Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. aprill 2013

Euroopa Komisjon laiendab Estonian Airile antava riigiabi uurimist

Euroopa Komisjon on otsustanud laiendada selle aasta veebruaris alustatud põhjalikku uurimist Estonian Airile antava riigiabi suhtes (vt IP/13/133), võttes nüüd vaatluse alla ka Eesti 28. veebruaril 2013 tehtud otsuse suurendada varem antud päästmislaenu 28,7 miljoni euro võrra. Komisjon uurib nüüd, kas riigi toetus on kooskõlas Euroopa Liidu riigiabieeskirjadega. Uurimise laiendamise käigus saavad huvitatud kolmandad isikud esitada täiendava abimeetme suhtes kommentaare, kuid need ei mõjuta uurimise tulemusi.

2009. aastast alates on Estonian Air saanud riigiabi mitmel korral, sh kolm kapitalisüsti kokku 57 miljoni eest. 2012. aastal teatas Eesti kavatsusest anda Estonian Airile 8,3 miljoni euro ulatuses päästmislaenu. Seejärel alustas komisjon põhjalikku uurimist, kuna tal oli kahtlusi, kas kõnealune abi on kooskõlas ELi eeskirjadega riigiabi andmiseks lennuettevõtetele ja suunistega raskustesse sattunud ettevõtete päästmiseks ja ümberkorraldamiseks (vt MEMO/04/172). Eeskirjade kohaselt tohib ettevõttele päästmisabi anda ainult üks kord kümne aasta jooksul, et vältida kiratsevate ettevõtete kunstlikku elushoidmist maksumaksja raha eest (nn esimese ja viimase korra põhimõte). Teatud tingimustel lubavad riigiabisuunised anda päästmisabi ka kiireloomuliste struktuurimeetmete jaoks, mille abil tagada ettevõtte püsimajäämine.

28. veebruaril 2013 otsustas Eesti suurendada päästmislaenu 28,7 miljoni euro võrra, millest 16,6 miljonit on juba Estonian Airile välja makstud. Eesti seisukoht on, et algne 8,3 miljoni euro suurune laen oli mõeldud Estonian Airi käigushoidmiseks 31. märtsini 2013, ning et pärast seda perioodi on ettevõttel elus püsimiseks vaja lisavahendeid. Eesti ametiasutused väidavad, et enamikku täiendava laenu summast, st 23,8 miljonit eurot 28,7 miljonist on vaja kiireloomuliste struktuurimeetmete rahastamiseks, et Estonian Air saaks kavandatava ümberkorraldamise täielikult teoks teha, vähendada ettevõtte suurust ning viivitamata minimeerida kahjusid.

Komisjon uurib nüüd, kas päästmislaenu suurendamine 28,7 miljoni euro võrra vastab riigiabisuuniste nõuetele. Eelkõige huvitab komisjoni, kas see on kooskõlas nn esimese ja viimase korra põhimõttega ning kas täiendavat rahastamist vajava tegevuse puhul on ikka tegemist kiireloomuliste struktuurimeetmetega.

Taust

Estonian Air on Eesti riiklik lennuettevõte. 2011.-2012. aastal jõudis riigi osalus ettevõttes 97,34 protsendini. Alates 2006. aastast on Estonian Air olnud suures kahjumis.

Äriettevõtte puhul ei loeta riiklikku sekkumist riigiabiks ELi eeskirjade tähenduses juhul, kui riik sekkub tingimustel, mis oleksid vastuvõetavad ka turu tingimustes tegutsevale eraettevõtjale, vastavalt nn turumajandusliku investori põhimõttele. Kui turumajandusliku investori põhimõtet ei järgita, kujutab riiklik sekkumine endast riigiabi ELi eeskirjade tähenduses (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107), kuna see annab abi saajale majandusliku eelise, mida tema konkurentidel ei ole. Sellisel juhul hindab komisjon, kas niisugune abi vastab ELi ühistele eeskirjadele, mille kohaselt teatav abi on lubatud.

Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.35956 all riigiabi registris, mis asub konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Internetis ja Euroopa Liidu Teatajas avaldatud uutest riigiabiotsustest teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

Kontaktisikud:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar