Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. april 2013

Fremskridt i håndteringen af elever, der forlader skolen tidligt, og øgning af andelen af unge med en videregående uddannelse — men mænd halter i stigende grad bagefter

Et flertal af EU’s medlemsstater har, ifølge nye tal for 2012 offentliggjort af Eurostat i dag, gjort fremskridt vedrørende Europa 2020-uddannelsesmålene om at nedbringe andelen af elever, der forlader skolen tidligt, til under 10 % og øge andelen af unge med en videregående uddannelse (tertiær eller tilsvarende) til over 40 % i 2020. Der er dog stadig store forskelle mellem medlemsstaterne og mellem mænd og kvinder. Andelen af unge, der forlader skolen tidligt, er nu på 12,8 % i gennemsnit i EU, så der har været et fald fra 13,5 % i 2011. I 2012 havde 35,8 % af de 30-34-årige i EU færdiggjort en videregående uddannelse sammenlignet med 34,6 % i det foregående år.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, siger: "Der er sket fremskridt med hensyn til at nå vores uddannelsesmål, og det er et positivt budskab i en tid med økonomisk usikkerhed. Fremtidens job vil kræve bedre kvalifikationer, og disse tal viser, at flere unge er fast besluttet på at udnytte deres potentiale fuldt ud. Vi ser også, at bestræbelserne på at forbedre uddannelsessystemerne i EU og øge tilgængeligheden giver bonus. Jeg opfordrer alle medlemsstater til at fastholde deres indsats, så vi kan nå vores mål for 2020. Dette gælder især for de lande, der endnu ikke har gjort fremskridt, eller hvis resultater var værre end i det foregående år. Jeg vil gerne opfordre dem til at øge deres indsats og følge de mange eksempler på god praksis".

12 medlemsstater (Østrig, Tjekkiet, Danmark, Finland, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Slovakiet, Slovenien og Sverige) har nu så få, der forlader skolen tidligt, at de er under Europa 2020-strategiens mål på 10 %, og det er første gang Irland når dette niveau. Spanien (24,9 %), Malta (22,6 %) og Portugal (20,8 %) har den største andel af elever, der forlader skolen tidligt, men de gjorde fremskridt i forhold til 2011. Tyskland, Grækenland, Irland, Letland og Det Forenede Kongerige reducerede deres andele af unge, der forlader skolen tidligt, med mindst et procentpoint, men andelene steg i Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Luxembourg, Polen, Slovakiet, Slovenien og Sverige.

I 2012 var andelen af 30-34-årige med en videregående uddannelse over Europa 2020-målet på 40 % i 12 medlemsstater (Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige). Polen og Slovenien er på vej til at overstige 40 % næste år. Andelen af unge med en videregående uddannelse er fortsat lav i Italien (21,7 %), Slovakiet (23,7 %), Rumænien (21,8 %), Malta (22,4 %), Tjekkiet (25,6 %) og Portugal (27,2 %). Det er betænkeligt, at den i forvejen lave andel af unge med en videregående uddannelse i Bulgarien (26,9 %) faldt en smule i 2012.

Generelt gør piger det typisk bedre: Andelen, der forlader skolen tidligt, er blandt pigerne 24 % lavere end for drengene. Forskellen er størst i Cypern (+ 58 %), Letland (+ 57 %), Luxembourg (+ 57 %) og Polen (+ 55 %), hvor andelen af drenge, der forlader skolen tidligt, er mere end dobbelt så høj som for piger. Kvinderne er også 27 % mere tilbøjelige til at have fuldført en højere uddannelse. Forskellen mellem kønnene er størst i Letland (+ 85 %), Estland (+ 79 %), Slovenien (+ 68 %) og Bulgarien (+ 67 %).

Baggrund

Tallene er indsamlet i forbindelse med Eurostats arbejdsstyrkeundersøgelse, der giver data om situationen og tendenserne på EU's arbejdsmarked, herunder deltagelse i og gennemførelse af uddannelser.

Andelen af unge, der forlader skolen tidligt, er defineret som andelen af de 18-24-årige, der kun har uddannelse på folkeskoleniveau eller derunder, og som ikke længere er under uddannelse. Andelen med højere (videregående) uddannelser beregnes som den andel af befolkningen mellem 30-34 år, der afslutter en videregående uddannelse (eller tilsvarende).

De næste skridt

Medlemsstaterne enedes på Rådets møde i februar 2013 om at fokusere på at forbedre resultaterne for unge med høj risiko for at forlade skolen tidligt og med ringe grundlæggende færdigheder. Dette kan f.eks. opnås gennem tidlig påvisning i hele uddannelsessystemet og ved at yde individuel støtte.

I næste måned vil Kommissionen vurdere de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for at opfylde de overordnede mål i gennemførelsen af Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse. Den kan også foreslå landespecifikke henstillinger.

Kommissionen vil også rapportere om den seneste udvikling vedrørende kort skolegang og opnåelse af videregående uddannelse i den kommende Education and Training Monitor (efteråret 2013).

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: Elever, der forlader skolen tidligt

Europa-Kommissionen: Dagsorden for modernisering af videregående uddannelser

Eurostat: Arbejdsstyrkeundersøgelsen

Europa-Kommissionens websted for uddannelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Fig. 1: Andelene af unge, der forlader skolen tidligt i EU (% i 2010, 2011 og 2012), forskel til sidste år (i procentpoint) og nationale mål for 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Kilde: Eurostat (EU LFS), b=brud på tidsserien, p=provisorisk

Note: Den maltesiske serie for unge, der forlader skolen tidligt, er blevet revideret. Revisionen vedrører klassifikationen af visse kvalifikationer på det sekundære trin. Yderligere forklaringer findes på Eurostats websted. Det nationale mål refererer til data fra før revisionen.

Fig. 2: Kønsforskelle i forbindelse med kort skolegang, drenge=100, 2012

Kilde: Eurostat (EU LFS)

Forklaring: På EU-plan er der kun 76 piger for hver 100 drenge, der forlader skolen tidligt. I Cypern er der 42 piger for hver 100 drenge, mens Bulgarien er det eneste land, hvor der er flere piger, der forlader skolen tidligt (107 for hver 100 drenge).

Fig. 3: Andelen med tertiære uddannelser eller tilsvarende blandt de 30-34-årige (% i 2010, 2011 og 2012), forskel til sidste år (i procentpoint) og nationale mål for 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Kilde: Eurostat (EU LFS), b=brud på tidsserien, p=provisorisk

Fig. 4: Kønsforskelle i opnåelse af tertiær uddannelse, drenge=100, 2012

Kilde: Eurostat (EU LFS)

Forklaring: På EU-plan er der 127 kvinder for hver 100 mænd i aldersgruppen 30-34-årige, som i 2012 har en tertiær uddannelse. I Letland er der 185 kvinder for hver 100 mænd, mens Luxembourg er det eneste land, hvor der er flere mænd end kvinder, der har en tertiær uddannelse (97 kvinder for hver 100 mænd).

1 :

Det nationale mål for Østrig inkluderer opnåelse af ISCED 4a postsekundær uddannelse. Inklusionen af ISCED 4a giver 37% (2011).

2 :

Det nationale mål for Tyskland inkluderer opnåelse af ISCED 4 postsekundær uddannelse. Inklusionen af ISCED 4 giver 42% (2011).


Side Bar