Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 april 2013

Rapport från kommissionen: sammanhållningspolitiken skapar tillväxt och hjälper oss ur krisen

EU-kommissionen lägger i dag fram en rapport om hur EU:s strukturfonder fungerat. Rapporten om de sammanhållningspolitiska programmen 2007–2013 bygger på uppgifter från EU-länderna, mestadels fram till slutet av 2011. Räknat från 2011 är det alltså fyra år kvar tills programmen löper ut 2015, men investeringarna från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden har redan lett till framsteg och förbättringar för många.

Några resultat:

  1. 1,9 miljoner fler människor har nu tillgång till bredband.

  2. 2,6 miljoner fler har fått vattenförsörjning och 5,7 miljoner fler har fått tillgång till avlopp.

  3. Det har anlagts 460 km väg och 334 km järnväg inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

  4. 2,4  miljoner människor har hittat nya jobb med hjälp av Europeiska socialfonden.

Innovation och småföretag får starkt stöd tack vare de sammanhållningspolitiska investeringarna, och många fler projekt är på gång. Några exempel hittills:

  1. 53 240 projekt inom forskning och utveckling och 16 000 projekt inom företagsforskning har fått stöd.

  2. 53 160 nya företag har fått stöd.

I takt med att pengarna tas i anspråk och projekt kommer igång har följande hänt:

  • Antalet personer som får sysselsättningsstöd har ökat från omkring 10 miljoner per år före 2010 till omkring 15 miljoner per år nu.

  • Småföretagarstödet har ökat betydligt sedan 2010: nästan 400 000 jobb har skapats (varav hälften 2010/2011), bl.a. 15 600 forskningsjobb och 167 000 jobb på små eller medelstora företag.

– Den här rapporten visar att sammanhållningspolitiken ger resultat för de flesta av EU:s prioriteringar och skapar tillväxt när den behövs som mest, säger regionalkommissionär Johannes Hahn. Vi stöder nyskapande företag och skapar bra, långsiktiga jobb för framtiden, drar ut bredband i glesbygden, motverkar kompetensflykten och bygger nödvändiga transportleder som bidrar till regionernas konkurrenskraft. Politiken har också visat sig mycket flexibel och har kunnat svara på krisen och anpassa sig till människornas och samhällets ändrade behov. Men vi måste också lära av erfarenheterna: resultaten är ibland ojämna och EU-länderna måste se till att använda EU-medlen snabbare. Inför nästa programperiod räknar vi med att EU-länderna och regionerna inriktar politiken ännu mer på de resultat och prioriteringar som får störst verkan.

– I och med krisen har EU:s sammanhållningspolitiska fonder blivit ännu viktigare för investeringar i hela EU, säger socialkommissionär Lázsló Andor. Med Europeiska socialfonden ger vi viktigt stöd till humankapitalet, särskilt genom att hjälpa ungdomar att ta vara på sina karriärmöjligheter. Förberedelserna inför nästa omgång program är ett unikt tillfälle att stötta vår strategi för tillväxt och sysselsättning med betydande finansiering. Investeringar i samhället och humankapitalet måste ges stor betydelse här.

I rapporten redovisas ländernas framsteg mot att nå EU-målen i enlighet med strategin Europa 2020. EU-länderna uppmuntras att mäta framsteg på strategiska områden som forskning och innovation, järnvägar, energi, kapacitetsuppbyggnad, hållbara transporter i städer, nya jobb och utbildning.

De 27 länderna i EU lämnade sina rapporter i slutet av 2012 (med underlag främst från 2011), och utifrån dem fick kommissionen sitt första tillfälle att under programperioden redovisa måluppfyllelsen och dra lärdomar om sammanhållningspolitikens bidrag till EU:s ekonomiska återhämtning. Kommissionen nämner på vilka områden man måste skynda på urvalet och genomförandet av projekten 2007–2013 för att nå målen.

Bakgrund

Genom sammanhållningspolitikens tre fonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, investeras under perioden 2007-2013 omkring 347 miljarder euro i EU:s 27 länder. Detta utgör 35 % av EU:s totala budget för de åren (975 miljarder euro).

I rapporten redovisas också de genomgripande ändringar av sammanhållningspolitiken som håller på att förhandlas fram av Europaparlamentet och EU:s regeringar och som ska gälla 2014–2020. Några av ändringarna är kraftsamling av resurser på viktiga prioriteringar och större fokus på resultat och utvärderingar.

Mer information

Årsrapporter från EU-länderna

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

EU:s sammanhållningspolitik:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

(Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden)

Kommissionens förslag till ändringar av sammanhållningspolitiken:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Europeiska socialfonden:

http://ec.europa.eu/esf

Videor om projekt och människor som får stöd av Europeiska socialfonden

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar