Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 април 2013 г.

Нови правила на ЕС за по-безопасни и по-екологосъобразни камиони

Днес Европейската комисия предложи нови правила, които да позволят на производителите да разработват по-аеродинамични камиони, с което ще се намали разходът на гориво със 710 %, ще се понижат емисиите на парникови газове и ще се осигури по-висока степен на безопасност на уязвимите участници в пътното движение.

Предложението предвижда да се разрешат кабини със заоблена форма и използване на аеродинамични заслонки в задната част на ремаркето. Тези мерки ще повишат значително аеродинамичните показатели на превозните средства, с което ще се осигурят икономии от около 5000 евро годишно от разходи за гориво за типичен модел камион за превози на дълги разстояния, изминаващ 100 000 km. Това представлява намаление на емисиите на парникови газове със 710 % (или 7,8 тона CO2 за същия модел камион за превози на дълги разстояния, изминаващ 100 000 km). В същото време полето на видимост на водача ще бъде подобрено, което ще спомогне годишно да бъде спасен животът на 300 до 500 уязвими участници в пътното движение, като например пешеходци и велосипедисти.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Паралелепипедът е с най-неаеродинамичната форма, която можем да си представим, ето защо трябва да подобрим формата на камионите по нашите пътища. Тези промени правят автомобилния транспорт по-малко замърсяващ и по-безопасен. Те ще намалят разходите за гориво на превозвачите и ще осигурят на европейските производители преднина в проектирането на камиона на бъдещето един по-екологичeн камион за глобалния пазар.

Правилата за определяне на спецификациите за тежкотоварните автомобили датират още от 1996 г. (Директива 96/53/ЕО). Сега те трябва да бъдат актуализирани, за да бъде взето предвид технологичното развитие.

Главните ползи от предложението са:

  • По-добри екологични показатели: Около 96 % от енергийните нужди на транспорта в ЕС зависят от нефта и нефтопродуктите(1). Намаляването на разхода на гориво при автомобилните превози на дълги разстояния със 710 % ще бъде много важен принос за развитието на икономиката и опазването на околната среда. Освен това в предложението се предвижда възможност за допълнително тегло специално с цел да се направи възможна употребата на по-тежки акумулаторни батерии, необходими за системите за алтернативно задвижване (хибридно, електрическо) на камиони — предимно за придвижване в рамките на населени места — и на междуградски автобуси. Товароносимостта на камионите обаче няма да се промени.

  • Повишена безопасност по пътищата: Предната част на настоящата „паралелепипедна форма на кабината при сблъсък може да увеличи сериозността на нараняването на участниците в движението. Тя също така намалява страничното поле на видимост на водача. Това е особено опасно за велосипедистите и пешеходците на кръстовища. По-заоблената форма увеличава полето на видимост и в случай на сблъсък с ниска скорост — обикновено в населени места — намалява риска от сериозно нараняване.

  • Ползи за превозвачите: Подобрените аеродинамични показатели на превозните средства ще осигурят икономии от около 5000 евро годишно от разходи за гориво за типичен модел камион за превози на далечни разстояния, изминаващ 100 000 km.

  • Промишлена възможност за производителите на превозни средства: Европейските производители на тежкотоварни автомобили са водещи на пазара, а секторът е един от най-големите корпоративни инвеститори в научноизследователската и развойна дейност. Проектирането на новите аеродинамични кабини и задните заслонки ще предостави на производителите възможността да разработват нови модели, което ще подпомогне създаването на работни места и икономическия растеж в Европа.

  • По-съгласуван контрол и намалени щети върху пътя: До една трета от проверяваните превозни средства са претоварени, което причинява щети на пътната мрежа и застрашава безопасността. Бордовите системи за претегляне, свързани с цифровия тахограф, както и станциите за измерване в движение на теглото на камионите по главните пътища ще позволят по-съгласуван контрол в отделните държави. Понастоящем се оценява, че претоварването на камиони струва на данъкоплатците 950 млн. евро годишно.

  • Насърчаване на комбинирането на различни видове транспорт: Ще бъде намалена бюрокрацията, което ще позволи 45-футовите контейнери да бъдат прехвърляни по-лесно между кораби, автомобили и железници.

През юни 2012 г. заместник-председателят Калас предостави насоки относно условията, при които камионите могат да пресичат граници. Главната цел на тези насоки беше да се подчертае, че експлоатацията на по-дълги камиони е въпрос, по който се взема решение от отделните държави членки в съответствие с принципа на субсидиарност и според различните местни условия. Нито една държава членка не е длъжна да разрешава използването на по-дълги камиони, ако не смята това за целесъобразно. В насоките обаче се посочва, че използването на по-дълги камиони може да бъде разрешено от съседни държави членки, при условие че то се ограничава само до превози само между тези две държави членки (които вече са го разрешили) и не засяга значително международната конкуренция. Тези насоки понастоящем са включени в изменената директива.

Какво следва?

Сегашното предложение трябва да бъдат одобрено от Европейския парламент и държавите членки преди да стане част от законодателството. Новите камиони може да се очакват по пътищата към 20182020 г.

За повече информация вж. също:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htmhttp://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Действащата Директива 96/53/ЕО

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Европейска комисия, „Енергетиката и транспортът в ЕС в числа“, 2010 г. http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm


Side Bar