Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel/Heerlen (Alankomaat), 23. huhtikuuta 2013

Vassiliou tukee yliopistojen ensimmäisten yleiseurooppalaisten MOOC-kurssien (verkossa avoimet massakurssit) käynnistämistä

Yhteistyökumppanit 11 maassa ovat yhdistäneet voimansa ja käynnistäneet Euroopan komission tuella ensimmäisen yleiseurooppalaisen MOOC-aloitteen (Massive Open Online Courses, verkossa avoimet massakurssit). MOOC-kurssit ovat yliopistojen verkkokursseja, jotka mahdollistavat osallistumisen laadukkaaseen koulutukseen kotoa käsin. Saatavilla on maksutta noin 40 laajan ainevalikoiman kattavaa kurssia 12 eri kielellä. Aloitetta johtaa eurooppalaisten etäopetusyliopistojen järjestö EADTU, ja siihen osallistuu pääosin avoimia yliopistoja. Aloitteeseen osallistuvat maat ovat Ranska, Italia, Liettua, Alankomaat, Portugali, Slovakia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Venäjä, Turkki ja Israel. Yksityiskohtaista tietoa aloitteesta ja tarjolla olevista kursseista on saatavilla portaalissa www.OpenupEd.eu.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou ei peittele tyytyväisyyttään uuteen aloitteeseen. ”Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus. Toivon, että se avaa koulutusmahdollisuuksia kymmenille tuhansille opiskelijoille ja kannustaa oppilaitoksia ja yliopistoja kehittämään innovatiivisempia ja joustavampia opetusmenetelmiä. MOOC-konsepti on jo nyt etenkin Yhdysvalloissa suosittu, mutta yleiseurooppalaisen ohjelman käynnistäminen nostaa sen uudelle tasolle. Se kuvastaa eurooppalaisia arvoja, kuten oikeudenmukaisuutta, laatua ja monimuotoisuutta, ja siihen osallistuvat yhteistyötahot takaavat laadukkaan oppimisen. Näemme aloitteen keskeisenä osana koulutuksen avoimuuden lisäämistä koskevaa strategiaa, jonka komissio käynnistää tänä kesänä.”

Aloitetta johtaa professori Fred Mulder, avointa opetusta käsittelevän EADTU:n työryhmän puheenjohtaja ja avoimia oppimisresursseja käsittelevän Unescon työryhmän puheenjohtaja. ”Euroopassa voidaan MOOC-vallankumouksen mahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntämällä tarjota mielenkiintoinen valikoima kursseja laajemmassa koulutuksen avaamisen perspektiivissä. Tavoitteenamme on helpottaa osallistumista korkea-asteen opetukseen ja tuoda opiskelija sen keskiöön. Euroopan MOOC-ohjelma tarjoaa laatua ja itseopiskelumateriaaleja, ja se toimii muodollisen koulutuksen ja epävirallisen oppimisen välisenä yhdyssiteenä. Joistakin kursseista saa opintopisteitä, jotka voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Lisäksi vaalimme sekä kielten että kulttuurin monimuotoisuutta”, lisää Mulder, joka toimi myös Alankomaiden avoimen yliopiston rehtorina vuosina 2000–2010.

”Vuosikymmenien ajan avoimet yliopistot ja niiden yhteistyökumppanit ovat tarjonneet korkeatasoista opetusta ja opiskelua kaikille halukkaille”, toteaa puolestaan EADTU:n puheenjohtaja Will Swann. ”Yleiseurooppalainen MOOC-aloite osoittaa yhteisen intohimon jatkuvaan innovointiin. Pyrimme laajentamaan aloitteen käynnistäjien tarjoamaa kurssivalikoimaa ja toivotamme tervetulleiksi ympäri maailmaa uudet kumppanit, jotka jakavat näkemyksemme joustavasta ja tarpeisiin räätälöidystä korkeakoulutuksesta.”

Taustaa

Komissaari Vassiliou sekä professori Mulder ja EADTU:n puheenjohtaja Swann käynnistävät Euroopan MOOC-aloitteen Alankomaiden avoimen yliopiston isännöimässä verkossa lähetettävässä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa torstaina 25. huhtikuuta (klo 11.00–12.00 Keski-Euroopan aikaa). Tilaisuuteen osallistuu myös komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston varapääjohtaja Xavier Prats Monné. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.ou.nl/moocs. Tiedotusvälineiden osallistujien, jotka haluavat osallistua verkkokeskusteluun, olisi ilmoittautuva ennakolta kyseisellä sivustolla.

Kurssit

Kurssitarjonta ulottuu matematiikasta, taloustieteestä, digitaalisesta lukutaidosta, sähköisestä kaupankäynnistä, ilmastonmuutoksesta, kulttuuriperinnöstä ja yritysten sosiaalisesta vastuusta aina modernin Lähi-idän oppiin, kielten opintoihin ja luovaan kirjoittamiseen. Kukin kumppanitaho tarjoaa kursseja oman verkko-opiskeluympäristönsä kautta ja ainakin omalla kielellään. Nykyinen valikoima kattaa yhtesityökumppanien 11 kieltä (ks. luettelo jäljempänä) sekä arabian.

Kurssit voidaan suorittaa joko tietyssä ennalta määrätyssä aikataulussa tai milloin tahansa oppilaan omassa tahdissa. Tavallisesti niihin sisältyy 20–200 tuntia opiskelua. Kaikista kursseista on mahdollista saada todistus: joko todistus kurssin suorittamisesta, niin kutsuttu kurssimerkki (badge), tai todistus opintopisteistä, jotka voidaan laskea hyväksi tutkintotodistukseen. Jälkimmäisessä tapauksessa opiskelijat suorittavat 25–400 euron maksun todistuksesta, kurssin koosta (opintotuntien määrä) ja opetuslaitoksesta riippuen.

Aloitteen käynnistäjät ja yhteystiedot

TR Anadolu-yliopisto

Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 tai +90 532 2372821 (gsm)

LT Kaunasin teknillinen korkeakoulu

Gytis Cibulskis / +37 037300611 tai +37 068238080 (gsm)

FR Korkeakoulu- ja tiedeasioista vastaava ministeri

Anne Boyer

RU Moskovan taloustieteiden, tilastotieteiden ja tietojenkäsittelyn valtionyliopisto

Maria Tatarinova / skype - mary1621

NL Alankomaiden avoin yliopisto

Marga Winnubst / +31 45 5762646

IL Israelin avoin yliopisto

Naama Eliyahu / +972 52 7448889

ES Universidad Nacional de Educación a Distancia

Timothy Read / +34 619 292 575

PT Universidade Aberta

Antonio Teixeira / +351 963 055965

IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Nicola Paravati / +39 3393366208

UK Avoin yliopisto

Open University Media Relations / +44 1908 654316

SK Slovakian teknillinen korkeakoulu, Bratislava (FEI)

Prof. Peter Ballo / +421 260291516 tai +421 904879370

EU EADTU

Darco Jansen / +31 6 1482 9106

Epävirallisen kumppanuuden ansiosta opetuslaitokset voivat tarjota MOOC-kursseja ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella.

Muut aloitteeseen liittymistä suunnittelevat EADTU:n jäsenet ovat Kyproksen avoin yliopisto, DAOU/Aarhusin yliopisto (DK), Tallinnan yliopisto (EE), Katalonian avoin yliopisto (ES), etäopetusta antavien yliopistojen liitto FIED (FR), Kreikan avoin yliopisto (GR), teknillinen AGH-yliopisto ja verkko-oppimisen teknologiakeskus (PL), Maria Curie Sklodowska -yliopisto (PL) sekä Ljubljanan yliopisto.

Muita aloitteeseen osallistumisesta kiinnostuneita mahdollisia kumppaneita pyydetään ottamaan yhteyttä EADTU:hun.

Mitä koulutuksen avoimuudella tarkoitetaan?

Komissaari Vassiliou käynnistää tänä kesänä yhdessä digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroesin kanssa komission uuden avoimen koulutuksen aloitteen. Sillä pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja avoimia oppimisresursseja koulutuksen kaikilla tasoilla, jotta nykyisillä ja tulevilla opiskelijasukupolvilla olisi tarvittavat taidot.

Eurooppalaisten etäopetusyliopistojen järjestö

EADTU on institutionaalinen verkosto, joka kattaa Euroopan kymmenen avointa ja etäopetus- tai verkkoyliopistoa, 14 tavanomaisten etä- tai verkko-opetusta kampuksen ulkopuolella opiskeleville opiskelijoille tarjoavien yliopistojen kansallista järjestöä sekä kaksi molemmat – paikan päällä tapahtuvan ja verkko-opiskelun – yhdistävää yliopistoa. EADTU:n toimintaa rahoitetaan Jean Monnet -toimesta, joka on osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa.

Lisätietoja

Euroopan komissio: Koulutus

EADTU: www.eadtu.eu

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteystiedot:

Dennis Abbott (+32 2) 295 92 58; Dina Avraam (+32 2) 295 96 67

EADTU: Darco Jansen (+31 6) 1482 9106


Side Bar