Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Heerlen (Nederländerna), den 23 april 2013

EU-kommissionär Androulla Vassiliou välkomnar det första alleuropeiska initiativet för omfattande, öppna universitetskurser på nätet - MOOC

Partner i elva länder har gått samman för att lansera det första alleuropeiska initiativet för omfattande, öppna, nätbaserade kurser (Massive Open Online Courses – MOOC), med stöd av EU-kommissionen. MOOC är nätbaserade universitetskurser som gör det möjligt för människor att få tillgång till utbildning av god kvalitet hemifrån. Omkring 40 kurser, i en lång rad ämnen, kommer att tillhandahållas gratis på tolv olika språk. Initiativet leds av den europeiska sammanslutningen för distansuniversitet (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU) och gäller främst öppna universitet. Partnerna är baserade i följande länder: Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Ryssland, Turkiet och Israel. Närmare information om initiativet och de kurser som erbjuds finns här: www.openuped.eu/.

– Detta är en spännande utveckling och jag hoppas att initiativet kommer att göra det möjligt för tiotusentals människor att studera och att det motiverar våra skolor och universitet att utveckla mer innovativa och flexibla undervisningsmetoder, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou. MOOC har redan blivit mycket populärt, särskilt i USA, men denna alleuropeiska satsning tar initiativet till en ny nivå. Det reflekterar europeiska värderingar som jämlikhet, kvalitet och mångfald och de partner som deltar garanterar utbildning av hög kvalitet. Det här är en viktig del av den strategi för att öppna utbildningen som kommissionen kommer att inleda i sommar.

– Vi har mycket att erbjuda i Europa om vi fullt ut utforskar de möjligheter som skapats i och med MOOC, samtidigt som vi öppnar upp för ett vidare perspektiv på utbildning, säger professor Fred Mulder, ordförande EADTU:s arbetsgrupp för öppen utbildning och ordförande för Unesco:s grupp om öppna utbildningsresurser, som leder initiativet. Vårt mål är att tillgodose behovet av ett mer lättillgängligt system för högre utbildning, som sätter inläraren i centrum. Europeiska MOOC kommer att erbjuda kvalitet, material för självstudier och fungera som en bro mellan informellt lärande och formell utbildning. Vissa av kurserna ger formella studiepoäng, som t.ex. kan räknas in i en examen. Dessutom värdesätter vi mångfald både i språk och kultur, säger Fred Mulder, som mellan 2000 och 2010 var rektor för Open Universiteit i Nederländerna.

– I årtionden har de öppna universiteten i Europa och deras partner tillhandahållit högkvalitativ undervisning till alla, säger EADTU:s ordförande Will Swann. Initiativet om alleuropeiska MOOCs visar vår gemensamma vilja att gå ett steg längre i innovationen. Vi vill utvidga med ett större utbud av kurser från våra nuvarande partner och välkomna nya partner från hela världen, som delar vår vilja att tillhandahålla högre utbildning på ett flexibelt och smidigt sätt.

Bakgrund

EU-kommissionär Androulla Vassiliou, professor Fred Mulder och EADTU:s ordförande Will Swann kommer att gemensamt lansera initiativet vid en internationell webbsänd presskonferens torsdagen den 25 april kl. 11:00–12:00. Värd för evenemanget är Open Universiteit i Nederländerna. Xavier Prats Monné, vice generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur kommer också att delta. Du kan följa evenemanget på internet: www.ou.nl/moocs. Medier som vill delta i chatten bör registrera sig på webbplatsen i förväg.

Vilka kurser erbjuds?

Kurser erbjuds i allt från matematik, ekonomi, e-kompetens, klimatförändring till kulturarv, företagens sociala ansvar, det moderna Mellanöstern, språk och kreativt skrivande. Varje partner erbjuder kurser via en egen plattform och åtminstone på landets språk. För närvarande finns det kurser på partnernas (se förteckningen nedan) elva språk, plus arabiska.

Kurserna kan göras antingen under en schemalagd tid eller när som helst i studentens egen takt. De omfattar vanligtvis 20–200 studietimmar. Alla kurser kan leda till ett erkännande: ett intyg på genomgången kurs eller ett intyg på studiepoäng som kan användas som en del i en examen. I det senare fallet måste studenterna måste betala för intyget, 25–400 euro beroende på kursens omfattning (antal studietimmar) och institutionen.

Partner och kontakter

TR Anadolu University

Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 eller +90 532 2372821 (m)

LT Kaunas University of Technology

Gytis Cibulskis / +37 037300611 eller +37 068238080 (m)

FR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Anne Boyer

RU Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics

Maria Tatarinova / skype - mary1621

NL Open Universiteit i Nederländerna

Marga Winnubst / +31 45 5762646

IL Open University of Israel

Naama Eliyahu / +972 52 7448889

ES Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dr. Timothy Read / +34 619 292 575

PT Universidade Aberta

Dr. Antonio Teixeira / +351 963 055965

IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Nicola Paravati / +39 3393366208

UK The Open University

Open University Media Relations / +44 1908 654316

SK Slovak University of Technology in Bratislava (FEI)

Prof. Peter Ballo / +421 260291516 or +421 904879370

EU EADTU

Darco Jansen / +31 6 1482 9106

De informella partnerskapen gör att institutionerna kan samarbeta och erbjuda tillgång till MOOC i Europa och i övriga världen.

De EADTU-medlemmar som planerar att ansluta sig till initiativet är: Open University of Cyprus, DAOU/Aarhus University (DK), Tallinn University (EE), Universitat Oberta de Catalunya (ES), FIED Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FR), Hellenic Open University (GR), AGH-University of Science and Technology Centre of eLearning (PL), Maria Curie Sklodowska University (PL), och University of Ljubljana (SI).

Andra potentiella partner som är intresserade av att delta bör kontakta EADTU.

Vad innebär öppen utbildning?

I sommar kommer kommissionär Androulla Vassiliou tillsammans med Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för den digitala agendan, att lansera ett initiativ för att öppna utbildningssystemen. Initiativet syftar till att främja IKT och användning av öppna utbildningsresurser på alla utbildningsnivåer för att ge dagens och framtidens studenter de färdigheter de behöver.

Europeiska sammanslutningen för distansuniversitet – EADTU

EADTU är ett nätverk av Europas tio öppna universitet och distans- och nätuniversitet, 14 nationella sammanslutningar av traditionella universitet som anordnar distans-/nätkurser, och två universitet som erbjuder utbildning både i universitetets lokaler och via nätet. EADTU:s verksamhet får stöd genom Jean Monnet-insatsen, som är en del av EU:s program för livslångt lärande.

Läs mer

Europeiska kommissionen: Utbildning

EADTU: www.eadtu.eu

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

EADTU: Darco Jansen (+31 6 1482 9106)


Side Bar