Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 18.

Az uniós kohéziós politika segít megküzdeni a válsággal és ösztönzi a növekedést – áll a Bizottság 2013. évi stratégiai jelentésében

Az Európai Bizottság ma áttekintést közölt arról, miként teljesítenek az EU strukturális alapjai a tagállamokban. A kohéziós politika 2007–2013 közötti programjainak végrehajtásáról szóló stratégiai jelentés a tagállamoktól begyűjtött, a legtöbb esetben a 2011 végi helyzetnek megfelelő információkat összegezi. Jóllehet a 2015-ben esedékes programzárásig – 2011 végétől számítva – még több mint négy év hátra van, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozott beruházások már eddig is jelentős eredményeket hoztak, és nagyon sok polgár életfeltételeit javították.

Az EU egészét tekintve többek között az alábbi eredményekről lehet beszámolni:

  1. 1,9 millióval több ember rendelkezik ma már széles sávú hozzáféréssel;

  2. 2,6 millióval több ember számára biztosított a vízszolgáltatás, a szennyvíztisztító fejlesztések pedig 5,7 millió embert szolgálnak ki;

  3. 460 km TEN-T közútfejlesztés és 334 km TEN-T vasútfejlesztés valósult meg; továbbá

  4. az Európai Szociális Alap támogatásával 2,4 millióan jutottak új munkahelyhez.

Az innováció és a kisvállalkozások óriási lökést kapnak a kohéziós politika keretében finanszírozott beruházásoknak köszönhetően, és a hátralévő időszakban még több fejlesztés fog megvalósulni. Eddig:

  1. 53 240 KTF-projekt és 16 000, vállalkozások közreműködésével megvalósuló kutatási projekt, valamint

  2. 53 160 induló vállalkozás kapott támogatást.

A források felhasználását és a projektek elindulását követve a jelentés megállapítja, hogy:

  • jelentős növekedés következett be a foglalkoztatás területén támogatott emberek számában: a 2010 előtti mintegy éves 10 millió főről számuk azóta közel 15 millió főre emelkedett; továbbá

  • 2010 óta jelentős gyorsulás tapasztalható a kkv-támogatás eredményeit illetően: közel 400 000 munkahely jött létre (ezek fele 2010–2011 folyamán), ebből 15 600 kutatói állás és 167 000 munkahely a kkv-knál keletkezett.

A jelentéssel kapcsolatban Johannes Hahn, az uniós regionális politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A jelentés rendkívül értékes áttekintést nyújt egy olyan szakpolitikáról, amelynek eredményei az uniós prioritások nagy részét szolgálják, és amely éppen akkor nyújt támogatást a növekedésösztönző beruházásokhoz, amikor arra a legnagyobb szükség van. Új, innovatív vállalkozásoknak és a jövő fenntartható, minőségi munkahelyeinek létrehozásához nyújtunk támogatást, a távoli régiókban kiépítjük a széles sávot, kezeljük az agyelszívás problémáját, továbbá létfontosságú közlekedési kapcsolatokat teremtünk a régiók versenyképességének javítása érdekében. A kohéziós politika bebizonyította, hogy képes rendkívül rugalmasan reagálni a válságra, és igazodik az emberek és közösségeik változó igényeihez.”

A biztos hozzátette: „Le kell vonnunk azonban bizonyos tanulságokat: az eredmények nem mindenhol jelentkeznek egyformán, a tagállamoknak pedig fokozniuk kell erőfeszítéseiket az uniós források időben történő felhasználása érdekében. Az új programozási időszakkal kapcsolatban arra számítunk, hogy a tagállamok és a régiók az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítanak majd arra, hogy a szakpolitika a legnagyobb hatást ígérő eredményekre és prioritásokra koncentráljon.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos hozzátette: „A válság miatt a kohéziós politikát finanszírozó alapok még fontosabb forrásai lettek a beruházásoknak szerte az Unióban. Az Európai Szociális Alap meghatározó jelentőségű támogatást nyújt a humántőke fejlesztéséhez, különösen a fiatalok számára, hogy a lehető legjobb esélyekkel induljanak a sikeres karrier felé. A programok következő generációjának előkészítése kivételes alkalmat kínál arra, hogy növekedési és munkahelyteremtési stratégiáink mellé jelentős pénzügyi támogatást biztosítsunk. A szociális beruházásoknak és a humántőke fejlesztésére irányuló beruházásoknak fontos szerepet kell betölteniük e téren.”

A stratégiai jelentés felvázolja az Európa 2020 stratégia céljainak megfelelő uniós célkitűzések terén az egyes országokban elért eredményeket. Jelentésében a Bizottság arra bíztatja a tagállamokat, hogy a legfontosabb stratégiai ágazatokban – például a kutatás és innováció, a vasútfejlesztés, az energia, a kapacitásépítés, a fenntartható városi közlekedés, a munkahelyteremtés és a képzés területén – mérjék az elért eredményeket.

A 27 tagállam által 2012 végén benyújtott (többnyire 2011-es adatokra épülő) jelentések első alkalommal tették lehetővé a Bizottság számára, hogy az érintett programozási időszakon belül jelentést készítsen az outputokról és az elért eredményekről, egyúttal fontos és időszerű üzeneteket fogalmazzon meg arról, hogy a kohéziós politika milyen szerepet tölthet be az uniós gazdaság fellendítésében. A Bizottság meghatározta azokat a beruházási területeket, ahol a kitűzött célok megvalósításához további intézkedésekre van szükség a 2007–2013 között társfinanszírozott projektek kiválasztásának és végrehajtásának felgyorsítása terén.

Háttér-információk

Három alapján – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA) és Kohéziós Alap (KA) – keresztül a kohéziós politika keretében az EU a 2007–2013-as időszakban 347 milliárd EUR támogatást nyújt a 27 tagállamban megvalósuló beruházásokhoz. Ez az összeg az adott időszakban 35%-a az EU teljes költségvetésének (975 milliárd EUR).

A jelentés egyben kiemeli az Európai Parlament és az unió tagállamainak kormányai között a 2014–2020 közötti időszak kohéziós politikájáról jelenleg folyó tárgyalások keretében megvitatott mélyreható reformok jelentőségét. E reformok között szerepel a forrásoknak a kulcsfontosságú prioritásokra koncentrálása egy stratégiaibb szemléletnek megfelelően, továbbá az eredmények és az értékelés szerepének megerősítése.

További információ

A 27 tagállam éves végrehajtási jelentései:
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

További információ az európai kohéziós politikáról:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
(Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap)

A Bizottságnak a kohéziós politika reformjára vonatkozó jogalkotási javaslatai:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_hu.cfm

Európai Szociális Alap:
http://ec.europa.eu/esf

Audiovizuális anyagok az Európai Szociális Alap révén támogatott személyekről és projektekről:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=59&langId=hu

@EU_Regional

@JHahnEU

Kapcsolattartók:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar