Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. balandžio 18 d.

Naujas ES kovos su neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis mokymo centras

Europos Komisija atvėrė naują Europos branduolinės saugos mokymo centrą (EUSECTRA) Karlsrūhėje. Šiame centre pareigūnai, instruktoriai ir ekspertai bus mokomi, kaip aptikti branduolines ar kitas radioaktyviąsias medžiagas ir kokių priemonių imtis nustačius, kad vykdoma neteisėta tokių medžiagų prekyba. EUSECTRA praktiniam mokymui naudojamos įvairios radioaktyviosios ir branduolinės medžiagos, įranga ir matavimo prietaisai. Vienoje iš mokomųjų patalpų imituojamos oro uosto sąlygos – čia įrengti keleivių tikrinimo vartai ir konvejeris su rentgeno įrenginiu. Lauke mokoma įvairių scenarijų, naudojami 4 skirtingų tipų spinduliuotės tikrinimo vartai. Iš viso mokymui naudojama daugiau kaip 30 matavimo ir aptikimo priemonių. Centras padės išplėsti Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) Karslrūhėje ir Isproje vykdomą šios srities mokomąją veiklą.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Branduolinis saugumas yra vienas svarbiausių viso pasaulio uždavinių XXI amžiuje. Mokymas aptikti radioaktyviąsias ir branduolines medžiagas ir šios srities tarptautinis bendradarbiavimas yra mūsų atsakas į neteisėtą prekybą šiomis medžiagomis. Naujajame mokymo centre prie šios užduoties prisidedama pažangiausiais šios srities moksliniais tyrimais ir technologijomis.“

„Šiame mokymo centre ekstremaliųjų situacijų pareigūnai bus daug geriau parengiami užkirsti kelią branduoliniams incidentams ir į juos reaguoti. Nors tokie incidentai reti, jų pasekmės gali būti labai skaudžios. EUSECTRA ne tik padės apsaugoti Europos piliečius, bet ir bus pavyzdys kitoms šios srities organizacijoms", sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

JTC Transuraninių elementų instituto (ITU) patalpose mokymo centras įsteigtas įgyvendinant Europos Vadovų Tarybos 2009 m. patvirtintą ES veiksmų planą cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio (CBRN) saugumo srityje. Mokymo programos parengtos bendradarbiaujant su Tarptautine atominės energijos agentūra (Tatena) ir JAV energetikos departamentu. Šių organizacijų atstovai dalyvavo ir iškilmingame atidaryme.

Skirdama daug dėmesio neteisėtai prekybai medžiagomis, EUSECTRA kartu skatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą, ekspertų bendradarbiavimą tinkle ir atliks centralizuoto žinių valdymo priemonės funkcijas. Be to, bus vykdomi aukštesnio lygio mokymai, kaip aptikti ir identifikuoti medžiagas, tvarkyti radiologinių nusikaltimų vietas ir rengti nacionalinius reagavimo planus.

Pagrindiniai faktai

Jau surengta pareigūnų, instruktorių ir ekspertų bandomųjų ir specializuotų seminarų, kuriuose dalyvavo asmenys iš įvairių Šiaurės ir Centrinės Afrikos, Vidurinės Azijos, pietryčių Azijos, NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalių ir Europos.

EUSECTRA patalpose taip pat įrengtos naujos branduolinės saugos priemonių mokymo laboratorijos Europos Komisijos (Euratomo) ir Tatenos branduolinės energetikos inspektoriams – Jungtiniame tyrimų centre jie buvo mokomi įvairių metodų pastaruosius 20 metų.

2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino Veiksmų planą cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio (CBRN) saugumo srityje. Taryba paragino ES valstybes nares ir Komisiją skatinti didesnio saugumo kultūrą: skirti daugiau dėmesio geresniam informavimui valstybėse narėse apie CBRN saugą gerinant rizikos vertinimą ir parengtį, mokslinius tyrimus, keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais ir rengiant bendrus mokymus bei pratybas.

Veiksmų plane taip pat raginama naudotis numatyto EUSECTRA galimybėmis rengti mokymus, susijusius su branduoliniu ir radiologiniu saugumu, ir remti bei papildyti tokią veiklą nacionaliniu mastu.

Mokymo centrui įkurti Vidaus reikalų generalinis direktoratas pasirinko Jungtinį tyrimų centrą dėl nacionalinių ir tarptautinių institucijų pripažintos kompetencijos branduolinės saugos priemonių (taikaus branduolinių medžiagų naudojimo kontrolės ir patikros) srityje ir didelės sėkmingų šios srities mokymų patirties. Be to, JRC per du dešimtmečius prisidėjo prie daugelio branduolinių sprogimų aptikimo ir teismo ekspertizės projektų įgyvendinimo už Europos ribų vykdydama Techninės pagalbos Nepriklausomų valstybių sandraugai programą TACIS ir EB pasirengimo narystei priemones.

Branduolinis saugumas yra susijęs su neteisėtos prekybos branduolinėmis ar kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis prevencija, tų medžiagų aptikimu ir reagavimu nustačius, kad vykdoma neteisėta tokių medžiagų prekyba, ir iš esmės tai yra valstybių narių atsakomybės sritis. Branduolinės saugos priemonės yra susijusios su branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemų įgyvendinimu ir nepriklausomų patikrinimų vykdymu – šiais veiksmais siekiama užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik pagal numatytą paskirtį taikiems tikslams. Jos grindžiamos tarptautiniais susitarimais, kuriais nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, pvz., Tatenai ir Europos Komisijai, leidžiama tikrinti, ar branduolinės medžiagos nuolat naudojamos taikiems tikslams.

Daugiau informacijos apie EUSECTRA iškilmingą atidarymą ir veiklą

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar