Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2013

Νέο εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το νέο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Πυρηνικής Ασφάλειας (EUSECTRA) στην Καρλσρούη. Το εκπαιδευτικό κέντρο θα εκπαιδεύει εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, εκπαιδευτές και ειδικούς στον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης πυρηνικών ή άλλων ραδιενεργών υλικών. Το EUSECTRA προσφέρει πρακτική κατάρτιση χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών και ευρύ φάσμα εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης. Σε έναν από τους εσωτερικούς εκπαιδευτικούς χώρους γίνεται προσομοίωση συνθηκών αερολιμένα, με εξοπλισμό που περιλαμβάνει οθόνη πύλης πεζών και μεταφορικό ιμάντα ακτίνων Χ. Σε υπαίθριους χώρους παρέχεται εκπαίδευση γίνεται βάσει διαφόρων σεναρίων, με 4 διαφορετικούς τύπους οθονών πύλης ακτινοβολίας. Συνολικά, στην κατάρτιση χρησιμοποιούνται περισσότερα από 30 εργαλεία μέτρησης και ανίχνευσης. Η λειτουργία του κέντρου αναβαθμίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εγκαταστάσεις της Καρλσρούης και της Ίσπρα.

Η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη δήλωσε: «Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η εκπαίδευση και η διεθνής συνεργασία σε θέματα ανίχνευσης αποτελούν βασικά στοιχεία της απάντησής μας στην απειλή της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών. Η λειτουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού κέντρου τοποθετείται στην αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας στο συγκεκριμένο πεδίο.»

«Το εκπαιδευτικό αυτό κέντρο θα βελτιώσει κατά πολύ τα εφόδια του προσωπικού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει πυρηνικά συμβάντα. Παρά τη σπανιότητά τους, τα συμβάντα μπορούν να έχουν τρομερές συνέπειες. Το EUSECTRA όχι μόνον θα βοηθήσει στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών αλλά θα χρησιμεύσει επίσης ως σημείο αναφοράς για άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο», δήλωσε η Επίτροπος Cecilia Malmström, αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις.

Το εκπαιδευτικό κέντρο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Υπερουράνιων Στοιχείων (ITU) του JRC. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης έναντι χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Εκπρόσωποι αυτών των οργανισμών παρέστησαν επίσης στα εγκαίνια.

Επιπλέον της εστίασης στη διακίνηση υλικών, η EUSECTRA θα ενισχύσει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία καθώς και τη δικτύωση των ειδικών και θα αποτελέσει κεντρικό εργαλείο διαχείρισης της γνώσης. Θα παρέχει επίσης προηγμένη εκπαίδευση στην ανίχνευση και ταυτοποίηση υλικών, τη διαχείριση του «τόπου του εγκλήματος» σε περίπτωση ραδιολογικών εγκλημάτων και την κατάρτιση εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης.

Ιστορικό

Έχει ήδη διοργανωθεί μια σειρά από πιλοτικές και εστιασμένες σειρές μαθημάτων για εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, εκπαιδευτές και ειδικούς με συμμετέχοντες από πολλές χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής, της Κεντρικής Ασίας, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS) και της Ευρώπης.

Οι εγκαταστάσεις του EUSECTRA περιλαμβάνουν επίσης εκπαιδευτικά εργαστήρια πυρηνικών διασφαλίσεων για πυρηνικούς επιθεωρητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Euratom) και τον ΔΟΑΕ, οι οποίοι, την τελευταία 20ετία, έχουν εκπαιδευτεί από το JRC σε διάφορες τεχνικές.

Το σχέδιο δράσης έναντι χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων (ΧΒΡΠ/CBRN) εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2009. Το Συμβούλιο παρότρυνε τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή να προαγάγουν μια ενισχυμένη νοοτροπία ασφαλείας, εστιαζόμενα στην ενίσχυση των γνώσεων στον τομέα της ασφάλειας έναντι κινδύνων ΧΒΡΠ μέσω καλύτερης εκτίμησης των κινδύνων και ετοιμότητας για την αντιμετώπισή τους, έρευνας, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κοινής κατάρτισης και κοινών ασκήσεων.

Το πρόγραμμα δράσης παρότρυνε επίσης το μελλοντικό EUSECTRA να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια και να στηρίζει και να συμπληρώνει τις σχετικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο.

Το JRC επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού κέντρου λόγω της αναγνώρισης που χαίρει από τις εθνικές και διεθνείς αρχές ως κέντρο ικανότητας στο πεδίο των πυρηνικών διασφαλίσεων (επιθεώρηση και επαλήθευση της ειρηνικής χρήσης των πυρηνικών υλικών) και λόγω των υψηλών εκπαιδευτικών του επιδόσεων επί σειρά ετών. Το JRC συμμετείχε επίσης επί δύο δεκαετίες στην εκτέλεση πολλών έργων στο πεδίο της πυρηνικής ανίχνευσης και εγκληματολογίας εκτός ευρωπαϊκών συνόρων μέσω του προγράμματος TACIS (Τεχνική Βοήθεια στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών) και των προενταξιακών μέσων.

Η πυρηνική ασφάλεια αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυρηνικών ή άλλων ραδιενεργών υλικών και εμπίπτει κυρίως στην εθνική αρμοδιότητα. Οι πυρηνικές διασφαλίσεις αφορούν δραστηριότητες που εγγυώνται ότι τα πυρηνικά υλικά χρησιμοποιούνται μόνον για τις σκοπούμενες ειρηνικές χρήσεις τους, με την εφαρμογή λογιστικών συστημάτων για τα πυρηνικά υλικά και τη διενέργεια ανεξάρτητων επιθεωρήσεων. Βασίζονται σε διεθνείς συμφωνίες οι οποίες επιτρέπουν στις εθνικές και διεθνείς αρχές, όπως ο ΔΟΑΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επαληθεύουν τη χρήση πυρηνικών υλικών αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα εγκαίνια και τις δραστηριότητες του EUSECTRA:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar