Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL MT BG RO

Evropska komisija

sporočilo za medije

V Atenah, 18. aprila 2013

12. konferenca FEMIP – Sredozemsko modro gospodarstvo: okrepitev morskega in pomorskega sodelovanja

Maria Damanaki, evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo, Philippe de Fontaine-Vive, podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB), in Andrew Winbow, pomočnik generalnega sekretarja Mednarodne pomorske organizacije (IMO), želijo v Atenah, v Grčiji, na srečanju ob 12. konferenci Sklada za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP), ki poteka od 18. do 19. aprila, potrditi svojo zavezo, da bodo kot partnerstvo skupaj delovali v podporo modrega in trajnostnega gospodarstva v sredozemski regiji in izboljšali morsko in pomorsko sodelovanje med vsemi mejnimi državami. Prisotni bodo tudi ministri za pomorske zadeve iz Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Francije, Grčije, Malta in Palestine.

V osrčju prizadevanj za spodbujanje modre rasti bodo možnosti, ki jih ponuja morje. Evropska komisija je predstavila svoj pristop, ki temelji na partnerstvu za demokracijo in skupno blaginjo z južnim Sredozemljem, ter posebej poudarila spodbujanje vključujočega gospodarskega razvoja in sektorskega sodelovanja. Med letoma 2007 in 2012 je bilo južnemu sosedstvu Sredozemlja namenjenih 7,48 milijard evrov1 finančne podpore. EIB je v okviru Sklada za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP) okrepila svojo podporo regiji. Med letoma 2002 in 2012 je EIB zagotovila več kot 13 milijard evrov za financiranje sredozemskih partnerskih držav in skupaj z mednarodnimi finančnimi institucijami, dvostranskimi agencijami in zasebnim sektorjem zagotovila okoli 35 milijard evrov dodatnih sredstev, da bi spodbudila povezovanje regije. IMO je na mednarodni ravni pristojna za zagotovitev sprejetja najvišjih možnih standardov na področju pomorske varnosti, varstva, učinkovitosti navigacije ter preprečevanja in nadzora onesnaževanja morja z ladjami.

„Veseli me, da lahko danes začnemo z okrepljenim sodelovanjem v korist modrega gospodarstva v regiji. S skupnimi prizadevanji ter v sodelovanju z Unijo za Sredozemlje in z drugimi zadevnimi regionalnimi organizacijami ter vsemi vpletenimi državami lahko prispevamo k demokraciji, dolgoročni blaginji, vključujoči rasti ter dostojnemu delu in delovnim mestom v regiji. Najprej bomo podprli razvoj pomorskih grozdov, ki so koristna platforma za vključevanje različnih zainteresiranih strani. Prav tako bomo spodbujali oblikovanje mreže ustanov za pomorsko usposabljanje, kjer bi nam za vzor lahko bil baltski vodilni projekt evropskih centrov odličnosti za pomorsko izobraževanje. V regiji, kot je sredozemska, lahko bolje delujemo in dosežemo prepotrebno kritično maso samo s čezmejnim in medsektorskim delovanjem,“ je povedala komisarka Maria Damanaki.

Andrew Winbow iz IMO je dejal: „Jasno je, da je ključnega pomena ohranjanje in, kjer je mogoče, povečevanje kakovosti in trajnosti okolja. Za to bo potrebno dobro upravljanje z omejenimi viri ter tehtna obravnava konkurenčnih potreb uporabnikov morja. Zdi se, da sta bistvenega pomena dve področji delovanja: izobraževanje, usposabljanje in širjenje informacij na eni strani ter nekakšna oblika spremljanja in nadzora na drugi, da se zagotovi spoštovanje in učinkovito izvajanje potrebnih politik in praks. V ta namen sta na voljo dva vira – širša uporaba tehnologije (satelitski nadzor in zbiranje podatkov) ter prihodnje izvajanje e-navigacije – ki bi se lahko uporabila pri podpori varstvu okolja. Skupaj z organizacijami EU, ki so bile prisotne na konferenci, je IMO pripravljena podpreti države v regiji, da se zagotovi trajnostna prihodnost, za katero si vsi prizadevamo.“

Philippe de Fontaine-Vive iz EIB je dejal: „Izkoristiti moramo vsako priložnost za spodbujanje prihodnjih sinergij med politikami in možnostmi za investicije. Sedaj je naš cilj opredeliti in začeti dejavnosti, ki v regiji podpirajo razvoj veščin, ustvarjanje novih delovnih mest, varnost in varstvo, varstvo okolja in „modro“ rast. Pri teh prizadevanjih se bo EIB opirala na finančno podporo zasebnega sektorja.“

Dodatna gradiva najdete na spletišču konference:

http://www.amiando.com/12thFEMIP_Conference.html

Kontakti :

Evropska komisija: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Evropska investicijska banka: Anne-Cécile Auguin (+352 621 36 19 48)

Mednarodna pomorska organizacija: Ashok Mahapatra (+44 207 587 32 12)

1 :

Obveznosti za dvostransko in regionalno/mednarodno sodelovanje, brez čezmejnega sodelovanja in administrativnih sredstev.


Side Bar