Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles/Heerlen (Nederlandene), den 23. april 2013

Vassiliou glæder sig over lanceringen af de første paneuropæiske MOOC-uddannelser på universitetsniveau

Partnere i 11 lande er med støtte fra Europa-Kommissionen gået sammen om at lancere det første paneuropæiske MOOC-initiativ (massive open online courses). MOOC-uddannelser er online-universitetskurser, der gør det muligt for interesserede at få adgang til uddannelse af høj kvalitet uden at forlade deres hjem. Omkring 40 kurser, der dækker en lang række forskellige emner, vil være tilgængelige gratis og på 12 forskellige sprog. Bag initiativet står Den Europæiske Sammenslutning af Fjernundervisningsuniversiteter (EADTU), og det involverer hovedsagelig åbne universiteter. Partnerne er baseret i følgende lande: Frankrig, Italien, Litauen, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Spanien, Det Forenede Kongerige, Rusland, Tyrkiet og Israel. Der findes mere detaljerede oplysninger om de kurser, der udbydes, på portalen www.OpenupEd.eu.

Androulla Vassiliou, der er EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, glæder sig over det nye initiativ: "Det er en spændende udvikling, og jeg håber, at det vil give titusindvis af studerende adgang til uddannelse og anspore vores skoler og universiteter til at anvende mere innovative og fleksible læringsmetoder. MOOC-metoden har allerede vist sig at være meget populær, især i USA, men med denne paneuropæiske lancering bringes ordningen op på et nyt niveau. Det afspejler europæiske værdier såsom lige muligheder for alle, kvalitet og mangfoldighed, og de involverede parter er en garanti for en undervisning af høj kvalitet. Vi ser dette som en central del af strategien for åbning af uddannelser, som Kommissionen vil lancere til sommer."

Professor Fred Mulder, der er formand for EADTU-taskforcen om åbne uddannelser og bestrider UNESCO's lærestol om åbne uddannelsesressourcer, står i spidsen for initiativet. "Vi har meget at tilbyde i Europa, hvis vi udnytter de muligheder, som MOOC-revolutionen giver os, sammen med med en bredere tilgang vedrørende åbningen af uddannelser. Vores mål er at imødekomme behovet for et mere tilgængeligt system for videregående uddannelse, som sætter den lærende i centrum. De europæiske MOOC-uddannelser vil give adgang til kvalitet, selvstudiematerialer og en kobling mellem uformel læring og formel uddannelse. Nogle af kurserne giver adgang til meritoverførsel og tages i betragning med henblik på opnåelse af et diplom. Og vi sætter mangfoldighed i højsædet, både sprogligt og kulturelt", tilføjer Mulder, som var rektor på Open Universiteit in the Netherlands fra 2000 til 2010.

Will Swann, der er formand for EADTU, siger: "I årtier har de åbne universiteter i Europa og deres partnere tilbudt undervisning og læring af den højeste kvalitet til alle interesserede. Det paneuropæiske MOOC-initiativ viser vores fælles engagement med hensyn til at innovere yderligere. Vi agter at udvide med et voksende udbud af kurser fra vores partnere, og vi vil tage imod nye partnere fra hele verden, som deler vores vision og praksis med hensyn til fleksible og efterspørgelsesstyrede højere uddannelser."

Baggrund

Kommissær Androulla Vassiliou vil sammen med professor Fred Mulder og EADTU's formand Will Swann lancere det europæiske MOOC-initiativ på et webcastet internationalt pressemøde, arrangeret af Open Universiteit in the Netherlands på torsdag den 25. april (11:00-12:00 CET). De får følgeskab af Xavier Prats Monné, der er vicegeneraldirektør for Kommissionens Direktorat for uddannelse og kultur. Begivenheden kan følges online på www.ou.nl/moocs. Medier, der ønsker at deltage i chatten, bør tilmelde sig på forhånd på dette websted.

Hvad med kurserne?

Kurserne varierer fra matematik til økonomi, fra e-færdigheder til e-handel, fra klimaændringer til kulturarv, fra virksomhedernes sociale ansvar til det moderne Mellemøsten og fra sprogindlæring til novelleskrivning. Hver partner tilbyder kurser via deres egen læringsplatform og mindst på sit nationale sprog. Det nuværende udvalg er på de 11 partnersprog (se nedenstående liste) og arabisk.

Kurserne kan følges enten i en planlagt periode eller på et hvilket som helst tidspunkt og i den studerendes eget tempo. De omfatter typisk 20 til 200 studietimer. Alle kurser kan give adgang til et bevis: et bevis for afsluttet kursus, et såkaldt emblem (badge) eller et meritbevis, der kan tages i betragtning til opnåelse af et diplom. I sidstnævnte tilfælde skal de studerende betale for beviset, typisk mellem 25 og 400 EUR, afhængigt af kursets længde (studietimer) og den pågældende institution.

Initiativpartnere og kontakter

TR Anadolu University

Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 eller +90 532 2372821 (m)

LT Kaunas University of Technology

Gytis Cibulskis / +37 037300611 eller +37 068238080 (m)

FR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Anne Boyer

RU Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics

Maria Tatarinova / skype - mary1621

NL Open Universiteit in the Netherlands

Marga Winnubst / +31 45 5762646

IL Open University of Israel

Naama Eliyahu / +972 52 7448889

ES Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dr. Timothy Read / +34 619 292 575

PT Universidade Aberta

Dr. Antonio Teixeira / +351 963 055965

IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Nicola Paravati / +39 3393366208

UK The Open University

Open University Media Relations / +44 1908 654316

SK Slovak University of Technology in Bratislava (FEI)

Prof. Peter Ballo / +421 260291516 or +421 904879370

EU EADTU

Darco Jansen / +31 6 1482 9106

Det uformelle partnerskab giver institutionerne mulighed for at samarbejde for at give adgang til MOOC-uddannelser på tværs af og uden for Europa.

Følgende EADTU-medlemmer agter at deltage i initiativet: Open University of Cyprus, DAOU/Aarhus University (DK), Tallinn University (EE), Universitat Oberta de Catalunya (ES), FIED Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FR), Hellenic Open University (GR), AGH-University of Science and Technology Centre of eLearning (PL), Maria Curie Sklodowska University (PL) og University of Ljubljana (SI).

Andre potentielle partnere, der ønsker at deltage, bør kontakte EADTU.

Hvad er åbning af uddannelsessystemer?

Her til sommer vil kommissær Androulla Vassiliou sammen med Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, iværksætte Kommissionens nye initiativ om åbning af uddannelsessystemer. Det sigter mod at fremme anvendelsen af ikt og åbne uddannelsesressourcer på alle niveauer af uddannelsessystemet for at give de nuværende og fremtidige generationer af studerende de kvalifikationer, de har behov for.

Den Europæiske Sammenslutning af Fjernundervisningsuniversiteter

EADTU er et institutionelt net af Europas ti åbne og fjernundervisnings-/online-universiteter, 14 nationale sammenslutninger af traditionelle universiteter, som tilbyder fjern-/online-undervisning til off-campus studerende og to "dual mode"-universiteter (campus-baseret og online). EADTU's aktiviteter støttes gennem Jean Monnet-aktionen, som indgår i EU’s program for livslang læring.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: Education and training

EADTU: www.eadtu.eu

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

EADTU: Darco Jansen (+31 6 1482 9106)


Side Bar