Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 11 aprilie 2013

În pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea abandonului școlar și creșterea numărului absolvenților de studii superioare, persoanele de sex masculin rămân tot mai mult în urmă

Potrivit noilor cifre pentru 2012 date publicității astăzi de Eurostat, majoritatea statelor membre ale UE au înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor educaționale ale Strategiei Europa 2020 privind reducerea ratei abandonului școlar sub 10 % și creșterea procentului de tineri absolvenți de studii superioare (terțiare sau echivalente) la peste 40 % până în 2020. Cu toate acestea, există încă diferențe mari în această privință, pe de o parte, între statele membre și pe de altă parte, între femei și bărbați. În medie, ponderea tinerilor care își abandonează prematur studiile este în prezent de 12,8 % în UE, scăzând de la 13,5 % în 2011. În 2012, 35,8 % dintre persoanele cu vârste între 30 și 34 de ani din UE au absolvit ciclul terțiar de învățământ, față de 34,6 % în anul precedent.

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Progresele realizate în ceea ce privește atingerea obiectivelor noastre educaționale transmit un mesaj pozitiv în această perioadă de incertitudine economică. În viitor, va fi nevoie de calificări superioare pentru ocuparea forței de muncă, iar aceste cifre demonstrează că numărul tinerilor hotărâți să-și realizeze întregul potențial a crescut. Observăm, de asemenea, că eforturile de a îmbunătăți sistemele de învățământ din Europa și de a le face mai accesibile încep să dea roade. Încurajez toate statele membre să-și intensifice eforturile astfel încât să atingem obiectivele pe care le-am stabilit pentru 2020; acest lucru este valabil în special pentru țările care nu au progresat sau a căror performanță a scăzut față de anul trecut. Invit aceste state să nu-și precupețească eforturile și să urmeze numeroasele exemple de bune practici.”

În 12 state membre (Austria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia) rata abandonului școlar a scăzut deja sub obiectivul de 10 % preconizat în Strategia Europa 2020, Irlanda situându‑se pentru prima dată la acest nivel. Țările cu cele mai mari rate ale abandonului școlar sunt Spania (24,9 %), Malta (22,6 %) și Portugalia (20,8 %), însă aceste cifre reprezintă un progres față de cele din 2011. Rata abandonului școlar s-a redus cu cel puțin un punct procentual în Germania, Grecia, Irlanda, Letonia și Regatul Unit, însă a crescut în Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia.

În anul 2012, în 12 state membre (Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Spania, Suedia și Regatul Unit), ponderea persoanelor cu vârste între 30 și 34 de ani absolvente de studii superioare a fost mai mare decât obiectivul de 40 % preconizat în Strategia Europa 2020. Polonia și Slovenia vor depăși cu siguranță acest obiectiv anul viitor. Proporția tinerilor absolvenți de studii superioare rămâne scăzută în Italia (21,7 %), Slovacia (23,7 %), România (21,8 %), Malta (22,4 %), Republica Cehă (25,6 %) și Portugalia (27,2 %). Situația cea mai îngrijorătoare o prezintă Bulgaria, unde procentul deja scăzut al absolvenților de ciclu terțiar (26,9 %) a cunoscut o ușoară scădere în 2012.

În general, situația fetelor este mai bună: rata abandonului școlar în rândul lor este cu 24 % mai mică decât în rândul băieților. Diferențele cele mai mari în acest sens au fost înregistrate în Cipru (+58 %), Letonia (+57 %), Luxemburg (+57 %) și Polonia (+55 %), unde rata abandonului școlar în cazul băieților este mai mare decât dublul celei constatate în cazul fetelor. De asemenea, procentul femeilor absolvente de studii superioare este cu 27 % mai mare. Cel mai mare decalaj între sexe a fost înregistrat în Letonia (+85 %), Estonia (+79 %), Slovenia (+68 %) și Bulgaria (+67 %).

Context

Cifrele au fost compilate de Eurostat în cadrul anchetei UE asupra forței de muncă, ce furnizează date privind situația și tendințele pieței forței de muncă din UE, inclusiv participarea la sistemul de învățământ și de formare profesională și ratele de absolvire.

Rata abandonului școlar este definită ca procentul de persoane cu vârste între 18 și 24 de ani care au cel mult studii medii și care nu mai sunt înregistrate în sistemul de învățământ sau de formare profesională. Rata de absolvire a studiilor superioare (ciclul terțiar) se calculează ca ponderea persoanelor cu vârste între 30 și 34 de ani care au absolvit un ciclu terțiar de învățământ (sau un nivel echivalent).

Etapele următoare

Statele membre au convenit, în cadrul reuniunii Consiliului din februarie 2013, să se concentreze asupra ameliorării performanțelor în rândul tinerilor care sunt expuși unui risc ridicat de abandon școlar și care posedă competențe de bază reduse. Acest lucru se poate face, de exemplu, prin depistarea din timp a unor astfel de cazuri în toate etapele procesului educațional și prin acordarea de sprijin individual.

Luna viitoare, Comisia Europeană va evalua măsurile luate de statele membre în vederea atingerii principalelor obiective ale Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și, de asemenea, ar putea propune recomandări specifice pentru fiecare țară.

De asemenea, Comisia va prezenta, în următorul număr al Monitorului educației și formării (toamna anului 2013), un raport cu privire la ultimele evoluții ale situației abandonului școlar și a absolvenților de studii superioare.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană: Abandonul școlar

Comisia Europeană: Programul de modernizare a învățământului superior

Eurostat: Ancheta asupra forţei de muncă

Comisia Europeană: Educație și formare

Site-ul internet al dnei Androulla Vassiliou

Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Figura 1: Ratele abandonului școlar în UE (% în 2010, 2011 și 2012), modificări survenite în cursul anului trecut (în puncte procentuale) și obiectivul național pentru 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Sursă: Eurostat (Ancheta UE asupra forței de muncă); b= întrerupere de serie temporală p = previziune

Notă: Seria malteză a persoanelor care abandonează prematur studiile și formarea a fost revizuită. Revizuirea vizează clasificarea anumitor calificări de nivel secundar. Explicații suplimentare sunt disponibile pe site-ul internet al Eurostat. Obiectivul național se referă la datele anterioare revizuirii.

Figura 2: Diferențe între sexe în ceea ce privește abandonul școlar, băieți =100, 2012

Sursă: Eurostat (Ancheta UE asupra forței de muncă)

Notă explicativă: La nivelul UE27, proporția în materie de abandon școlar este de numai 76 de fete la 100 de băieți. În Cipru, proporția este de 42 de fete la 100 de băieți, în timp ce Bulgaria este singura țară în care numărul fetelor este mai mare (107 de fete la 100 de băieți).

Figura 3: Absolvirea ciclului terțiar de învățământ (sau echivalent) în rândul persoanelor cu vârste între 30 și 34 de ani (% în 2010, 2011 și 2012), modificări survenite în cursul anului trecut (în puncte procentuale) și obiectivul național pentru 2020.

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Sursă: Eurostat (Ancheta UE asupra forței de muncă); b= întrerupere de serie temporală p = previziune

Figura 4: Diferențe între sexe în ceea ce privește nivelul de absolvire a învățământului superior, băieți = 100, 2012

Sursă: Eurostat (Ancheta UE asupra ocupării forței de muncă)

Notă explicativă: În 2012, la nivelul UE27, proporția în materie de absolvire a ciclului terțiar de învățământ este de 127 de femei la 100 de bărbați în grupul de vârstă de 30-34 de ani. În Letonia, proporția este de 185 de femei la 100 de bărbați, în timp ce Luxemburgul este singura țară în care numărul bărbaților care au absolvit ciclul terţiar este mai mare decât al femeilor (97 de femei la 100 de bărbați).

1 :

Obiectivul național al Austriei include nivelul 4a (absolvirea învățământului postliceal) al ISCED. Prin includerea nivelului 4a al ISCED se obține rezultatul de 37 % (2011).

2 :

Obiectivul național al Germaniei include nivelul 4 (absolvirea învățământului postliceal) al ISCED. Prin includerea nivelului 4 al ISCED se obține rezultatul de 42 % (2011).


Side Bar