Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 18 aprilie 2013

Un nou centru de formare al UE pentru a combate traficul ilicit de materiale nucleare și radioactive

Comisia Europeană a lansat astăzi un nou Centru european de formare în domeniul securității nucleare (EUSECTRA) la Karlsruhe. Centrul de formare va instrui ofițerii de pe teren, formatorii și experții în legătură cu modul de a detecta și a răspunde la traficul ilicit de materiale nucleare sau de alte materiale radioactive. EUSECTRA oferă activități de formare practică, utilizând o mare varietate de materiale radioactive și nucleare și o gamă largă de echipamente și instrumente de măsurare. În interior, una dintre zonele de instruire simulează condițiile de pe aeroport, fiind dotată cu un monitor portal pentru pietoni și un conveier cu raze x. În exterior, se oferă activități de formare cu privire la o varietate de scenarii, punând la dispoziție 4 tipuri diferite de monitoare portal de radiații. În ansamblu, mai mult de 30 de instrumente de măsurare și de detectare sunt utilizate în cadrul formării. Centrul sporește efectul activităților de formare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, desfășurate în acest domeniu la sediile din Karlsruhe și Ispra.

Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Securitatea nucleară este o provocare globală majoră în secolul al XXI-lea. Formarea și cooperarea internațională în materie de detectare sunt elemente-cheie ale răspunsului nostru la amenințarea reprezentată de traficul ilicit de materiale radioactive și nucleare. Noul centru de formare contribuie la cercetarea și tehnologia de ultimă oră în acest domeniu.”

„Acest centru de formare va îmbunătăți cu mult capacitatea personalului de urgență de a preveni incidentele nucleare și de a le face față. Deși sunt rare, astfel de incidente pot avea consecințe dramatice. Pe lângă faptul că va contribui la protecția cetățenilor europeni, EUSECTRA va servi, de asemenea, drept punct de referință pentru alte organizații din acest domeniu”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Situat la sediul Institutului pentru Elemente Transuranice (ITU) al JRC, centrul de formare a fost înființat în cadrul Planului de acțiune al UE în domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear (CBRN), adoptat de către Consiliul European în 2009. Programele de formare au fost elaborate în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Departamentul pentru Energie al SUA. Reprezentanți ai acestor organizații au luat parte, de asemenea, la inaugurare.

Pe lângă accentul pus pe traficul de materiale, EUSECTRA va îmbunătăți cooperarea transfrontalieră și crearea de rețele ale experților și va furniza un instrument de gestionare centralizată a cunoștințelor. Se oferă, de asemenea, activități de formare avansată în domeniul detectării și identificării materialelor, al gestionării locului unei infracțiuni cu arme radiologice și al elaborării unor planuri de răspuns naționale.

Context

Au fost deja organizate o serie de sesiuni pilot și specifice pentru ofițerii de pe teren, formatori și experți, cu implicarea unor participanți din multe țări din Africa de Nord și Africa Centrală, Asia Centrală și Asia de Sud-Est, țările CSI (Comunitatea Statelor Independente) și Europa.

Sediul EUSECTRA include, de asemenea, laboratoare noi de formare în domeniul garanțiilor nucleare pentru inspectorii nucleari ai Comisiei Europene (Euratom) și ai AIEA, care au beneficiat în ultimii 20 de ani de formare din partea JRC cu privire la o varietate de tehnici.

Planul de acțiune în domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear (CBRN) a fost adoptat de către Consiliul European în decembrie 2009. Consiliul a încurajat statele membre ale UE și Comisia să promoveze o cultură a securității sporite prin concentrarea pe consolidarea cunoașterii în domeniul securității CBRN, cu ajutorul îmbunătățirii evaluărilor riscurilor și a gradului de pregătire, al cercetării, al schimbului de cele mai bune practici și al formării și exercițiilor comune.

Planul de acțiune a încurajat, de asemenea, viitorul centru EUSECTRA să ofere activități de formare în materie de securitate nucleară și radiologică și să sprijine și să completeze astfel de activități la nivel național.

JRC a fost ales de către Direcția generală Afaceri Interne pentru punerea în funcțiune a centrului de formare datorită recunoașterii sale ca centru de competență de către autoritățile naționale și internaționale în domeniul garanțiilor nucleare (inspecția și verificarea utilizării pașnice a materialelor nucleare) și a experienței îndelungate a acestui organism în ceea ce privește activitățile de formare reușite în acest domeniu. JRC a fost implicat, de asemenea, în decursul ultimelor două decenii în implementarea multor proiecte în domeniul detectării și criminalisticii nucleare în afara frontierelor europene, prin programul TACIS (Programul de asistenţă tehnică pentru Comunitatea Statelor Independente) și prin instrumentele de preaderare ale CE.

Securitatea nucleară se referă la prevenirea și detectarea traficului ilicit de materiale nucleare sau de alte materiale radioactive și la răspunsul la acesta; ea este, în principal, o responsabilitate națională. Garanțiile nucleare se referă la activitățile de asigurare a faptului că materialele nucleare sunt utilizate numai în scopurilor lor pașnice prevăzute, prin implementarea unor sisteme de evidență contabilă nucleară și inspecții independente. Ele se bazează pe acorduri internaționale care permit autorităților naționale și internaționale, cum ar fi AIEA și Comisia Europeană, să verifice menținerea utilizării pașnice a materialelor nucleare.

Informații suplimentare privind inaugurarea și activitățile EUSECTRA sunt disponibile la adresa:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar