Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. apríla 2013

Nové pravidlá EÚ pre bezpečnejšie a ekologickejšie nákladné vozidlá

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, ktoré výrobcom umožnia vyvíjať aerodynamickejšie nákladné vozidlá, čím sa zníži spotreba 7 – 10 %, zmenšia sa emisie skleníkových plynov a posilní sa aj bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Návrh umožní používanie zaoblených kabín a aerodynamických klapiek na zadnej časti prípojného vozidla. Tieto opatrenia značne zlepšia aerodynamiku vozidiel a v prípade typického nákladného vozidla na dlhé vzdialenosti, ktoré najazdí 100 000 km, sa na palive ušetrí približne 5 000 EUR za rok. To predstavuje 7 – 10 % zníženie emisií skleníkových plynov (alebo 7,8 tony CO2 v prípade rovnakého nákladného vozidla na dlhé vzdialenosti, ktoré najazdí 100 000 km). Zároveň sa zlepší výhľad vodiča, čo pomôže každoročne zachrániť 300 až 500 životov zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci alebo cyklisti.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Tehla je najmenej aerodynamickým tvarom, ktorý si dokážete predstaviť. A to je dôvod, prečo musíme zmeniť tvar nákladných vozidiel na našich cestách. Vďaka týmto zmenám bude cestná doprava čistejšia a bezpečnejšia. Dopravcom sa znížia výdaje na palivo a európski výrobcovia získajú náskok pri navrhovaní nákladného vozidla budúcnosti - ekologickejšieho nákladného vozidla pre svetový trh.“

Pravidlá stanovujúce špecifikácie pre ťažké nákladné vozidlá pochádzajú ešte z roku 1996 (smernica 96/53/ES). Tieto pravidlá sa musia aktualizovať, aby sa zohľadnil technický pokrok.

Hlavné výhody návrhu sú:

  • Lepšie environmentálne správanie: 96 % energetických potrieb v oblasti dopravy v EÚ závisí na rope a ropných produktoch(1). Znižovanie spotreby paliva v prípade cestných dopravcov na dlhé vzdialenosti o 7 – 10 % predstavuje veľmi dôležitý hospodársky a environmentálny prínos. Okrem toho návrh umožňuje zvýšiť hmotnosť na použitie ťažších batérií pre alternatívne pohonné systémy (hybridné, elektrické) v nákladných vozidlách – hlavne v mestskej doprave – a v autobusoch. Nosnosť nákladných vozidiel sa však nezmení.

  • Lepšia bezpečnosť na cestách: Súčasný „tehlovitý tvar“ prednej časti kabíny môže pri zrážke zvýšiť závažnosť zranenia účastníkov cestnej premávky. Taktiež obmedzuje výhľad vodiča do strán. Je to obzvlášť nebezpečné v prípade cyklistov a chodcov na prechodoch/križovatkách. Oblejší tvar rozširuje výhľad a v prípade zrážky pri nízkej rýchlosti – často v mestskom prostredí – znižuje riziko ťažkého zranenia.

  • Výhody pre dopravcov: Vylepšená aerodynamika vozidiel v prípade typického nákladného vozidla na dlhé vzdialenosti, ktoré najazdí 100 000 km, ušetrí na palive približne 5 000 EUR za rok.

  • Priemyselná príležitosť pre výrobcov vozidiel: Európski výrobcovia ťažkých nákladných vozidiel lídrami na trhu a toto odvetvie patrí medzi najväčších firemných investorov do výskumu a vývoja. Koncept nových aerodynamických kabín a zadných klapiek bude pre výrobcov predstavovať príležitosť vyvíjať nové modely, čo podporí vytváranie pracovných miest a hospodársky rast v Európe.

  • Dôslednejšie kontroly a menej poškodených ciest: Až jedna tretina kontrolovaných vozidiel je preťažená, čo spôsobuje poškodzovanie ciest a ohrozuje bezpečnosť. Palubné systémy váženia napojené na digitálny tachograf a stanice na váženie prepravovanej váhy vozidiel umožnia dôslednejšie kontroly v jednotlivých krajinách. Odhaduje sa, že preťažovanie nákladných vozidiel v súčasnosti stojí daňových poplatníkov 950 miliónov EUR ročne.

  • Podpora intermodálnej dopravy: Byrokratické prieťahy sa obmedzia, aby sa umožnil ľahší presun 45 stopových (cca. 14 metrových) kontajnerov medzi lodnou, cestnou a železničnou dopravou.

V júni 2012 podpredseda Kallas poskytol pokyny týkajúce sa podmienok, za ktorých môžu dlhšie nákladné vozidlá prekračovať hranice. Ako hlavný bod tieto pokyny zdôrazňovali, že používanie dlhších nákladných vozidiel v súlade so zásadou subsidiarity závisí od rozhodnutia jednotlivých členských štátov, a to v závislosti na odlišných miestnych podmienkach. Žiadny členský štát nie je povinný povoliť používanie dlhších nákladných vozidiel, ak to nepovažuje za vhodné. V pokynoch sa však aj uviedlo, že použitie dlhších nákladných vozidiel môžu susediace členské štáty povoliť, pokiaľ to bude zahŕňať len dopravu medzi tými dvomi členskými štátmi, ktoré to už umožňujú, a výrazne to neovplyvní medzinárodnú konkurenciu. Pokyny sú teraz zahrnuté do revidovanej smernice.

A čo ďalej?

Predtým, ako sa zo súčasného návrhu stane právny predpis, musia ho prijať Európsky parlament a členské štáty. Nové nákladné vozidlá môžeme očakávať na cestách v rokoch 2018 – 2020.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Súčasná smernica 96/53/ES

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

1 :

Európska komisia, Energetika a doprava EÚ v číslach, štatistická príručka za rok 2010, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm.


Side Bar