Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. april 2013

EU's nye center for uddannelse i bekæmpelse af ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer

I dag åbnede Europa-Kommissionen et nyt europæisk uddannelsescenter for nuklear sikkerhed (Eusectra) i Karlsruhe. Centret skal uddanne personale i felten, instruktører og eksperter i, hvordan de kan opdage og reagere på ulovlig handel med nukleare eller andre radioaktive stoffer. Eusectra tilbyder praktisk uddannelse, hvori der indgår en række radioaktive og nukleare materialer såvel som en bred vifte af udstyr og måleinstrumenter. Et af de indendørs træningsområder simulerer forholdene i en lufthavn og er udstyret med både en strålingsdetektorkarm, som person går igennem, og røntgenmaskiner. Udenfor trænes der i en række forskellige scenarier med fire forskellige typer af strålingsdetektorer. I alt bruges der over 30 forskellige målings- og sporingsværktøjer i uddannelsen. Centret supplerer de uddannelsesaktiviteter, som Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) udbyder ved anlæggene i Karlsruhe og Ispra.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtalte: "Nuklear sikkerhed er en stor, global udfordring i det 21. århundrede. Uddannelse i og internationalt samarbejde om at opdage nukleare og radioaktive materialer er centrale elementer i vores bekæmpelse af ulovlig handel med disse materialer. Det nye uddannelsescenter yder et bidrag, som er på forkant med forskning og teknologi på dette område."

"Dette uddannelsescenter vil gøre redningspersonale bedre i stand til at forebygge og håndtere atomulykker. Selvom den slags ulykker kun forekommer sjældent, kan de få forfærdelige konsekvenser. Eusectra vil ikke blot bidrage til beskyttelsen af Europas borgere, men vil også fungere som referencepunkt for andre organisationer på dette område," udtalte Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

Uddannelsescentret ligger i JRC's Institut for Transuraner (ITU) og blev etableret som led i EU's kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) handlingsplan, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i 2009. Uddannelsesforløbene er udviklet i samarbejde med Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) og det amerikanske energiministerium (US Department of Energy). Repræsentanter fra disse organisationer deltog også i indvielsen.

Eusectra fokuserer på den ulovlige handel med materialer, men vil derudover øge internationalt samarbejde og netværk mellem eksperter samt udgøre et centraliseret videnforvaltningsværktøj. Der udbydes også højere uddannelse i opdagelse og identificering af materialer, håndtering af gerningssteder og udvikling af nationale beredskabsplaner.

Baggrund

En række pilotkurser og målrettede kurser for personale i felten, instruktører og eksperter har allerede fundet sted med deltagere fra adskillige lande i Nord- og Centralafrika, Centralasien og Sydøstasien samt lande i SNG (Fællesskabet af Uafhængige Stater) og Europa.

Eusectra rummer også nye laboratorier til uddannelse i nuklear sikkerhedskontrol for Europa-Kommissionens (Euratom) og IAEA's atominspektører, som JRC i de sidste 20 år har uddannet i forskellige teknikker.

Den kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) handlingsplan blev vedtaget af Det Europæiske Råd i december 2009. Rådet opfordrede EU's medlemsstater og Kommissionen til at fremme en bedre sikkerhedskultur ved at fokusere på øget viden om CBRN-sikkerhed via forbedret risikovurdering og beredskab, forskning, udveksling af bedste praksis samt fælles uddannelse og øvelser.

I handlingsplanen blev det planlagte Eusectra også opfordret til at tilbyde uddannelse i nuklear og radiologisk sikkerhed og til at støtte og supplere tilsvarende aktiviteter på nationalt plan.

JRC blev udpeget af Generaldirektoratet for Indre Anliggender til at implementere uddannelsescentret, da nationale og internationale myndigheder anerkender JRC som et kompetencecenter inden for nuklear sikkerhedskontrol (inspektion og kontrol af fredelig anvendelse af nukleare materialer), og da JRC gennem lang tid har leveret gode resultater inden for uddannelse på dette område. JRC har i 20 år arbejdet med adskillige projekter inden for opdagelse og sporing af nukleare materialer uden for Europas grænser under programmet for faglig bistand til SNG (TACIS) og under Det Europæiske Fællesskabs førtiltrædelsesinstrumenter.

Nuklear sikkerhed drejer sig om at forebygge, opdage og gribe ind over for ulovlig handel med nukleare eller andre radioaktive materialer og er hovedsageligt et nationalt ansvar. Nuklear sikkerhedskontrol drejer sig om at sikre, at nukleare materialer kun bruges til deres tilsigtede, fredelige formål, ved at implementere regnskabssystemer for nukleart materiale og at udføre uafhængige inspektioner. Deres fundament består af internationale aftaler, som gør det muligt for nationale og internationale myndigheder såsom IAEA og Europa-Kommissionen at kontrollere den fortsatte, fredelige anvendelse af nukleare materialer.

Yderligere oplysninger om indvielsen af Eusectra og dets aktiviteter:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar