Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel/Heerlen (Holandsko) 23. apríla 2013

Komisárka Vassiliouová víta spustenie prvých celoeurópskych univerzitných kurzov MOOC

Partneri v 11 krajinách spojili svoje sily, aby s podporou Európskej komisie spustili prvú celoeurópsku iniciatívu MOOC (Massive Open Online Courses – voľne prístupné on-line kurzy s veľkým počtom účastníkov). MOOC sú univerzitné on-line kurzy, ktoré umožňujú záujemcom prístup ku kvalitnému vzdelaniu bez toho, aby museli opustiť svoje domovy. Dostupných bude približne 40 bezplatných kurzov v 12 rôznych jazykoch, ktoré sa budú venovať širokej škále tém. Iniciatívu, na ktorej sa zúčastňujú predovšetkým otvorené univerzity, vedie Európska asociácia univerzít dištančného vzdelávania (EADTU). Partneri sídlia v týchto krajinách: Francúzsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Rusko, Turecko a Izrael. Podrobné informácie o iniciatíve a ponúkaných kurzoch sú k dispozícii na portáli www.OpenupEd.eu.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, túto novú iniciatívu víta: „Ide o úžasný posun vpred a dúfam, že otvorí vzdelávanie pre desiatky tisícov študentov a zároveň podnieti naše školy a univerzity k tomu, aby prijali inovatívnejšie a flexibilnejšie vyučovacie metódy. Hnutie MOOC si už získalo obľubu, a to najmä v USA, ale spustenie programu v celoeurópskom kontexte ho dostáva na novú úroveň. Odráža európske hodnoty, ako je rovnosť príležitostí, kvalita a rozmanitosť, pričom zapojení partneri sú zárukou vysokej kvality vzdelávania. Považujeme to za dôležitú súčasť stratégie otvárania systémov vzdelávania, ktorú Komisia uvedie v lete tohto roku.“

Na čele iniciatívy stojí profesor Fred Mulder, vedúci pracovnej skupiny pre otvorené vzdelávanie asociácie EADTU a vedúci Inštitútu UNESCO pre otvorené vzdelávacie zdroje. „Vďaka úplnému poznaniu možností, ktoré so sebou prináša revolúcia vyvolaná využitím MOOC, Európa bude mať čo ponúknuť, avšak so širším uhlom pohľadu na otvorenie systémov vzdelávania. Naším cieľom je reagovať na potrebu prístupnejšieho systému vyššieho vzdelávania, ktorý do svojho centra stavia študenta. Európske kurzy MOOC poskytnú kvalitu, materiály na samostatné štúdium a premostia informálne učenie s formálnym vzdelávaním. V niektorých kurzoch sa napríklad budú udeľovať formálne kredity, ktoré sa budú uznávať v rámci plnenia požiadaviek na dosiahnutie akademického titulu. A podporíme jazykovú, ako aj kultúrnu rozmanitosť,“ dodáva Mulder, ktorý bol v rokoch 2000 až 2010 rektorom Open Universiteit v Holandsku.

Prezident EADTU Will Swann hovorí: „Európske otvorené univerzity a ich partneri už celé desaťročia prinášajú všetkým záujemcom najvyššiu kvalitu výučby a vzdelávania. Celoeurópska iniciatíva MOOC je prejavom nášho spoločného nadšenia pre ďalšie inovácie. Chceme expandovať so stále širšou škálou kurzov od partnerov, s ktorými iniciatívu spúšťame, a privítame nových partnerov z celého sveta s rovnakou víziou a praxou flexibilného vyššieho vzdelávania orientovaného na uspokojenie potrieb.“

Súvislosti

Komisárka Vassiliouová spolu s profesorom Mulderom a prezidentom EADTU Swannom spustia európsku iniciatívu MOOC vo štvrtok 25. apríla (11:00 – 12:00 SEČ) na medzinárodnom podujatí pre tlač, ktoré sa bude vysielať v priamom prenose on-line a ktorého usporiadateľom bude holandská Open Universiteit. Podujatia sa zúčastní aj Xavier Prats Monné, zástupca generálneho riaditeľa Komisie pre vzdelávanie a kultúru. Podujatie môžete sledovať on-line: www.ou.nl/moocs. Médiá, ktoré sa chcú zapojiť do diskusie, by sa mali na uvedenej webovej stránke vopred zaregistrovať.

Informácie o kurzoch

Kurzy pokrývajú oblasti od matematiky až po ekonómiu, od počítačových zručností až po elektronický obchod, od zmeny klímy až po kultúrne dedičstvo, od sociálnej zodpovednosti podnikov až po moderný Blízky východ a od jazykového vzdelávania až po písanie beletrie. Každý partner ponúka kurzy prostredníctvom svojej vlastnej vzdelávacej platformy a minimálne vo svojom domácom jazyku. V súčasnosti je možné vyberať z 11 jazykov partnerov (pozri zoznam uvedený nižšie) a výber je rozšírený o arabčinu.

Účasť na kurzoch je možná buď v čase podľa rozvrhu alebo kedykoľvek, a to tempom, aké si študent sám zvolí. Bežné trvanie kurzov je od 20 až do 200 hodín štúdia. Všetky kurzy môžu viesť k uznaniu kvalifikácie: osvedčenia o ukončení, tzv. „badge“, alebo osvedčenia o získaných kreditoch, ktoré môžu byť započítané ako plnenie požiadaviek na získanie akademického titulu. V druhom prípade študenti musia za osvedčenie platiť, pričom náklady sa pohybujú od 25 EUR do 400 EUR v závislosti od rozsahu kurzu (trvanie v hodinách štúdia) a inštitúcie.

Zakladajúci partneri a kontaktné osoby

TR Univerzita Anadolu

Cengiz Hakan Aydin / +90 222 320 1304 alebo +90 532 237 2821 (m)

LT Technická univerzita Kaunas

Gytis Cibulskis / +37 03 730 0611 alebo +37 06 823 8080 (m)

FR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Anne Boyer

RU Moskovská štátna univerzita ekonómie, štatistiky a informatiky

Maria Tatarinova / skype – mary1621

NL Open Universiteit v Holandsku

Marga Winnubst / +31 45 576 2646

IL Izraelská otvorená univerzita

Naama Eliyahu / +972 52 744 8889

ES Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dr. Timothy Read / +34 619 292 575

PT Universidade Aberta

Dr. Antonio Teixeira / +351 963 05 5965

IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Nicola Paravati / +39 33 9336 6208

UK The Open University

oddelenie pre vzťah s médiami / +44 1908 65 4316

SK Slovenská technická univerzita v Bratislave (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Prof. Peter Ballo / +421 2 6029 1516 alebo +421 9 0487 9370

EÚ EADTU

Darco Jansen / +31 6 1482 9106

Neformálne partnerstvo umožní inštitúciám spoluprácu s cieľom sprístupniť kurzy MOOC v celej Európe i za jej hranicami.

Spomedzi členov EADTU sa k iniciatíve plánujú pripojiť tieto inštitúcie: Cyperská otvorená univerzita, DAOU/Univerzita Aarhus (Dánsko), Univerzita Tallinn (Estónsko), Universitat Oberta de Catalunya (Španielsko), FIED Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (Francúzsko), Helénska otvorená univerzita (Grécko), AGH – Univerzita vedy a techniky, Centrum e-learningu (Poľsko), Univerzita Márie Curie Sklodowskej (Poľsko) a Univerzita Ljubljana (Slovinsko).

Ďalší potenciálni partneri, ktorí majú záujem pripojiť sa k iniciatíve, by mali kontaktovať EADTU.

Čo znamená otváranie systémov vzdelávania?

Komisárka Vassiliouová spolu s Neelie Kroesovou, podpredsedníčkou Komisie zodpovednou za digitálnu agendu, uvedú novú iniciatívu Komisie za otváranie systémov vzdelávania v lete tohto roku. Jej cieľom je podporovať používanie informačných a komunikačných technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov na všetkých úrovniach vzdelávania v záujme vybavenia súčasných aj budúcich generácií študentov potrebnými zručnosťami.

Európska asociácia univerzít dištančného vzdelávania

EADTU je inštitucionálnou sieťou desiatich európskych otvorených univerzít a univerzít dištančného/on-line vzdelávania, 14 národných združení tradičných univerzít, ktoré organizujú dištančné/on-line vzdelávanie pre študentov mimo vzdelávacieho zariadenia a dvoch „duálnych“ univerzít, ktoré ponúkajú vzdelávanie priamo vo vzdelávacom zariadení, ako aj on-line. Činnosti EADTU sú podporované prostredníctvom programu Jean Monnet, ktorý je súčasťou programu celoživotného vzdelávania EÚ.

Ďalšie informácie

Európska komisia: vzdelávanie a odborná príprava

EADTU: www.eadtu.eu

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Dina Avraam (+32 2 295 9667)

EADTU: Darco Jansen (+31 6 1482 9106)


Side Bar