Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT EL MT SL BG

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Atena, 18 aprilie 2013

A 12-a conferință a FEMIP – economia albastră în regiunea Mării Mediterane: intensificarea cooperării în domeniul marin și maritim

Cu ocazia celei de-a 12-a conferințe a Facilității euro-mediteraneene de investiţii şi parteneriat (FEMIP), care se va desfășura în zilele de 18 și 19 aprilie la Atena, Grecia, Maria Damanaki, comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Philippe de Fontaine-Vive, vicepreședinte al Băncii Europene de investiții (BEI) și Andrew Winbow, secretar general adjunct al Organizației Maritime Internaționale (OMI), se reunesc pentru a afirma angajamentul pe care și l-au asumat de a lucra în mod colectiv și în parteneriat pentru a sprijini economia albastră sustenabilă în regiunea Mării Mediterane și de a intensifica la maximum cooperarea în domeniul marin și maritim între toate statele riverane. La eveniment vor participa miniștrii responsabili cu afacerile maritime din Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Grecia, Malta și Palestina.

Potențialul mării se află în centrul eforturilor de promovare a creșterii albastre. Comisia Europeană și-a stabilit abordarea cu privire la un parteneriat pentru democrație și prosperitate comună cu regiunea sudică a Mării Mediterane, punând accentul în special pe promovarea dezvoltării economice incluzive și pe intensificarea cooperării în sector. Sprijinul financiar total acordat în perioada 2007-2012 țărilor din sudul Mediteranei vizate de politica de vecinătate s-a ridicat la 7,48 de miliarde EUR1. BEI și-a intensificat sprijinul acordat regiunii în cadrul Facilității euro-mediteraneene de investiţii şi parteneriat (FEMIP). Între sfârșitul anului 2002 și anul 2012, BEI a acordat finanțare în valoare de peste 13 miliarde EUR țărilor partenere din regiunea mediteraneană și, împreună cu alte instituții financiare internaționale, cu agenții bilaterale și cu sectorul privat, a mobilizat un capital suplimentar de aproximativ 35 de miliarde EUR pentru a accelera integrarea regiunii. OMI dispune de un mandat internațional vizând să obțină adoptarea celor mai înalte standarde în materie de siguranță și de securitate maritimă, de eficiență a navigației, precum și de prevenire și control al poluării marine cauzate de nave.

„Am deosebita plăcere să lansez astăzi un proces de intensificare a cooperării în favoarea economiei albastre a regiunii. Lucrând împreună și cooperând totodată cu Uniunea pentru Mediterana, cu alte organizații regionale relevante și cu toate țările implicate, putem aduce o contribuție la democrație, la prosperitatea pe termen lung, la creșterea incluzivă, precum și la crearea de condiții și de locuri de muncă decente în regiune. Să începem prin a sprijini dezvoltarea centrelor de activități maritime ca platforme utile pentru implicarea mai multor părți interesate. Să promovăm, de asemenea, formarea unei rețele de institute de formare în domeniul maritim, urmând, de pildă, exemplul proiectului emblematic privind centrele europene de excelență pentru educație în domeniul maritim, lansat în regiunea Mării Baltice. Într-o regiune ca cea a Mării Mediterane, numai prin cooperare la nivel transfrontalier și transsectorial putem să ne îmbunătățim activitatea și să realizăm masa critică atât de necesară”, a declarat comisarul Maria Damanaki.

Andrew Winbow de la OMI a declarat: Este evident faptul că menținerea și creșterea, acolo unde este posibil, a calității și sustenabilității mediului reprezintă un aspect esențial. În acest scop, va fi nevoie nu numai de o bună gestionare a unor resurse limitate, ci și de examinarea cu atenție a cererilor concurente ale utilizatorilor mării. Două sectoare principale par a fi vitale: pe de o parte, educația, formarea și diseminarea informațiilor, iar pe de altă parte, monitorizarea și supravegherea, sub o formă sau alta, pentru a se asigura adoptarea și implementarea eficace a politicilor și practicilor care trebuie respectate. În această privință, este necesar să se recurgă mai frecvent la tehnologie: supravegherea și colectarea datelor prin satelit și viitoarea implementare a sistemelor de navigare electronică constituie două resurse care ar putea fi utilizate în scopul protejării mediului. Alături de organizațiile relevante din UE reprezentate la conferință, OMI este gata să sprijine statele din regiune în vederea asigurării viitorului sustenabil pe care îl dorim cu toții.

Philippe de Fontaine-Vive de la BEI a declarat: Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a promova și alte sinergii între politici și oportunitățile de investiții. În prezent, obiectivul nostru este de a identifica și de a lansa activități care să sprijine dezvoltarea competențelor, crearea de locuri de muncă, securitatea și siguranța, protecția mediului și creșterea ‹‹albastră›› în regiune. În acest efort, BEI ar trebui să se bazeze pe atragerea finanțării din sectorul privat.”

Materiale relevante pe această temă sunt disponibile pe site-ul internet al conferinței:

http://www.amiando.com/12thFEMIP_Conference.html

Contact:

Comisia Europeană: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Banca Europeană de Investiții: Anne-Cécile Auguin (+352 621 36 19 48)

Organizația Maritimă Internațională: Ashok Mahapatra (+44 207 587 32 12)

1 :

Angajamente privind cooperarea bilaterală și regională/interregională, cu excepția cooperării transfrontaliere și a creditelor administrative.


Side Bar