Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. apríla 2013

Komisia v rámci boja proti daňovým únikom zriadila platformu pre dobrú správu daňových záležitostí

Komisia dnes zriadila novú platformu pre dobrú správu daňových záležitostí, ktorá je súčasťou sústredeného úsilia v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Platforma bude v súlade s minuloročnými odporúčaniami Komisie (pozri IP/12/1325) monitorovať, ako členské štáty napredujú v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým rajom. Cieľom je zabezpečiť, aby členské štáty prijímali skutočné a účinné opatrenia na riešenie týchto problémov v koordinovanom rámci EÚ. Platformu bude tvoriť široká škála zainteresovaných strán — vnútroštátne daňové orgány, Európsky parlament, podniky, akademická obec, mimovládne organizácie a iní aktéri. Táto iniciatíva zároveň napomôže rozvoj dialógu a výmenu odborných poznatkov, čo môže vyústiť do koordinovanejšieho a účinnejšieho prístupu EÚ v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, štatistiku, audit a boj proti podvodom, v tejto súvislosti uviedol: „Keď bojujeme proti daňovým únikom, bojujeme tým za ochranu spravodlivosti našich daňových systémov, konkurencieschopnosti našich hospodárstiev a solidarity našich členských štátov. Tento boj nesmieme prehrať, lebo v stávke je toho príliš veľa. Veľmi vítame nové nasadenie, s akým členské štáty zdvihli túto hodenú rukavicu, teraz ho však musíme nasmerovať do konkrétnych krokov. Platforma, ktorej pôsobenie dnes zahajujem, bude udržiavať členské štáty v strehu. Zároveň zabezpečí, aby boj proti daňovým únikom priniesol očakávané výsledky“.

Platforma pre dobrú správu daňových záležitostí bola jednou z iniciatív stanovených v akčnom pláne Komisie na boj proti daňovým únikom v decembri 2012 (pozri MEMO/12/949). Bude pozostávať približne zo 45 členov: delegáta na vysokej úrovni z daňového orgánu každého členského štátu a do 15 zástupcov z mimovládnej sféry. Týchto zástupcov z mimovládnej sféry vymenuje Komisia na základe verejného výberového konania. Dnes sa vyhlásila aj výzva na podávanie prihlášok, aby sa vybrali organizácie, ktoré sa budú na platforme zúčastňovať. Tieto organizácie sa vyberú na trojročné funkčné obdobie, ktoré sa po uplynutí daného obdobia bude môcť predĺžiť na základe novej úspešnej prihlášky.

Súvislosti

Platforma bude sledovať najmä pokrok, ktorý sa dosiahol v rámci dvoch odporúčaní súvisiacich s týmto akčným plánom.

V prvom odporúčaní sa vytyčuje rozhodný postoj EÚ voči daňovým rajom, ktorý presahuje rámec súčasných medzinárodných opatrení. Členské štáty sa vyzývajú, aby na základe spoločných kritérií identifikovali daňové raje a zaradili ich na svoje vnútroštátne čierne zoznamy.

Druhé odporúčanie sa týka agresívneho daňového plánovania. Vymedzuje sa v ňom, ako zabrániť príležitostiam, ktoré spoločnosti využívajú na vyhnutie sa plateniu ich spravodlivého podielu dane. Jedným zo spôsobov sú ustanovenia o zabránení zneužívaniu v bilaterálnych daňových zmluvách, vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa obchodných spoločností. Nezohľadňovala by sa žiadna umelo vykonštruovaná úprava na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam a spoločnosti by sa namiesto toho zdaňovali na základe ich skutočnej ekonomickej podstaty.

Ďalšie kroky

Prvé zasadnutie platformy je predbežne plánované na 10. júna 2013.

Užitočné odkazy

Sledujte komisára Algirdasa Šemetu na sieti Twitter.

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Akčný plán a odporúčania Komisie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Webová stránka o daňových únikoch a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Výzva na podávanie prihlášok pre záujemcov o účasť na platforme:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar