Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē/Hērlenā (Nīderlande), 2013. gada 23. aprīlī

Vasiliu atzinīgi vērtē pirmo Eiropas mēroga universitāšu MOOCs (masveida tiešsaistes atvērto kursu) uzsākšanu

Partneri no 11 valstīm ir apvienojuši savus spēkus, lai ar Eiropas Komisijas atbalstu uzsāktu pirmo Eiropas mēroga MOOCs (masveida tiešsaistes atvērto kursu) iniciatīvu. MOOCs ir universitāšu piedāvātie tiešsaistes kursi, kas cilvēkiem ļauj iegūt kvalitatīvu izglītību, neizejot no mājas. Aptuveni 40 kursi aptver daudz dažādu tematu, un tie būs pieejami bez maksas 12 dažādās valodās. Šo iniciatīvu vada Eiropas Tālmācības universitāšu apvienība (European Association of Distance Teaching Universities, EADTU), un tajā galvenokārt ir iesaistītas atklātās universitātes. Iniciatīvas partneri ir no šādām valstīm: Francija, Itālija, Lietuva, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Spānija, Apvienotā Karaliste, Krievija, Turcija un Izraēla. Sīkāka informācija par piedāvātajiem kursiem pieejama iniciatīvas tīmekļa vietnē www.openuped.eu/.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu šo jauno iniciatīvu vērtē atzinīgi: "Šis ir aizraujošs notikums, un es ceru, ka tas izglītību padarīs pieejamu desmitiem tūkstošu studentu un mudinās mūsu skolas un universitātes izmantot inovatīvākas un elastīgākas mācību metodes. Ir pierādījies, ka MOOCs kustība ir populāra, jo īpaši ASV, taču šīs iniciatīvas uzsākšana Eiropas mērogā tai piešķir jaunu kvalitāti. Tā atspoguļo tādas Eiropas vērtības kā taisnīgums, kvalitāte un daudzveidība, un tajā iesaistītie partneri garantē augstas kvalitātes mācības. Mūsuprāt, tas ir būtisks elements Eiropas stratēģijā par izglītības plašāku pieejamību, ko Komisija uzsāks šovasar.”

Šo iniciatīvu vada profesors Freds Milders (Fred Mulder), EADTU izglītības plašākas pieejamības darba grupas priekšsēdētājs un UNESCO priekšsēdētājs atvērto izglītības resursu jomā. "Mēs Eiropā varam daudz ko piedāvāt, pilnībā izpētot MOOCs revolūcijas radītās iespējas, bet vairāk pievēršoties izglītības plašākai pieejamībai. Mūsu mērķis ir apmierināt prasību pēc pieejamākas augstākās izglītības sistēmas, kuras centrā būtu izglītojamais. Eiropas MOOCs nodrošinās kvalitatīvus pašmācības materiālus un veidos saikni starp ikdienēju mācīšanos un formālu izglītību. Daži no šiem kursiem piedāvā oficiālus kredītpunktus, kurus varētu ieskaitīt, piemēram, lai iegūtu akadēmisko grādu. Mēs atbalstām daudzveidību gan valodā, gan kultūrā,” piebilst Milders, kurš no 2000. līdz 2010. gadam bija Nīderlandes Atklātās universitātes rektors.

EADTU priekšsēdētājs Vils Svons (Will Swann) saka: "Gadu desmitiem Eiropas atklātās universitātes un to partneri ir nodrošinājuši augstākās kvalitātes izglītību visiem, kuri to vēlas. Eiropas mēroga MOOCs iniciatīva parāda mūsu kopīgo vēlmi ieviest jauninājumus arī turpmāk. Mēs vēlamies paplašināt kursu daudzveidību, kurus piedāvā mūsu partneri, un mēs labprāt uzņemsim jaunus partnerus no visas pasaules, kuru redzējums saskan ar mūsējo un kuri praksē īsteno elastīgu, cilvēku vajadzībām atbilstošu augstāko izglītību."

Vispārīga informācija

Komisāre Vasiliu kopā ar profesoru Milderu un EADTU priekšsēdētāju Svonu ceturtdien, 25. aprīlī, atklās Eiropas MOOCs iniciatīvu starptautiskā preses pasākumā, ko pārraidīs arī tīmeklī no Nīderlandes Atklātās universitātes (plkst. 11:00–12:00 CET). Viņiem pievienosies Ksavjers Pratss Monē (Xavier Prats Monné), Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks. Šo pasākumu būs iespējams noskatīties tiešsaistē: www.ou.nl/moocs. Plašsaziņas līdzekļiem, kuri vēlas piedalīties tērzēšanā, iepriekš jāreģistrējas minētajā tīmekļa vietnē.

Informācija par kursiem

Piedāvātie kursi aptver dažādas tēmas — no matemātikas līdz ekonomikai, no digitālajām prasmēm līdz elektroniskajai komercijai, no klimata pārmaiņām līdz kultūras mantojumam, no uzņēmumu sociālās atbildības līdz mūsdienu Tuvajiem Austrumiem, no valodu apguves līdz daiļliteratūras rakstīšanai. Katrs no partneriem piedāvā kursus, izmantojot savu mācību platformu un vismaz savā dzimtajā valodā. Patlaban iespējams izvēlēties no partneru piedāvātajām 11 valodām (skatīt tālāk norādīto sarakstu) un arābu valodas.

Šos kursus var apgūt konkrētā laika periodā vai arī tādā termiņā un tempā, ko students nosaka pats. Tie parasti aptver 20–200 mācību stundas. Pēc katra kursa pabeigšanas var panākt kvalifikācijas atzīšanu, iegūstot kursu pabeigšanas apliecību, tā saucamo "žetonu", vai kredītpunktu apliecību, ko varētu ieskaitīt, lai iegūtu akadēmisko grādu. Pēdējā gadījumā studentiem par apliecību jāmaksā EUR 25–400 atkarībā no kursu apjoma (mācību stundām) un iestādes.

Iniciatīvas uzsākšanas partneri un to kontaktinformācija

TR Anadolu University

Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 vai +90 532 2372821 (mob. tālr.)

LT Kaunas University of Technology

Gytis Cibulskis / +37 037300611 vai +37 068238080 (mob. tālr.)

FR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Anne Boyer

RU Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics

Maria Tatarinova / Skype - mary1621

NL Open Universiteit in the Netherlands

Marga Winnubst / +31 45 5762646

IL Open University of Israel

Naama Eliyahu / +972 52 7448889

ES Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dr. Timothy Read / +34 619 292 575

PT Universidade Aberta

Dr. Antonio Teixeira / +351 963 055965

IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Nicola Paravati / +39 3393366208

UK The Open University

Open University Media Relations / +44 1908 654316

SK Slovak University of Technology in Bratislava (FEI)

Prof. Peter Ballo / +421 260291516 vai +421 904879370

ES EADTU:

Darco Jansen / +31 6 1482 9106

Neoficiālā partnerība iestādēm ļauj sadarboties, lai MOOCs padarītu pieejamus visā Eiropā un ārpus tās.

EADTU dalībnieki, kuri plāno pievienoties šai iniciatīvai, ir Kipras Atklātā universitāte, DAOU/Ārhusas Universitāte (DK), Tallinas Universitāte (EE), Katalonijas Atklātā universitāte (ES), Starpuniversitāšu tālmācības federācija, FIED (FR), Grieķijas Atklātā universitāte (GR), AGH-Zinātņu un tehnoloģiju universitātes e-mācību centrs (PL), Marijas Kirī-Sklodovskas universitāte (PL) un Ļubļanas Universitāte (SI).

Citiem potenciālajiem partneriem, kuri vēlas pievienoties, jāsazinās ar EADTU.

Kas ir "izglītības atvēršana"?

Komisāre Vasiliu kopā ar priekšsēdētāja vietnieci Nēliju Krēsu, kura atbild par digitalizācijas programmu, šovasar uzsāks Komisijas jauno izglītības plašākas pieejamības iniciatīvu. Tās mērķis ir popularizēt IKT un atvērtu izglītības resursu izmantošanu visos izglītības līmeņos, lai pašreizējām un nākotnes studentu paaudzēm nodrošinātu nepieciešamās prasmes.

Eiropas Tālmācības universitāšu apvienība

EADTU ir iestāžu tīkls, ko veido desmit atklātās un tālmācības/tiešsaistes Eiropas universitātes, 14 tradicionālo universitāšu valstu apvienības, kuras organizē tālmācības/tiešsaistes mācības neklātienes studentiem, un divas universitātes, kuras piedāvā gan klātienes, gan tiešsaistes mācības. EADTU pasākumiem atbalsts tiek sniegts, izmantojot Žana Monē darbības programmu, kas ir daļa no ES mūžizglītības programmas.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

EADTU: www.eadtu.eu

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrulas Vasiliu tvīti: @VassiliouEU

{0>Contacts :<}100{>Kontaktpersonas:<0}

{0>Dennis Abbott (+32 2 295 92 58);<}100{>Dennis Abbott (+32 2 295 92 58);<0} {0>Dina Avraam (+32 2 295 96 67)<}100{>Dina Avraam (+32 2 295 96 67)<0}

{0>EADTU:<}100{>EADTU:<0} {0>Darco Jansen (+31 6 1482 9106);<}99{>Darco Jansen (+31 6 1482 9106)<0}


Side Bar