših gospodarstev in solidarnosti držav članic. Tveganja so prevelika, da bi si lahko dovolili izgubiti to bitko. Več kot dobrodošlo je, da se države članice spet bolj zavzeto posvečajo temu vprašanju. To zavzetost je zdaj treba pokazati še z dejanji. Platforma, ki začenja delovati z današnjim dnem, bo zagotovila, da bodo države članice ostale v pripravljenosti in da bodo rezultati na področju boja proti davčnim utajam izpolnili pričakovanja.“

Platforma za dobro davčno upravljanje je bila ena od pobud, predvidenih v akcijskem načrtu Komisije za boj proti davčnim utajam iz decembra 2012 (glej MEMO/12/949). Sestavljalo jo bo približno 45 članov, in sicer po en visok uradnik iz davčnih organov posameznih držav članic in do 15 nevladnih predstavnikov. Nevladne predstavnike bo imenovala Komisija na podlagi javnega razpisa. Danes je bilo objavljeno tudi povabilo k oddaji prijave, na podlagi katerega bodo izbrane organizacije, ki bodo sodelovale v platformi. Organizacije bodo imenovane za triletni mandat, ki se lahko podaljša na podlagi ponovne uspešne prijave po izteku tega obdobja.

Ozadje

Platforma bo spremljala zlasti napredek glede dveh priporočil, povezanih z navedenim akcijskim načrtom.

Prvo priporočilo predvideva odločno stališče EU do davčnih oaz, ki presega sedanje mednarodne ukrepe. Z uporabo skupnih meril so države članice pozvane, da identificirajo davčne oaze in jih uvrstijo na nacionalne črne liste.

Drugo priporočilo zadeva agresivno davčno načrtovanje. Opredeljuje načine, kako preprečiti možnosti, ki jih izkoriščajo podjetja, da se izognejo plačilu poštenega deleža davkov. Med njimi so okrepitev določb o preprečevanju zlorab v dvostranskih davčnih sporazumih, nacionalnem pravu in pravu družb EU. Umetne ureditve, namenjene izogibanju davkov, se ne bi upoštevale, podjetja pa bi bila namesto tega obdavčena na podlagi dejanske ekonomske vsebine.

Naslednji koraki

Platforma naj bi se predvidoma prvič sestala 10. junija 2013.

Koristne povezave

Sledite komisarja Algirdasa Šemeto na twitterju.

Spletna stran komisarja za obdavčenje, carinsko unijo, statistiko, revizijo in boj proti goljufijam Algirdasa Šemete:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Akcijski načrt in priporočili Komisije so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Spletišče o davčnih utajah in izogibanju davkom:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Povabilo k oddaji prijave za sodelovanje v platformi:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Kontakta:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar