Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. april 2013

Ny EU-regler for sikrere og mere miljøvenlige lastbiler

Europa-Kommissionen udsender i dag nye regler, der tillader lastbilproducenterne at udvikle mere aerodynamiske lastbiler, som vil mindske brændstofforbruget med 7-10 %, mindske drivhusgasemissionerne og desuden øge sikkerheden for sårbare trafikanter.

Forslaget tillader førerkabiner med en mere rund form samt brugen af aerodynamiske finner bag på traileren. Disse anordninger vil forbedre køretøjernes aerodynamik, hvilket sparer omkring 5 000 EUR per år i brændstofomkostninger for en typisk langturslastbil, der tilbagelægger 100 000 km om året. Det udgør en reduktion på 7-10 % i drivhusgasemissionerne (eller 7,8 ton når samme langturslastbil tilbagelægger 100 000 km). Samtidig forbedres førerens synsfelt, hvilket bidrager til hvert år at redde livet for 300-500 sårbare trafikanter såsom fodgængere og cyklister.

Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtaler: "En mursten er den mindst aerodynamiske form, man kan forestille sig. Det er grunden til, at vi er nødt til at forbedre formen på lastbilerne på vores veje. Disse ændringer vil gøre vejtransport renere og sikrere. Ændringerne vil reducere vognmændenes brændstofregninger og give europæiske producenter et forspring, når de designer fremtidens lastbil, en grønnere lastbil til et globalt marked."

De regler, der angiver specifikationerne for tunge fragtkøretøjer stammer fra 1996 (direktiv 96/53/EG). De skal nu opdateres for at tage hensyn til den teknologiske udvikling.

Forslaget har følgende hovedformål:

  • Bedre miljøpræstationer: I EU er transportsektoren afhængig af olie og olieprodukter til dækning af omkring 96 % af sit energibehov1. En reduktion i brændstofforbruget for landevejsfjerntrafik med 7-10 % vil udgøre et meget vigtigt økonomisk og miljømæssigt bidrag. Desuden tillades der i forslaget yderligere vægt for at give plads til de tungere batterier, som kræves i de alternative fremdriftssystemer (hybrid og el) til lastbiler – primært i byområderne – og busser. Lastbilernes lasteevne ændres dog ikke.

  • Øget færdselssikkerhed: Førerkabinernes nuværende murstenslignende front kan øge skadens alvorlighed for trafikanter i en kollision. Den mindsker også førerens synsfelt til siderne. Dette er især farligt for cyklister og fodgængere i vejkryds. En mere afrundet form øger synsfeltet og reducerer risikoen for alvorlige kvæstelser i tilfælde af kollision ved lav hastighed – typisk i bymiljøet.

  • Bedre for vognmændene: Køretøjernes forbedrede aerodynamik vil spare omkring 5 000 EUR per år i brændstofomkostninger for en typisk langturslastbil, der kører 100 000 km året.

  • En chance for lastbilproducenterne: Europæiske producenter af tunge køretøjer er førende på markedet, og sektoren er en af de største selskabsinvestorer inden for forskning og udvikling. Udformningen af de nye aerodynamiske kabiner og finner bagtil vil give producenterne en chance for at udvikle nye modeller, hvilket vil støtte jobskabelse og økonomisk vækst i Europa.

  • Mere konsekvente kontroller og mindsket skade på vejene: Op mod en tredjedel af de køretøjer, der kontrolleres, har overvægt, hvilket beskadiger vejene og bringer sikkerheden i fare. Vejningssystemer i lastbilerne, der er forbundet med den digitale fartskriver samt vejestationer for lastbiler i bevægelse langs hovedvejene vil muliggøre mere konsekvente kontroller mellem landene. Overlæssede lastbiler anslås i øjeblikket at koste skatteyderne 950 mio. EUR om året.

  • Fremme af intermodal transport: Bureaukratiet vil blive mindsket, hvilket giver muligheden for lettere at læsse 45-fods containere om mellem skib, vej og jernbane.

I juni 2012 udsendte næstformand Siim Kallas retningslinjer for vilkårene for, hvornår længere lastbiler kan køre over grænserne. Det vigtigste punkt i retningslinjerne var en understregning af, at brugen af længere lastbiler er et anliggende, som de enkelte medlemsstater må forholde sig til i overensstemmelse med nærhedsprincippet og på grundlag af de forskellige lokale betingelser. Ingen medlemsstat er forpligtet til at tillade brugen af længere køretøjer, hvis de ikke finder det passende. I retningslinjerne peges der dog på, at brugen af længere lastbiler kan godkendes af medlemsstater, der grænser op til hinanden, så længe godkendelsen begrænses til kun at omfatte transport mellem to lande, der allerede tillader længere lastbiler, og så længe det ikke påvirker den internationale konkurrence væsentligt. Disse retningslinjer er nu indarbejdet i det reviderede direktiv.

Hvad er næste skridt?

Det nuværende forslag skal vedtages af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, før det bliver til lovgivning. De nye lastbiler kan forventes på vejene senest i 2018-2020.

Yderligere oplysninger kan findes på:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Det nuværende direktiv 96/53/EG

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

European Commission, EU Energy and Transport in Figures, 2010

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm


Side Bar