Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. aprill 2013

Uued Euroopa Liidu eeskirjad muudavad veoautod ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta kasutusele uued eeskirjad, mis võimaldaksid autotootjail töötada välja voolujoonelisema kujuga veoautosid, mis kulutaksid 7–10% vähem kütust, tekitaksid vähem kasvuhoonegaase ja suurendaksid liiklusohutust.

Vastavalt ettepanekule lubataks kabiinid muuta ümaramaks ja haagisele lisada voolujoonelised tagatiivad. See parandaks tunduvalt sõidukite aerodünaamikat ja aitaks tüüpilise pikamaaveoki puhul, mis läbib aastas 100 000 km, kütusekuludelt kokku hoida 5000 eurot. Sellega väheneks 7–10% kasvuhoonegaaside teke (millele vastab 100 000 km läbiva veoki puhul 7,8 tonni süsihappegaasi). Ühtlasi laieneks juhi vaateväli, mis aitaks aastas ära hoida 300 kuni 500 teelise – jalgratturi ja jalakäija – vigastamist.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Risttahukas on kõige vähem voolujooneline vorm, mida üldse saab ette kujutada. Seepärast tuleb meil oma teedel liikuvate veokite kuju parandada. Uute eeskirjade abil muudame veondust ohutumaks ja vähem saastet tekitavaks. Samuti kahandame vedajate kütusekulusid ja anname Euroopa tootjatele konkurentsieelise maailmaturu jaoks keskkonnasõbralikuma tulevikuveoki loomisel.”

Raskeveokite näitajaid käsitlevad eeskirjad on sätestatud dokumendis, mis pärineb 1996. aastast (Direktiiv 96/53/EÜ). Tehnika arengu arvesse võtmiseks tuleks neid nüüd uuendada.

Ettepaneku peamised eelised on järgmised:

  • Keskkonnasõbralikkus: 96 % ELi transpordist vajab kütuseks naftat ja naftatooteid1. Pikamaaveokite kütusekulu vähendamine 7–10% on tunduv panus majanduse ja keskkonna seisukohast. Ettepanekus lubatakse ka lisada täiendavat kaalu, et oleks võimalik (peamiselt linnaliikluses) veokitele ja bussidele paigaldada suuremaid akusid, mida on vaja alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks (hübriidautod, elektriautod). Veoautode kandevõimet ei muudeta.

  • Liiklusohutuse parandamine: Praegused risttahuka kujulise esiosaga kabiinid võivad kokkupõrke korral suurendada liiklejate vigastuste raskusastet. Ka vähendab selline kuju juhi vaatevälja külgsuunas. See on aga ristmikel jalgratturite ja jalakäijate jaoks eriti ohtlik. Ümarama kuju puhul on vaateväli avaram ja väikesel kiirusel (nagu see on tavaline linnaliikluses) toimuva kokkupõrke korral aitab see ära hoida tõsiste vigastuste tekkimist.

  • Kasu vedajatele: Voolujoonelisemate veokite puhul saaks aastas kütusekuludelt kokku hoida 5000 eurot tüüpilise pikamaaveoki läbisõidu 100 000 km korral.

  • Autotootjatele avanevad võimalused: Euroopa raskeveokite valmistajad on turul juhtivad ning vaadeldav sektor on üks suurimatest teadus- ja arendustöösse investeerijatest. Uute voolujooneliste kabiinide ja tagatiibade loomine annab tootjatele võimaluse töötada välja uusi mudeleid, millega toetatakse töökohtade loomist ja majanduskasvu Euroopas.

  • Järjekindlam kontroll ja teekahjustuste vähendamine: Ligi kolmandik kontrollitud veokitest on üle koormatud, mis kahjustab teed ja on ohtlik. Veoki sisseehitatud kaalumissüsteem, mis on ühendatud digitaalse sõidumeerikuga, ning peateedel paiknevad veokite kaalumisjaamad võimaldavad teha järjekindlamat kontrolli riigist riiki. Hinnanguliselt on ülekaalulistest veokitest põhjustatud kulu maksmaksjale aastas 950 miljonit eurot.

  • Ühendvedude edendamine: Bürokraatia vähenemine võimaldab mugavalt ühendada 45 jala pikkuste konteinerite vedusid laevadega, maanteel ja raudteel.

2012. aasta juunis esitas Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas juhised, millistel tingimustel võiksid pikemad veokid piiri ületada. Juhistes on põhiline rõhk sellel, et pikemate veokite kasutamine on küsimus, mis peaks vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele olema iga liikmesriigi enda otsustada, arvestades kohalikke olusid. Ükski liikmesriik ei pea lubama pikemate veokite kasutamist, kui seda ei peeta sobivaks. Juhistes märgitakse, et piirnevad liikmesriigid võivad lubada pikemate veokite kasutamist, kui selline liiklus piirdub kahe seda lubava liikmesriigiga ning kui see ei mõjuta tunduvalt rahvusvahelist konkurentsi. Need juhised on nüüd lisatud ümbertöötatud direktiivi.

Millised on edasised sammud?

Et ettepanekust saaks jõustunud õigusakt, peab selle heaks kiitma Euroopa Parlament ning liikmesriigid. Uusi veokeid on oodata teedele 2018.–2020. aastaks.

Lisateabe saamiseks vaadake:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htmhttp://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Kehtiv direktiiv 96/53/EÜ

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

European Commission, EU Energy and Transport in Figures, 2010

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm


Side Bar