Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 16.

Fokozott üzleti átláthatóság társadalmi és környezeti ügyekben

A mai napon az Európai Bizottság a meglévő számviteli jogszabályok módosítására tett javaslatot azzal a céllal, hogy javítsa egyes nagyvállalatok társadalmi és környezeti tevékenységeinek átláthatóságát. Az érintett nagyvállalatoknak olyan információkat kell nyilvánosságra hozniuk, melyek a szakpolitikákat, a környezeti kockázatokat és eredményeket, a társadalmi és foglalkoztatási szempontokat, az emberi jogok tiszteletben tartását, a korrupció és megvesztegetés elleni megfontolásokat és az igazgatótanács sokrétű összetételét érintik.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette:Ma olyan lényeges jogszabályi változásra teszünk javaslatot, amely valamennyi ágazatban hatással van az üzleti átláthatóságra. A vállalatok, a befektetők és a társadalom egésze szempontjából hasznos információk rendelkezésre bocsátásáról van szó; ez az, amire a befektetői réteg határozottan igényt tart. A pénzügyi és nem pénzügyi eredményeiket nyilvánosságra hozó vállalatok döntéshozatali rendszere hosszú távra tervez. Ők azok, akik alacsonyabb finanszírozási költségekkel működnek, vonzzák és meg is tartják a tehetséges alkalmazottakat, és végeredményben nagyobb sikereket könyvelhetnek el. Ez lényeges Európa versenyképessége és a munkahelyteremtés szempontjából. A sikeres módszereket bevált gyakorlatként kellene alkalmazni. Az új szabályok kizárólag a több mint 500 főt foglalkoztató nagyvállalatokra vonatkoznak, mivel a kis- és középvállalkozások esetében azok alkalmazása az előnyöket meghaladó költségekkel járhat."

A javaslat értelmében a több mint 500 főt foglalkoztató nagyvállalatoknak éves jelentésükben fel kellene tüntetniük a társadalmi és környezeti tevékenységeikkel kapcsolatos, releváns és lényeges információkat. A javaslat értelmében az adminisztratív terhek minimálisak. Az elképzelés szerint nem minden részletre kiterjedő, részletes fenntarthatósági tanulmányt, hanem a vállalat fejlődését, eredményeit és helyzetét alátámasztó, lényegretörő információkat tennének közzé. Abban az esetben, ha egy adott terület nem releváns egy-egy vállalat szempontjából, jelentéstétel helyett mindössze az érintettség hiányát indokoló magyarázatra lenne szükség. Az információkat vállalatcsoportok szintjén, nem pedig az egyes vállalatok szintjén lehetne rendelkezésre bocsátani.

A javasolt intézkedés nem előíró jellegű, ezáltal jelentős mozgásteret biztosít ahhoz, hogy a vállalatok a rájuk vonatkozó információkat az általuk leghasznosabbnak ítélt módon közölhessék. Az érintett vállalkozások belátásuk szerint nemzetközi vagy nemzeti iránymutatásokhoz is igazodhatnak (pl. ENSZ Globális Megállapodás, ISO 26000, német fenntarthatósági kódex).

Az igazgatóság sokrétűségének átláthatóságát tekintve a nagy jegyzett társaságoknak sokféleségre vonatkozó politikájukról kellene információkat rendelkezésre bocsátaniuk, kitérve a kor, nem, földrajzi megoszlás, képesítési és szakmai háttér szempontjaira. Az információk tartalmaznák a vállalati szakpolitika célkitűzéseit, megvalósításának mikéntjét, továbbá az eredményeket. A sokféleségre vonatkozó politikát nem alkalmazó vállalatoknak magyarázattal kellene szolgálniuk a szakpolitika hiányára. Ez a megközelítés összhangban áll az általános uniós vállalatirányítási kerettel.

Előzmények

Az intézkedést a Bizottság az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló, 2011. áprilisi közleményében jelentette be (IP/11/469), melyet a 2011 októberében közzétett, „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)” című közlemény (IP/11/1238), továbbá a 2012 decemberében elfogadott, társasági joggal és vállalatirányítással kapcsolatos cselekvési terv (IP/12/1340) is megerősített.

A Bizottság tagállamok, vállalatok, befektetők és egyéb érdekeltek bevonásával átfogó konzultációt folytatott, majd 2010 novemberében széleskörű nyilvános konzultációt indított. A hatásvizsgálat 2012-ben zárult le, ennek keretében különböző szakpolitikai opciókat körvonalaztak annak érdekében, hogy egy olyan kiegyensúlyozott javaslatot fogadjanak el, mely egyrészt jelentős előrelépés a hasznos és átlátható vállalati jelentéstétel terén, másrészt viszont kiküszöböli az aránytalanul magas adminisztratív terheket.

A jelenlegi uniós jogszabályok – és különösen az éves beszámolókról szóló negyedik társasági jogi irányelv – úgy foglalják magukban a nem pénzügyi információk rendelkezésre bocsátását, hogy a vállalatok dönthetnek, tevékenységeik mely környezeti, társadalmi és egyéb szempontjaira vonatkozó információit hozzák nyilvánosságra. A meglévő rendelkezések azonban nem bizonyultak kellőképpen egyértelműnek és hatékonynak: a tagállamok eltérő módon alkalmazzák ezeket. A szóban forgó információkat jelenleg a legnagyobb uniós vállalatok kevesebb mint 10%-a hozza rendszeresen nyilvánosságra. Néhány tagállam időközben olyan nyilvánosságra hozatali követelményeket vezetett be, melyek túlmutatnak a negyedik társasági jogi irányelv előírásain. Az Egyesült Királyság például 2006-ban jogszabályt vezetett be, ennek aktualizálása jelenleg folyik; Svédország 2007-ben, Spanyolország 2011-ben fogadott el ilyen jellegű jogszabályt; Dánia 2011-ben módosította vonatkozó jogszabályát; Franciaország pedig 2012 májusában.

Az előírt közzététellel összefüggő költségeket nagyvállalatok esetében ellensúlyozza az információk értéke és haszna, emellett a költségek arányban állnak az érintett vállalatok méretével és összetettségével is.

Az Európai Parlament 2013. február 6-án „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás és fenntartható növekedés” és „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek előmozdítása és út a fenntartható és befogadó fellendülés felé” címmel két állásfoglalást fogadott el, melyek elismerik a vállalati átláthatóság jelentőségét környezeti és társadalmi kérdésekben.

Lásd még: MEMO/13/336.

További információ

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar