Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel/Heerlen (Madalmaad), 23. aprill 2013

Euroopa Liidu volinik Vassiliou väljendab heameelt, et ülikoolides alustatakse esimesi laialt avatud internetikursusi

Euroopa Komisjoni toetusel on üheteistkümnes riigis asuvad partnerid ühendanud jõud, et lüüa käiku esimene üleeuroopaline laialt avatud internetikursuste (Massive Open Online Courses, MOOCid) algatus. MOOCid on ülikoolide internetikursused, mis võimaldavad omandada kõrgetasemelist haridust ilma kodust lahkumata. Valida saab umbes 40 väga erinevaid teemasid hõlmava tasuta kursuse vahel 12 keeles. Algatust juhib kaugõpet pakkuvate ülikoolide Euroopa ühendus (European Association of Distance Teaching Universities, EADTU) ja selles osalevad peamiselt avatud ülikoolid. Partnerid asuvad Prantsusmaal, Itaalias, Leedus, Madalmaades, Portugalis, Slovakkias, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Venemaal, Türgis ja Iisraelis. Üksikasjalikku teavet algatuse ja pakutavate kursuste kohta saab aadressilt www.OpenupEd.eu.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou väljendas algatuse üle heameelt: „See on suurepärane saavutus, mis pakub loodetavasti õppimisvõimalusi sadadele tuhandetele tudengitele ning ajendab meie koole ja ülikoole kasutama uuenduslikumaid ja paindlikumaid õpetamisviise. MOOCid on juba praegu eriti USAs populaarsed, aga selle üleeuroopalise algatusega jõuab liikumine hoopis uuele tasandile. Programm kajastab selliseid Euroopa väärtusi nagu võrdsus, kvaliteet ja mitmekesisus, ning selles osalevad partnerid tagavad kvaliteetse õppe. Programm on komisjonis sel suvel valmiva hariduse avatumaks muutmise strateegia väga oluline osa.”

Algatust juhib EADTU avatud hariduse töörühma juhataja ja UNESCO programmi „Open Educational Resources” (avatud haridusvahendid) juhataja professor Fred Mulder. „Euroopal on MOOC-revolutsiooni kõiki võimalusi ära kasutades ja seega haridust pikas perspektiivis avatumaks muutes väga palju pakkuda. Meie eesmärk on muuta kõrgharidus paremini kättesaadavaks ja seada kõrgharidussüsteemi keskmesse õppija. Euroopa MOOCidega tagatakse kvaliteet, iseõppematerjalid ning sild mitteametliku õppe ja ametliku hariduse vahel. Näiteks annavad mõned kursused ainepunkte, mida arvestatakse kõrgkoolidiplomi saamiseks. Lisaks kõigele hindame me keelte ja kultuuride mitmekesisust,” lisas Mulder, kes oli aastatel 2000–2010 Madalmaade Avatud Ülikooli rektor.

EADTU president Will Swann sõnas: „Juba aastakümneid on Euroopa avatud ülikoolid koos oma partneritega pakkunud kõigile soovijatele kõrgetasemelist õpet. Üleeuroopaline MOOCide algatus annab tunnistust meie ühisest innoveerimissoovist. Me püüame suurendada ettevõtmise algpartnerite pakutavate kursuste valikut ning ootame kogu maailmast uusi partnereid, kes jagavad meie arusaama paindlikust ja vajadustele vastavast kõrgharidusest ning soovivad sellist haridust pakkuda.”

Taust

Volinik Androulla Vassiliou, professor Mulder ja EADTU president Swann lasevad Euroopa MOOCide algatuse käiku neljapäeval 25. aprillil (11:00–12:00 Kesk-Euroopa aja järgi) toimuval internetis üle kantaval rahvusvahelisel pressikonverentsil, mille korraldab Madalmaade Avatud Ülikool. Pressikonverentsil osaleb ka Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi asepeadirektor Xavier Prats Monné. Üritust saab jälgida internetis aadressil www.ou.nl/moocs. Vestluses osaleda soovivad meediakanalid peaksid eelnevalt sellel aadressil registreeruma.

Milliseid kursuseid pakutakse?

Pakutakse laias valikus kursusi, näiteks matemaatika, majandus, e-oskused, e-kaubandus, kliimamuutused, kultuuripärand, ettevõtete sotsiaalne vastutus, tänapäevane Lähis-Ida, keelteõpe ja ilukirjanduslike tekstide kirjutamine. Kõik partnerid pakuvad kursusi oma õppeplatvormil ja vähemalt oma riigi keeles. Praegu saab õppida üheteistkümnes partnerriikide keeles (vt loetelu allpool) ning araabia keeles.

Kursustel saab osaleda kavandatud ajavahemiku jooksul või mis tahes ajal õpilasele sobivas tempos. Ühe kursuse õppemaht on üldjuhul 20–200 tundi. Kõik kursused võivad lõppeda tunnistusega: läbimise tunnistus (nn badge) või ainepunktide sertifikaat, mida võidakse arvestada kõrgkoolidiplomi saamiseks. Viimasel juhul peavad õpilased olenevalt kursuse mahust (õppetunnid) ja õppeasutusest maksma tunnistuse eest 25–400 eurot.

Algpartnerid ja kontaktandmed

TR Anadolu Ülikool

Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 või +90 532 2372821 (mob)

LT Kaunase Tehnikaülikool

Gytis Cibulskis / +37 037300611 või +37 068238080 (mob)

FR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Anne Boyer

RU Moskva Riiklik Majandus-, Statistika ja Informaatikaülikool

Maria Tatarinova / skype - mary1621

NL Madalmaade Avatud Ülikool

Marga Winnubst / +31 45 5762646

IL Iisraeli Avatud Ülikool

Naama Eliyahu / +972 52 7448889

ES Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dr. Timothy Read / +34 619 292 575

PT Universidade Aberta

Dr. Antonio Teixeira / +351 963 055965

IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Nicola Paravati / +39 3393366208

UK Avatud Ülikool

Open University Media Relations / +44 1908 654316

SK Bratislava Tehnoloogiaülikool (FEI)

Prof. Peter Ballo / +421 260291516 või +421 904879370

EL EADTU

Darco Jansen / +31 6 1482 9106

Mitteametlik partnerlus võimaldab asutustel teha koostööd selle nimel, et pakkuda MOOCe Euroopas ja mujalgi.

Programmiga hiljem ühineda kavatsevad EADTU liikmed: Küprose Avatud Ülikool, Aarhusi Ülikool (DK), Tallinna Ülikool (EE), Universitat Oberta de Catalunya (ES), Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FR), Kreeka Avatud Ülikool (GR), Teadus- ja tehnoloogiaülikooli AGH e-õppe keskus (PL), Marie Curie-Sklodowska Ülikool (PL) ning Ljubljana Ülikool (SI).

Teised programmiga ühinemisest huvitatud peaksid ühendust võtma EADTUga.

Mis on hariduse avatuks muutmine?

Volinik Vassiliou ja digitaalse tegevuskava eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes käivitavad sel suvel komisjoni uue algatuse hariduse avatumaks muutmiseks. Selle eesmärk on suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning avatud haridusvahendite kasutust kõigil haridustasanditel, et tagada praeguste ja tulevaste põlvkondade õpilastele vajalikud oskused.

Kaugõpet pakkuvate ülikoolide Euroopa ühendus (EADTU)

EADTU on Euroopa asutuste võrgustik, kuhu kuuluvad kümme avatud ja kaug- või internetiõpet pakkuvat ülikooli, neliteist riigisisest kaug- või internetiõpet pakkuvate ülikoolide ühendust ning kaks nn kaheliigilist ülikooli, kes pakuvad nii kohapealset kui ka internetiõpet. EADTU tegevust toetatakse Jean Monnet’ meetme kaudu, mis on ELi elukestva õppe programmi osa.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

EADTU: www.eadtu.eu

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

EADTU: Darco Jansen (+31 6 1482 9106)


Side Bar