Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. aprila 2013

Nova pravila EU za varnejše in okolju prijaznejše tovornjake

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila, ki bodo proizvajalcem omogočila razvoj bolj aerodinamičnih tovornjakov, ki bodo imeli od 7 do 10 odstotkov nižjo porabo goriva in manjše emisije toplogrednih plinov ter zagotavljali večjo varnost bolj ogroženih udeležencev v prometu.

Zakonodajni predlog omogoča zaobljeno kabino in uporabo aerodinamičnih zakrilc na koncu prikolice. S tema ukrepoma se bodo znatno izboljšale aerodinamične lastnosti vozil, kar bo pri običajnem tovornjaku na dolge razdalje, ki na leto prevozi 100 000 km, pomenilo za približno 5 000 evrov nižje stroške goriva in od 7 do 10 odstotkov manjše emisije toplogrednih plinov (ali 7,8 tone manj CO2). Obenem se bo povečalo vidno polje voznika, kar bo pripomoglo k obvarovanju življenja od 300 do 500 bolj ogroženih udeležencev v prometu na leto, kot so pešci in kolesarji.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Kvader je najmanj aerodinamična oblika, ki si jo lahko zamislimo, zato moramo izboljšati obliko tovornjakov, ki vozijo po naših cestah. Te spremembe bodo pripomogle k čistejšemu in varnejšemu cestnemu prometu. Z njimi bodo prevozniki imeli nižje račune za gorivo, evropski proizvajalci pa bodo pridobili prednost pri konstruiranju okolju prijaznejšega tovornjaka prihodnosti za svetovni trg.“

Pravila o specifikacijah za težka tovorna vozila izvirajo iz leta 1996 (Direktiva 96/53/ES). Zdaj jih je treba posodobiti, tako da bodo upoštevala tehnološki razvoj.

Glavne prednosti predloga so:

  • okolju prijaznejša vožnja: V Evropski uniji so energijske potrebe prometne dejavnosti v okoli 96 odstotkih odvisne od nafte in naftnih derivatov1. Od 7 do 10 odstotkov manjša poraba goriva pri cestnem prevozu na dolge razdalje bo pomembno prispevala k izboljšanju gospodarstva in varstvu okolja. Poleg tega predlog omogoča dodatno težo za uporabo težjih akumulatorjev, ki so potrebni za (hibridne, električne) sisteme alternativnega pogona (predvsem mestnih) tovornjakov in potovalnih avtobusov. Pri tem pa se nosilnost tovornjakov ne bo spremenila.

  • večja prometna varnost: Zaradi sedanje kvadraste oblike prednjega dela kabine so lahko poškodbe udeležencev v prometu pri trku hujše. Poleg tega je stransko vidno polje voznika manjše. To je še zlasti nevarno za kolesarje in pešce v križiščih. Bolj zaobljena oblika omogoča večje vidno polje in pri trku ob nižji hitrosti (običajno v mestu) zmanjša tveganje hujših poškodb.

  • prednosti za prevoznike: Z boljšimi aerodinamičnimi lastnostmi bo običajni tovornjak na dolge razdalje pri 100 000 prevoženih kilometrih letno prihranil približno 5 000 evrov pri stroških goriva.

  • gospodarska priložnost za proizvajalce vozil: Evropski proizvajalci težkih tovornih vozil so vodilni na trgu in zadevna panoga je ena največjih korporacijskih investitorjev v raziskave in razvoj. Zasnova nove bolj aerodinamične kabine in zakrilc na koncu prikolice bo proizvajalcem omogočila razvoj novih modelov, ki bodo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarski rasti v Evropi.

  • doslednejši nadzor in manjša škoda na cestah: Do ene tretjine pregledanih vozil je preobremenjenih, kar povzroča poškodbe cest in ogroža varnost. Vgrajeni sistemi za tehtanje, povezani z digitalnim tahografom, in postaje za tehtanje med vožnjo na glavnih cestah bodo v različnih državah omogočili doslednejši nadzor. Davkoplačevalci naj bi po ocenah zaradi prevelike teže tovornjakov na leto krili stroške v višini 950 milijonov evrov.

  • spodbujanje kombiniranega prometa: Zaradi manjše birokracije bo mogoče zabojnike velikosti 45 čevljev lažje pretovarjati med ladijskim, cestnim in železniškim prevozom.

Junija 2012 je podpredsednik Komisije Siim Kallas predložil smernice o pogojih, pod katerimi lahko daljši tovornjaki prehajajo meje EU. Namen teh smernic je bil poudariti, da v skladu z načelom subsidiarnosti o uporabi daljših vozil odločajo posamezne države članice na podlagi različnih lokalnih razmer. Nobeni državi članici ni treba odobriti uporabe daljših vozil, če meni, da to ni ustrezno. V smernicah pa je bilo navedeno, da lahko uporabo daljših vozil dovolita sosednji državi članici, če je omejena na promet med tema dvema državama članicama in znatno ne vpliva na mednarodno konkurenco. Te smernice so vključene v revidirano direktivo.

Naslednji koraki

Predstavljeni predlog bo začel veljati, ko ga bodo sprejeli Evropski parlament in države članice. Nove tovornjake lahko na cestah pričakujemo do leta 2018 oziroma 2020.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Veljavna Direktiva 96/53/ES

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Evropska komisija, Številčni podatki za energetiko in promet v EU (EU Energy and Transport in Figures), leto 2010,

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm.


Side Bar