Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. aprill 2013

Euroopa Komisjon loob hea maksuhaldustava platvormi, et võidelda maksudest kõrvalehoidumise vastu

Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastase võitluse raames lõi Euroopa Komisjon täna hea maksuhaldustava platvormi. Platvormi osalised jälgivad liikmesriikide saavutusi agressiivse maksuplaneerimise ja maksuparadiiside lõpetamisel kooskõlas Euroopa Komisjoni eelmisel aastal esitatud soovitustega (vt IP/12/1325). Eesmärk on tagada, et liikmesriigid võtaksid nende probleemide lahendamiseks tegelikke ja tulemuslikke abinõusid kooskõlastatud ELi raamistiku kohaselt. Platvormil osalevad väga mitmesuguse taustaga huvitatud isikud – riikide maksuhaldurid, Euroopa Parlament, ettevõtjad, teadlased, vabaühendused ja muud sidusrühmad. Platvorm hõlbustab dialoogi ja aitab vahetada eksperditeadmisi, mis võimaldab ELil välja töötada kooskõlalisemaid ja tulemuslikumaid meetmeid võitluseks maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Maksudest kõrvalehoidumise vastu võideldes võitleme meie maksusüsteemide õigluse, majanduse konkurentsivõime ja liikmesriikide solidaarsuse eest. Seda võitlust ei tohi kaotada, sest kaalul on liiga palju. Liikmesriikides taastärganud hoog sellel rindel võidelda on väga teretulnud ja nüüd tuleb seda kasutades võtta meetmeid. Täna loodud platvorm aitab liikmesriikidel seda teha. Platvorm tagab, et maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisel kajastavad tulemused ootusi.”

Hea maksuhaldustava platvorm oli üks algatusi, mille Euroopa Komisjon pakkus välja maksudest kõrvalehoidumise tegevuskavas detsembris 2012 (vt MEMO/12/949). Platvorm koosneb umbes 45 liikmest: iga liikmesriigi maksuhalduri kõrgetasemeline esindaja ja kuni viisteist vabaühenduste esindajat. Viimased nimetab ametisse komisjon avatud konkursi alusel. Ka konkurss osalevate organisatsioonide valimiseks kuulutati välja täna. Organisatsioonid valitakse kolmeks aastaks ja seejärel võib nende mandaati konkursi eduka läbimise korral veel pikendada.

Taust

Platvormi liikmed jälgivad eelkõige eelnimetatud tegevuskavaga seotud kahe soovituse rakendamist.

Esimene soovitus hõlmab ELi tugevat seisukohta maksuparadiiside küsimuses, mis läheb praegustest rahvusvahelistest meetmetest kaugemale. Liikmesriike kannustatakse tegema ühtsete kriteeriumide alusel kindlaks maksuparadiisid ja kandma need musta nimekirja.

Teises soovituses käsitletakse agressiivset maksuplaneerimist. Selles on näidatud, kuidas tõkestada võimalusi, mida ettevõtjad kasutavad õiglase maksukoormuse kandmisest kõrvalehiilimiseks. Näiteks võib tugevdada kuritarvituse vältimise sätteid kahepoolsetes maksulepingutes, siseriiklikes õigusaktides ja ELi ettevõtluse õigusnormides. Arvesse ei tuleks võtta maksustamise vältimiseks tehtud kunstlikke skeeme ja äriühinguid tuleks maksustada tegeliku majandusliku sisu alusel.

Edasised sammud

Platvormi esimene koosolek on esialgselt kavandatud 10. juuniks 2013.

Kasulikud lingid

Volinik Algirdas Šemeta Twitteris

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisjoni tegevuskava ja soovitused:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Veebisait maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Konkursikutse platvormi liikmeks saamiseks:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar