Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. aprila 2013

Evropska unija dobila center za usposabljanje za boj proti nedovoljeni trgovini z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi

Evropska komisija je danes javnosti predstavila novi Evropski center za usposabljanje na področju jedrske varnosti (European nuclear security training centre – EUSECTRA) v Karlsruheju. Center bo osebje na terenu, inštruktorje in strokovnjake usposabljal za odkrivanje nedovoljene trgovine z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi ter boj proti njej. EUSECTRA ponuja praktično usposabljanje z uporabo najrazličnejših radioaktivnih in jedrskih snovi, udeležencem pa je na voljo velika izbira opreme in merilnih instrumentov. V svojih prostorih imajo med drugim vadišče, opremljeno z detektorskimi vrati za odkrivanje kovin in rentgenskim trakom, ki simulira pogoje na letališču. Na prostem potekajo usposabljanja za različne scenarije, za kar so na voljo 4 različne vrste prehodnih detektorjev sevanja. Pri usposabljanjih skupno uporabljajo več kot 30 orodij za merjenje in odkrivanje snovi. Center nadgrajuje dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije, ki izvaja usposabljanja na tem področju v Karlsruheju in Ispri.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Jedrska varnost je eden največjih svetovnih izzivov 21. stoletja. Usposabljanje in mednarodno sodelovanje pri odkrivanju snovi sta ključna elementa pri našem odzivu na nevarnost nedovoljene trgovine z radioaktivnimi in jedrskimi snovmi. Novi center za usposabljanje sodi v sam vrh raziskav in tehnologije na tem področju.“

„Ta center bo osebje za krizne razmere veliko bolje usposobil za preprečevanje jedrskih incidentov in spopadanje z njimi. Čeprav so redki, imajo takšni incidenti strahotne posledice. Center EUSECTRA bo prispeval k boljši zaščiti evropskih državljanov in deloval tudi kot referenčna točka za druge organizacije na tem področju,“ je povedala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Center za usposabljanje, ki je v prostorih Inštituta za transuranske elemente Skupnega raziskovalnega središča, je bil vzpostavljen v okviru akcijskega načrta EU na področju kemične, biološke, radiacijske in jedrske varnosti (KBRJ), ki ga je Evropski svet sprejel leta 2009. Programi usposabljanja so bili razviti v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo in Ministrstvom za energetiko ZDA. Otvoritve so se udeležili tudi predstavniki teh organizacij.

Center EUSECTRA bo osredotočen na trgovino s snovmi, poleg tega pa bo krepil čezmejno sodelovanje in povezovanje strokovnjakov ter zagotovil centralizirano orodje za upravljanje znanja. Na voljo bo tudi napredno usposabljanje za odkrivanje in prepoznavanje snovi, ravnanje na prizorišču radioloških kaznivih dejanj in pripravo nacionalnih načrtov za ukrepanje.

Ozadje

Izvedli so že vrsto pilotnih in usmerjenih usposabljanj za osebje na terenu, inštruktorje in strokovnjake, z udeleženci iz številnih držav severne in srednje Afrike, srednje in jugovzhodne Azije, Skupnosti neodvisnih držav in Evrope.

Prostori centra EUSECTRA se ponašajo tudi z novimi laboratoriji za usposabljanje o jedrskih varnostnih ukrepih za jedrske inšpektorje iz Evropske Komisije (Euratom) in Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki so se v zadnjih 20 letih v Skupnem raziskovalnem središču usposabljali na področju različnih tehnik.

Evropski svet je akcijski načrt na področju KBRJ sprejel decembra 2009. Države članice EU in Komisijo je spodbudil, naj se zavzemajo za kulturo večje varnosti in izboljšajo znanje na področju varnosti KBRJ z boljšimi ocenami tveganja in pripravljenostjo, raziskavami, izmenjavo najboljših praks ter skupnim usposabljanjem in vajami.

Akcijski načrt je spodbudil tudi načrtovano ustanovitev centra EUSECTRA, ki bo prirejal usposabljanja na področju jedrske in radiacijske varnosti ter podprl in dopolnil tovrstne dejavnosti na nacionalni ravni.

Generalni direktorat za notranje zadeve je za vzpostavitev centra za usposabljanje izbral Skupno raziskovalno središče, ki pri nacionalnih in mednarodnih organih uživa sloves centra strokovnega znanja na področju jedrskih varnostnih ukrepov, kot so inšpekcijski pregledi in preverjanje miroljubne uporabe jedrskih snovi, ter zaradi njegove dolgoletne tradicije uspešnega usposabljanja na tem področju. Skupno raziskovalno središče že dve desetletji sodeluje tudi pri izvajanju številnih projektov na področju odkrivanja jedrskih snovi in forenzike zunaj evropskih meja s programom TACIS (tehnična pomoč za Skupnost neodvisnih držav) in predpristopnimi instrumenti EU.

Jedrska varnost je povezana s preprečevanjem in odkrivanjem nedovoljene trgovine z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi ter odzivanjem nanjo in je večinoma v nacionalni pristojnosti. Jedrski varnostni ukrepi pomenijo dejavnosti za zagotavljanje, da se jedrske snovi uporabljajo le za predvidene miroljubne namene, s pomočjo jedrskih knjigovodskih sistemov in neodvisnih pregledov. Temeljijo na mednarodnih sporazumih, ki nacionalnim in mednarodnim organom, kot sta Mednarodna agencija za atomsko energijo in Evropska komisija, omogočajo preverjanje stalne miroljubne uporabe jedrskih snovi.

Dodatne informacije o otvoritvi in dejavnostih centra EUSECTRA:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 22955604)


Side Bar