Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 april 2013

Bestrijding van belastingontduiking: Commissie richt platform inzake goed fiscaal bestuur op

In het kader van haar gecoördineerde optreden tegen belastingontduiking en –ontwijking heeft de Commissie vandaag een platform inzake goed fiscaal bestuur opgericht. Dit platform zal toezien op de vooruitgang die de lidstaten boeken in hun strijd tegen agressieve fiscale planning en belastingparadijzen, in overeenstemming met de aanbevelingen die de Commissie vorig jaar heeft gepresenteerd (zie IP/12/1325). Zo moet worden gegarandeerd dat de lidstaten, binnen een gecoördineerd EU-kader, daadwerkelijk effectieve maatregelen nemen om deze problemen aan te pakken. In het platform zal een brede waaier aan belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn – nationale belasting­autoriteiten, het Europees Parlement, het bedrijfsleven, de academische wereld, ngo's en andere stakeholders. Dit zal ook de dialoog en de uitwisseling van deskundigheid vergemakkelijken, wat op zijn beurt kan bijdragen tot een sterkere coördinatie en grotere doeltreffendheid van het EU-optreden tegen belastingontduiking en -ontwijking.

Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor belastingen en douane-unie, statistiek, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "Wanneer wij vechten tegen belasting­ontduiking, dan vechten wij vóór de billijkheid van onze belastingstelsels, het concurrentievermogen van onze economieën en de solidariteit tussen onze lidstaten. We mogen deze strijd niet verliezen want er staat teveel op het spel. De hernieuwde daadkracht waarmee de lidstaten de strijd aanbinden, is zeer verheugend. Deze moet nu in de praktijk worden gebracht. Het platform dat vandaag wordt opgericht, zal de lidstaten bij de les houden. Het zal ervoor zorgen dat de resultaten aansluiten bij de verwachtingen die onze strijd tegen belastingontduiking heeft gewekt."

Het platform inzake goed fiscaal bestuur is een van de initiatieven die de Commissie heeft gepresenteerd in haar actieplan tegen belastingontduiking van december 2012 (zie MEMO/12/949). Het platform zal circa 45 leden tellen: één hooggeplaatste ambtenaar van de belastingautoriteiten van elke lidstaat en maximaal vijftien niet-gouvernementele vertegenwoordigers. Laatstgenoemden zullen worden benoemd door de Commissie, op basis van een open sollicitatieprocedure. De oproep tot sollicitatie voor de selectie van de organisaties die aan het platform zullen deelnemen, is ook vandaag gelanceerd. De selectie zal gelden voor een termijn van drie jaar en kan nadien worden verlengd als de organisatie zich opnieuw met succes kandidaat heeft gesteld.

Achtergrond

Het platform zal in het bijzonder toezien op de vorderingen die worden gemaakt in verband met twee aanbevelingen in het kader van dit actieplan.

De eerste aanbeveling verlangt een krachtdadig optreden van de EU tegen belastingparadijzen, dat de huidige internationale maatregelen overstijgt. De lidstaten worden aangemoedigd om gebruik te maken van gemeenschappelijke criteria voor het identificeren van belastingparadijzen en om landen die aan deze criteria voldoen, op een nationale zwarte lijst te plaatsen.

De tweede aanbeveling betreft agressieve fiscale planning. Zij reikt handvatten aan om de leemten te herstellen waarvan bedrijven misbruik maken om hun deel van de fiscale last niet te moeten dragen. Het betreft hier onder meer de versterking van de antimisbruik­bepalingen in bilaterale belastingverdragen, nationale wetgeving en EU-vennootschaps­wetgeving. Deze maatregel moet bewerkstelligen dat alle kunstmatige constructies die zijn opgezet om belastingen te ontgaan, worden genegeerd en dat bedrijven in plaats daarvan worden belast op basis van de economische realiteit.

Volgende stappen

De eerste bijeenkomst van het platform is voorlopig gepland op 10 juni 2013.

Nuttige links

Volg EU-commissaris Algirdas Šemeta op Twitter.

Homepage van Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Het actieplan en de aanbevelingen van de Commissie kunnen worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Website over belastingontduiking en belastingontwijking:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Oproep tot sollicitatie om lid te worden van het platform:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Contacten:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296.64.70


Side Bar