Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. aprīlī

Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu – Komisija izveido labas nodokļu pārvaldības platformu

Saistībā ar savu saskaņoto rīcību pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Komisija šodien izveidoja jaunu platformu labai nodokļu pārvaldībai. Ar platformas palīdzību tiks uzraudzīti panākumi, kurus dalībvalstis ir guvušas agresīvas nodokļu plānošanas apkarošanā un cīņā pret nodokļu oāzēm atbilstoši Komisijas iepriekšējā gadā pieņemtajiem ieteikumiem (skatīt IP/12/1325). Platformas mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstis koordinēta ES regulējuma ietvaros veic reālus un efektīvus pasākumus, lai novērstu šīs problēmas. Platformā būs iekļauts plašs ieinteresēto personu loks – dalībvalstu nodokļu iestādes, Eiropas Parlaments, uzņēmumi, akadēmisko aprindu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un citas iesaistītās personas. Platforma atvieglinās arī dialogu un pieredzes apmaiņu, kas var būt pamats saskaņotākai un efektīvākai ES rīcībai pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

ES komisārs nodokļu, muitas, statistikas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: „Apkarojot nodokļu nemaksāšanu, mēs cīnāmies par to, lai aizsargātu mūsu nodokļu sistēmu taisnīgumu, mūsu ekonomiku konkurētspēju un mūsu dalībvalstu solidaritāti. Uz spēles ir likts pārāk daudz, lai zaudētu šo cīņu. Jaunais dalībvalstu spars uzsākt šo cīņu ir vairāk nekā apsveicams. Tagad tas jāpārvērš praktiskā rīcībā. Platforma, ko es šodien atklāju, liks dalībvalstīm neapstāties pie sasniegtā. Tā nodrošinās to, ka rezultāti atspoguļo cerības, kas pastāv saistībā ar cīņu pret nodokļu nemaksāšanu.”

Labas nodokļu pārvaldības platforma bija viena no iniciatīvām, kas 2012. gada decembrī tika izklāstītas Komisijas rīcības plānā pret nodokļu nemaksāšanu (skatīt MEMO/12/949). Platformu veidos apmēram 45 locekļi, proti, pa vienam augsta līmeņa pārstāvim no katras dalībvalsts nodokļu iestādēm un līdz 15 pārstāvjiem no nevalstiskām organizācijām. Šos organizāciju pārstāvjus Komisija iecels uz atklāta pieteikšanās procesa pamata. Šodien tika arī publicēts uzaicinājums iesniegt pieteikumus, lai atlasītu organizācijas, kas piedalīsies platformas darbā. Organizācijas tiks izvēlētas uz 3 gadu pilnvaru laiku, ko var atjaunināt, vēlreiz sekmīgi piedaloties pieteikšanās procesā pēc minētā perioda beigām.

Vispārīga informācija

Platforma jo īpaši sekos panākumiem, kas gūti, īstenojot divus ieteikumus saistībā ar iepriekš minēto rīcības plānu.

Pirmais ieteikums paredz stingru ES nostāju pret nodokļu oāzēm, un tā darbība sniedzas tālāk par pašreizējiem starptautiskajiem pasākumiem. Dalībvalstis tiek mudinātas identificēt nodokļu oāzes, izmantojot vienotus kritērijus, un iekļaut tās valstu melnajos sarakstos.

Otrais ieteikums attiecas uz nodokļu agresīvu plānošanu. Tajā norādīti veidi, kā bloķēt iespējas, ko uzņēmumi izmanto, lai izvairītos no taisnīgas nodokļu maksāšanas. Šie pasākumi cita starpā ir ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas noteikumu pastiprināšana divpusējos nodokļu līgumos, valstu tiesību aktos un ES tiesību aktos par uzņēmējdarbību. Tādējādi tiktu ignorētas jebkādas mākslīgas struktūras, kas izveidotas ar mērķi izvairīties no nodokļu maksāšanas, un tā vietā uzņēmumiem tiktu uzlikti nodokļi, pamatojoties uz faktisko saimniecisko darbību.

Turpmākie pasākumi

Šobrīd ir paredzēts, ka pirmā platformas sanāksme notiks 2013. gada 10. jūnijā.

Noderīgas saites

Komisāra Aļģirda Šemetas Twitter konts

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisijas rīcības plāns un ieteikumi atrodami šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Tīmekļa vietne par nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus, lai kļūtu par platformas locekli:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar