Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. april 2013

Bekæmpelse af skatteunddragelse: Kommissionen etablerer platform for god forvaltningspraksis på skatteområdet

Kommissionen har i dag etableret den nye platform for god forvaltningspraksis på skatteområdet som en del af sin samlede indsats mod skatteunddragelse. Platformen skal overvåge medlemsstaternes fremskridt med håndtering af aggressiv skatteplanlægning og bekæmpelse af skattely i overensstemmelse med de henstillinger, som Kommissionen fremlagde sidste år (se IP/12/1325). Formålet er at sikre, at medlemsstaterne iværksætter reelle, effektive foranstaltninger for at løse disse problemer, og at det sker inden for en koordineret EU-ramme. Platformen skal bestå af et bredt udvalg af forskellige interessenter – dvs. nationale skattemyndigheder, Europa-Parlamentet, virksomheder, forskere, NGO'er og andre interessenter. Dette vil også muliggøre dialog og udveksling af ekspertviden, som kan medvirke til en bedre koordineret og mere effektiv indsats mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU.

Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, siger: "I kampen mod skatteunddragelse kæmper vi for at bevare retfærdigheden i vores skattesystemer, vores økonomiers konkurrenceevne og solidariteten mellem medlemsstaterne. Der er så meget på spil, at denne kamp ikke må tabes. Medlemsstaternes fornyede vilje til at tage handsken op er meget velkommen, og nu skal den omsættes til konkret handling. Den platform, der lanceres i dag, vil holde medlemsstaterne oppe på tæerne. Den vil sikre, at kampen mod skatteunddragelse leverer resultater, der lever op til forventningerne".

Platformen for god forvaltningspraksis på skatteområdet er et af de initiativer, der blev fremsat i Kommissionens handlingsplan til bekæmpelse af skatteunddragelse i december 2012 (se MEMO/12/949). Den kommer til at bestå af 45 medlemmer: en højtstående repræsentant fra hver medlemsstats skattemyndighed og op til 15 ikke-statslige repræsentanter. De sidstnævnte vil blive udnævnt af Kommissionen på baggrund af en åben ansøgningsproces. Indkaldelsen af ansøgninger med henblik på valg af de organisationer, der skal deltage, blev også lanceret i dag. Organisationerne vil blive valgt på et 3-årigt mandat, som kan fornys via en ny ansøgning efter denne periode.

Baggrund

Platformen skal især overvåge fremskridtene i forbindelse med to henstillinger, der er forbundet med denne handlingsplan.

Den første henstilling omhandler en målrettet bekæmpelse fra EU's side af skattely, der rækker ud over de nuværende internationale foranstaltninger. Medlemsstaterne tilskyndes til gennem anvendelse af fælles kriterier at udpege skattely og placere disse på nationale sorte lister.

Den anden henstilling vedrører aggressiv skatteplanlægning. Deri anvises måder, hvorpå man kan imødegå, at virksomheder udnytter muligheder til at omgå deres skattepligt. Herunder indgår styrkelse af reglerne for bekæmpelse af misbrug i bilaterale skattetraktater, national lovgivning og EU's selskabslovgivning. Derved kan medlemsstaterne undlade at tage hensyn til kunstige arrangementer, der gennemføres for at undgå at betale skat, og i stedet beskatte virksomhederne på grundlag af det faktiske økonomiske indhold.

De næste skridt

Platformens første møde er indtil videre fastsat til 10. juni 2013.

Links

Følg kommissær Algirdas Šemeta på Twitter

Websted for kommissær Algirdas Šemeta (Beskatning, Toldunion, Revision og Bekæmpelse af Svig):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kommissionens handlingsplan og anbefalinger:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Websted vedrørende skatteunddragelse og ‑undgåelse:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Indkaldelse af ansøgninger om medlemskab af platformen:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar