Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. huhtikuuta 2013

EU:n uusi koulutuskeskus torjuu ydinaineiden ja radioaktiivisten aineiden laitonta kauppaa

Euroopan komissio on tänään avannut ydinturvan eurooppalaisen koulutuskeskuksen (EUSECTRA) Karlsruhessa Saksassa. Koulutuskeskuksessa koulutetaan keskeisissä tehtävissä toimivia virkamiehiä, kouluttajia ja asiantuntijoita havaitsemaan ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan ja puuttumaan siihen. EUSECTRA tarjoaa käytännön koulutusta, jossa käytetään monia erilaisia ydinaineita ja radioaktiivisia aineita sekä monenlaisia mittaus- ja muita laitteita. Sisätiloissa yksi koulutustiloista simuloi lentoasemaolosuhteita: se on varustettu matkustajien valvontaportilla ja läpivalaisuhihnalla. Ulkotiloissa koulutusta annetaan erilaisissa tilanteissa, joita varten on käytössä neljä erityyppistä säteilyvalvontaporttia. Kaiken kaikkiaan koulutuksessa on käytettävissä yli 30 mittaus- ja havaitsemisvälinettä. Koulutuskeskuksella täydennetään Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tarjoamaa koulutusta, jota on tällä alalla järjestetty Karlsruhen ja Ispran (Italia) toimipisteissä.

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaavan EU-komissaarin Máire Geoghegan-Quinnin mukaan ”ydinturva on maailmanlaajuisesti merkittävä haaste 2000-luvulla. Ydinaineiden ja radioaktiivisten aineiden havaitsemiseen liittyvä koulutus ja kansainvälinen yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä vastatessamme näiden aineiden laittoman kaupan uhkaan. Tällä uudella koulutuskeskuksella edistetään tutkimuksen ja teknologian kärkeä tällä alalla.”

Koulutuskeskus antaa poikkeustilanteissa toimivalle henkilöstölle huomattavasti paremmat valmiudet torjua ydintapahtumia ja puuttua niihin. Vaikka ydintapahtumat ovat harvinaisia, niillä voi olla kauheat seuraukset. EUSECTRA ei pelkästään auta suojelemaan EU:n väestöä vaan se myös toimii viitekehyksenä muille alan organisaatioille", totesi EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Koulutuskeskus, joka sijaitsee JRC:n Transuraanien tutkimuslaitoksen (ITU) toimitiloissa, perustettiin osana kemiallisia, biologisia, säteily- ja ydinaineita (CBRN) koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 2009. Koulutusohjelmat on kehitetty yhteistyössä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa. Näiden organisaatioiden edustajat osallistuivat myös koulutuskeskuksen avajaistilaisuuteen.

Sen lisäksi, että EUSECTRA keskittyy ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden laittomaan kauppaan, se edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja asiantuntijoiden verkottumista ja toimii keskitettynä tietämyksenhallintavälineenä. Lisäksi se tarjoaa jatkokoulutusta ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa, säteilyrikospaikkojen hallinnoinnissa ja kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisessa.

Taustaa

Koulutuskeskus on jo järjestänyt useita pilotti- ja kohdennettuja koulutustilaisuuksia keskeisissä tehtävissä toimiville virkamiehille, kouluttajille ja asiantuntijoille monista Pohjois- ja Keski-Afrikan, Keski-Aasian, Kaakkois-Aasian ja Euroopan maista sekä IVY-maista (Itsenäisten valtioiden yhteisö).

EUSECTRAn tiloissa sijaitsevat myös uudet ydinmateriaalivalvonnan koulutuslaboratoriot Euroopan komission ja IAEA:n ydintarkastajille, joille JRC on opettanut eri tekniikoita kuluneiden 20 vuoden aikana.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kemiallisia, biologisia, säteily- ja ydinaineita (CBRN) koskevan toimintasuunnitelman joulukuussa 2009. Eurooppa-neuvosto kehotti EU:n jäsenvaltioita ja komissiota parantamaan turvakäytäntöjä keskittymällä tietämyksen lisäämisen CBRN-turvan alalla, siten että valmiudet riskien arviointiin ja riskeihin varautumiseen, tutkimukseen, parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja harjoituksiin ovat paremmat.

Toimintasuunnitelmassa myös kannustettiin perustettavaksi suunniteltua EUSECTRAa tarjoamaan ydin- ja säteilyturvaan liittyvää koulutusta ja tukemaan ja täydentämään tällaisia toimia kansallisella tasolla.

Euroopan komission sisäasioiden pääosasto on valinnut JRC:n huolehtimaan koulutuskeskuksen toiminnasta, koska kansalliset ja kansainväliset viranomaiset ovat tunnustaneet JRC:n ydinmateriaalivalvonnan (ydinmateriaalien rauhanomaisen käytön tarkastaminen ja todentaminen) osaamiskeskukseksi ja sillä on pitkä kokemus menestyksekkäästä koulutustoiminnasta tällä alalla. Lisäksi JRC on kahden vuosikymmenen ajan toteuttanut monia hankkeita ydinaineiden havaitsemisen ja kriminalistiikan alalla Euroopan rajojen ulkopuolella Tacis-ohjelman (tekninen apu itsenäisten valtioiden yhteisölle) ja EU:n liittymistä edeltävien tukivälineiden kautta.

Ydinturva liittyy ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan ehkäisemiseen ja havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen, ja se on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla. Ydinmateriaalivalvonta puolestaan koskee toimia, joilla varmistetaan, että ydinaineita käytetään ainoastaan niiden asianmukaisiin rauhanomaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä tapahtuu ottamalla käyttöön ydinmateriaalien kirjanpitojärjestelmiä ja toteuttamalla riippumattomia tarkastuksia. Ne perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, joiden avulla kansalliset ja kansainväliset viranomaiset, kuten IAEA ja Euroopan komissio, voivat varmistaa ydinaineiden jatkuvan rauhanomaisen käytön.

Lisätietoja EUSECTRAn avajaistilaisuudesta ja toiminnasta:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68 .

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88. Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32-2) 295 56 04


Side Bar