Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 18.

Új uniós képzési központ a nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme elleni fellépés jegyében

Az Európai Bizottság a mai napon felavatta a németországi Karlsruhéban található Európai Nukleáris Védettség Képzési Központot (EUSECTRA). A képzési központban biztonsági tisztek, a kiképző személyzet tagjai és más szakértők sajátíthatják majd el, hogyan lehet felderíteni a nukleáris és egyéb radioaktív anyagok illegális kereskedelmét, és miképp lehet felvenni a küzdelmet ellene. Az EUSECTRA átfogó gyakorlati képzést biztosít a különféle radioaktív és nukleáris anyagok kiszűrése terén, melyhez a képzési központ berendezések és mérőműszerek széles skáláját biztosítja. A kiképző központ helyiségeinek egyikében lehetőség van a repülőtéri viszonyok szimulációjára is, utasfigyelő rendszerrel és poggyászátvilágító berendezéssel. A különféle forgatókönyveken alapuló szabadtéri képzési gyakorlatokhoz négy különböző típusú sugárzásmérő kapu áll rendelkezésre. Összesen több mint 30 mérőeszközt és detektort használnak a képzés során. A képzési központ tevékenysége magasabb szintre emeli az Európai Bizottság által létrehozott Közös Kutatóközpont (JRC) karlsruhei és isprai kutatóintézetében nyújtott hasonló képzést.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős európai biztos a következőket mondta: „A nukleáris védettség biztosítása az egyik legjelentősebb kihívás a 21. században. A radioaktív és nukleáris anyagok tiltott kereskedelmével szembeni fellépés kulcsfontosságú eleme a felderítés terén megvalósuló együttműködés és képzés. Ez az új képzési központ előre fogja lendíteni az élvonalbeli kutatást és technológiát ezen a területen.”

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos pedig így nyilatkozott: „Ez a képzési központ lehetővé teszi majd, hogy a katasztrófaelhárító szervek munkatársai sokkal felkészültebben végezzék majd a nukleáris balesetek megelőzésére és kezelésére irányuló munkát. Az ilyen jellegű balesetek ritkák ugyan, de borzasztó következményekkel járhatnak. Az EUSECTRA nemcsak az európai polgárok védelmét szolgálja majd, hanem vonatkoztatási pont lesz az e területen tevékenykedő többi szervezet számára is.”

A képzési központ, amely a Közös Kutatóközponthoz tartozó Transzurán Elemek Intézetében kapott helyet, az Európai Tanács által 2009-ben elfogadott vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) cselekvési terv keretében létesült. A képzési programok kidolgozására a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) és az USA energiaügyi minisztériumával együttműködésében került sor. Mind a NAÜ, mind az amerikai energiaügyi tárca képviselői jelen voltak a központ felavatásánál.

Tevékenységének középpontjában a radioaktív és nukleáris anyagok tiltott kereskedelmének visszaszorítása áll majd, ezen túlmenően azonban az EUSECTRA elő fogja segíteni az országok közötti együttműködést és a szakértők közötti hálózatépítést, valamint központi tudásmenedzsment-eszközként fog szolgálni. A központ magas szintű képzést fog nyújtani az anyagok felderítése és azonosítása, a radioaktív anyaggal elkövetett bűncselekmények helyszínének kezelése, valamint a nemzeti intézkedési tervek kidolgozása terén.

Előzmények

Az eddigiek folyamán kísérleti jelleggel már sor került több célzott képzési szeminárium megrendezésére észak- és közép-afrikai, közép- és délkelet-ázsiai, illetve európai országok, valamint a Független Államok Közösségéhez (FÁK) tartozó országok biztonsági tisztjei, kiképzői és szakértői számára.

Az EUSECTRA több új képzési laboratóriumnak is otthont ad, ahol az Európai Bizottság (Euratom) és a NAÜ nukleáris ellenőrei részesülnek majd képzésben a nukleáris biztosítékok terén. Ők az elmúlt 20 évben széleskörű technikai ismereteket sajátítottak el a Közös Kutatóközpont által szervezett képzések során.

A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) cselekvési tervet az Európai Tanács 2009 decemberében fogadta el. A Tanács arra ösztönözte az EU tagállamait és a Bizottságot, hogy mozdítsák elő a biztonsági kultúra erősödését a CBRN-biztonsággal kapcsolatos ismeretek gyarapítása, a kockázatelemzés és a készenlét javítása, kutatás, a bevált módszerek cseréje, valamint közös képzések és gyakorlatok szervezése révén.

A cselekvési terv szorgalmazta továbbá, hogy a létrehozandó EUSECTRA nyújtson képzést a nukleáris és radiológiai védettséggel kapcsolatban, valamint támogassa és egészítse ki a tagállami szinten végzett hasonló tevékenységeket.

Ami a képzési központ helyszínét illeti, a Belügyi Főigazgatóság azért döntött a Közös Kutatóközpont mellett, mert ezt a nemzeti és a nemzetközi hatóságok egyöntetűen „kompetenciaközpontként” ismerik el a nukleáris biztosítékok (a nukleáris anyagok békés célú felhasználásának ellenőrzése és felügyelete) terén, és mert a JRC már régóta végez sikeres képzési tevékenységet ezen a területen. A Közös Kutatóközpont ezenkívül már két évtizede részt vesz számos olyan projekt végrehajtásában, amely a Független Államok Közösségének nyújtott technikai segítség (TACIS) keretében, illetve a Bizottság előcsatlakozási alapjaiból valósult meg az EU határain kívüli nukleáris felderítés és kriminalisztika terén.

A nukleáris védettség a nukleáris, illetve egyéb radioaktív anyagok tiltott kereskedelmének megelőzését, felderítését és visszaszorítását jelenti, és elsősorban a tagállamok feladata. Nukleáris biztosítékok alatt azok a tevékenységek értendők, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a nukleáris anyagok felhasználása kizárólag rendeltetés szerinti békés célokat szolgáljon. Nukleáris biztosítéknak tekintendők a nukleáris anyagok nyilvántartására szolgáló rendszerek és a független ellenőrzések. A nukleáris biztosítékok olyan nemzetközi megállapodásokon alapulnak, amelyek lehetővé teszik a nemzeti és nemzetközi hatóságoknak (például a NAÜ-nek és az Európai Bizottságnak), hogy felügyeljék a nukleáris anyagok békés célú felhasználását.

További információk az EUSECTRA felavatásával és tevékenységeivel kapcsolatban:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar