Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 april 2013

Nieuwe EU-voorschriften voor veilige en milieuvriendelijke vrachtwagens

Vandaag heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld die fabrikanten moeten toelaten beter gestroomlijnde vrachtwagens op de markt te brengen die 7 tot 10 % minder verbruiken, minder broeikasgassen uitstoten en bovendien de veiligheid van kwetsbare weggebruikers ten goede komen.

Het voorstel maakt het mogelijk vrachtwagens met afgeronde cabines te ontwikkelen en achteraan op opleggers aerodynamische vleugels te monteren. Dankzij deze maatregelen zal de aerodynamica van voertuigen sterk verbeteren en kan een vrachtwagen voor internationaal vervoer die 100 000 km per jaar aflegt, jaarlijks 5 000 euro op de brandstofkosten besparen. Hierdoor daalt de uitstoot van broeikasgassen met 7 tot 10 % (of 7,8 ton CO2 voor diezelfde vrachtwagen die jaarlijks 100 000 km aflegt). Tegelijk krijgt de bestuurder een beter gezichtsveld. Mede hierdoor zal het aantal dodelijke ongevallen met kwetsbare weggebruikers afnemen en kunnen jaarlijks tot 300 levens van voetgangers en fietsers worden gered.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "We moeten de vrachtwagens op onze wegen beter stroomlijnen want een doos is alles behalve aerodynamisch. De nieuwe regels zullen het wegvervoer schoner en veiliger maken. Ze zullen het brandstofverbruik doen dalen en geven de Europese constructeurs een lengte voorsprong bij het ontwerp van de truck van de toekomst, een groene vrachtwagen voor de wereldmarkt."

De regelgeving waarin de maximumafmetingen en -gewichten van vrachtwagens zijn vastgesteld, dateert uit het jaar 1996 (Richtlijn 96/53/EG). Die specificaties moeten worden aangepast aan de technologische vooruitgang.

Het voorstel biedt de volgende voordelen:

  • Beter voor het milieu: Het Europees vervoer is voor 96 % van zijn energiebehoeften afhankelijk van olie en olieproducten1. Een daling van het brandstofverbruik van het internationaal vervoer met 7 tot 10 % is uitermate gunstig voor onze economie en het milieu. Voorts wordt een hoger maximumgewicht toegestaan zodat zwaardere batterijen kunnen worden gebruikt. Die zijn nodig om vrachtwagens (vooral voor de stad) en bussen met alternatieve aandrijvingen (hybride, elektrisch) te kunnen uitrusten. Het laadvermogen blijft echter identiek.

  • Veiliger: Het huidige hoekige cabineontwerp kan bij aanrijdingen met andere weggebruikers ernstige verwondingen veroorzaken. Het beperkt ook het zijdelingse gezichtsveld van de bestuurder. Op kruispunten is dat bijzonder gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Een afgerond ontwerp vergroot het gezichtsveld en verkleint het risico op ernstige letsels bij aanrijdingen tegen lage snelheid in de bebouwde kom.

  • Zuiniger: Dankzij een betere aerodynamica dalen de brandstofkosten van een vrachtwagen voor internationaal vervoer die 100 000 km aflegt, met 5 000 euro per jaar.

  • Perspectieven voor vrachtwagenconstructeurs: De Europese vrachtwagenconstructeurs zijn marktleider en de sector is één van de grootste zakelijke investeerders in onderzoek en ontwikkeling. De ontwikkeling van nieuwe gestroomlijnde cabines en achtervleugels biedt constructeurs de gelegenheid om nieuwe modellen te ontwikkelen, hetgeen de werkgelegenheid en economische groei in Europa ten goede zal komen.

  • Consequente controles en minder schade aan de wegen: Eén op drie gecontroleerde vrachtwagens is te zwaar geladen. Dat veroorzaakt schade aan de wegen en brengt de verkeersveiligheid in het gedrang. Dankzij ingebouwde en aan de digitale tachograaf gekoppelde weegsystemen en controleposten voor de weging van rijdende vrachtwagens wordt de handhaving over de grenzen heen geharmoniseerd. Schade door te zwaar geladen vrachtwagens kost de belastingbetaler jaarlijks 950 miljoen euro.

  • Bevorderen van intermodaal vervoer: De administratie wordt verminderd zodat 45-voetcontainers gemakkelijker kunnen worden overgeladen tussen schip, vrachtwagen en trein.

In juni 2012 heeft vicevoorzitter Kallas richtsnoeren opgesteld voor het gebruik van langere vrachtwagens voor vervoer tussen aangrenzende lidstaten. Het belangrijkste aspect van die richtsnoeren is dat de beslissing over het gebruik van langere vrachtwagens, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, bij de individuele lidstaten berust, die daarbij rekening kunnen houden met de lokale context. Geen enkele lidstaat is verplicht het gebruik van langere vrachtwagens toe te staan indien hij dat niet wenselijk acht. In de richtsnoeren is echter bepaald dat het gebruik van langere vrachtwagens door aangrenzende lidstaten kan worden toegestaan voor zover er uitsluitend sprake is van vervoer tussen twee lidstaten waar het gebruik van dergelijke vrachtwagens reeds voor binnenlands vervoer is toegestaan en voor zover dat geen significante invloed heeft op de internationale concurrentie. Die richtsnoeren worden nu opgenomen in de herziene richtlijn.

Volgende stappen?

Het voorstel wordt pas van kracht nadat het is aangenomen door het Europees Parlement en de lidstaten. Tegen 2018-2020 mogen we de nieuwe vrachtwagens op onze wegen verwachten.

Voor nadere informatie zie:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Huidige Richtlijn 96/53/EG

Contact:

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461

1 :

European Commissie, EU Energy and Transport in Figures, 2010

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm


Side Bar