Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 15. dubna 2013

Nová pravidla EU pro bezpečnější a ekologičtější nákladní automobily

Evropská komise dnes navrhla nová pravidla, která umožní výrobcům vyvinout aerodynamičtější nákladní automobily. Tím se sníží spotřeba paliva o 7–10 %, omezí se emise skleníkových plynů a také se zvýší bezpečnost nechráněných účastníků silničního provozu.

Návrh umožní používat zaoblené kabiny a aerodynamická křidélka na zádi přípojného vozidla. Tato opatření značně zlepší aerodynamické vlastnosti vozidel a přinesou u typického dálkového nákladního automobilu, který ujede 100 000 km, úspory na pohonných hmotách ve výši přibližně 5 000 EUR ročně. To představuje snížení emisí skleníkových plynů o 7–10 % (u stejného dálkového nákladního automobilu, který ujede 100 000 km, to je 7,8 tuny CO2). Zároveň se zlepší zorné pole řidiče, což pomůže každoročně zachránit 300 až 500 životů nechráněných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté.

Místopředseda Komise odpovědný za dopravu Siim Kallas k tomu uvedl: „Krychle má vůbec nejhorší aerodynamické vlastnosti, a proto musíme dát nákladním automobilům na našich silnicích lepší tvar. Díky těmto změnám bude silniční doprava bezpečnější a čistší. Sníží se náklady autodopravců na pohonné hmoty a evropští výrobci získají náskok při navrhování nákladních automobilů budoucnosti – ekologičtějších automobilů určených pro celosvětový trh.“

Pravidla, která stanoví specifikace pro těžká nákladní vozidla, pocházejí už z roku 1996 (směrnice 96/53/ES). Nyní je třeba je aktualizovat s ohledem na technologický vývoj.

Hlavními výhodami návrhu jsou:

  • Lepší environmentální výkonnost: Pokrytí energetických potřeb dopravy v EU je zhruba z 96 % závislé na ropě a ropných produktech (1). Snížení spotřeby pohonných hmot u dálkové silniční nákladní dopravy o 7–10 % bude představovat významný přínos pro ekonomiku i životní prostředí. Návrh dále připouští zvýšení hmotnosti, které konkrétně umožní používání těžších baterií pro alternativní pohonné systémy (hybridní a elektrické), a to v nákladních automobilech — zejména pro městskou dopravu — a autobusech. Nosnost nákladních automobilů se tím ovšem nezmění.

  • Vyšší bezpečnost silničního provozu: Stávající krychlový tvar kabiny může při nehodě zvyšovat závažnost zranění účastníků silničního provozu. Omezuje rovněž výhled řidiče do stran. To je obzvláště nebezpečné pro cyklisty a chodce na křižovatkách. Zaoblenější tvar zvětšuje zorné pole a při srážce v nízké rychlosti — obvykle v městském prostředí — snižuje riziko vážných zranění.

  • Výhody pro dopravce: Lepší aerodynamické vlastnosti vozidel přinesou u typického dálkového nákladního automobilu, který ujede 100 000 km, úspory na pohonných hmotách ve výši přibližně 5 000 EUR ročně.

  • Průmyslová příležitost pro výrobce vozidel: Evropští výrobci těžkých nákladních automobilů zaujímají na trhu vedoucí postavení a podniky v tomto odvětví patří mezi největší investory do výzkumu a vývoje. Koncepce nových aerodynamických kabin a zadních křidélek bude pro výrobce příležitostí k vývoji nových modelů, což podpoří vytváření pracovních míst a hospodářský růst v Evropě.

  • Důslednější kontroly a méně poškozených komunikací: Až jedna třetina kontrolovaných vozidel je přetížená, což způsobuje škody na pozemních komunikacích a ohrožuje bezpečnost. Palubní systémy vážení spojené s digitálními tachografy a stanice pro vážení vozidel za jízdy na hlavních silnicích umožní důslednější kontroly v jednotlivých zemích. Odhaduje se, že přetížená nákladní vozidla v současné době stojí daňové poplatníky přibližně 950 milionů EUR ročně.

  • Podpora intermodální dopravy: Sníží se administrativní zátěž a bude možné snáze přesouvat 45stopové kontejnery mezi lodní, silniční a železniční dopravou.

Místopředseda Kallas poskytl v červnu 2012 pokyny týkající se podmínek, za nichž mohou delší nákladní automobily překračovat hranice. Jako hlavní bod tyto pokyny zdůrazňovaly, že otázka používání delších vozidel je podle zásady subsidiarity na rozhodnutí jednotlivých členských států, a to v závislosti na různých místních podmínkách. Žádný členský stát nemá povinnost používání delších vozidel povolit, pokud to nepovažuje za vhodné. V pokynech se však uvádí, že sousedící členské státy používání delších vozidel mohou povolit, pokud zůstane omezeno pouze na dopravu mezi těmito dvěma členskými státy, které to již umožňují, a významně neovlivní mezinárodní hospodářskou soutěž. Tyto pokyny jsou nyní začleněny do revidované směrnice.

Co bude následovat?

Stávající návrh musí přijmout Evropský parlament a členské státy, teprve poté může nabýt právní účinnosti. Lze očekávat, že nové nákladní automobily se na silnicích objeví v roce 2018–2020.

Další informace naleznete také zde:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Stávající směrnice 96/53/ES

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+3222987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Evropská komise, EU Energy and Transport in Figures (Energetika a doprava EU v číslech), 2010,

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm.


Side Bar