Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 15. aprila 2013

Trgovina z ljudmi: število žrtev v EU se povečuje, države članice se odzivajo počasi

V letih 2008–2010 je bilo v Evropski uniji 23 632 ugotovljenih in domnevnih žrtev trgovine z ljudmi. Ta podatek najbolj zbode v oči v prvem poročilu o trgovini z ljudmi v Evropi, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Iz poročila je tudi razvidno, da se je število žrtev trgovine z ljudmi znotraj Evropske unije in v Evropsko unijo v času od 2008 do 2010 povečalo za 18 %, medtem ko je za zapahi končalo manj kriminalcev, saj se je število obsojenih zaradi trgovanja z ljudmi v istem obdobju zmanjšalo za 13 %.

Kljub tem skrb vzbujajočim razmeram je do zdaj samo 6 držav članic EU od skupno 27 v celoti preneslo Direktivo EU o preprečevanju trgovine z ljudmi v svojo zakonodajo, tri države so poročale samo o delnem prenosu direktive, medtem ko je rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo potekel 6. aprila 2013.

Težko si je predstavljati, da je v naših svobodnih in demokratičnih državah EU mogoče več deset tisočim ljudem odvzeti prostost in jih izkoriščati, jih kot blago prodajati za dobiček. A žal je res tako. Trgovina z ljudmi je v naši bližini, je bliže, kot si mislimo. Zelo sem razočarana, da je kljub tem srhljivim podatkom tako malo držav preneslo direktivo o preprečevanju trgovine z ljudmi. Pozivam vse države, ki tega še niso storile, da spoštujejo in izpolnijo svoje obveznosti, je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Prenos direktive EU hitro in v celoti

Če naj se razmere izboljšajo, je treba ustrezno prenesti in izvajati ambiciozno direktivo in ukrepe proti trgovanju z ljudmi.

Ko je direktiva v celoti prenesena v nacionalno zakonodajo, ima lahko dejanski in konkreten učinek na življenje žrtev in obvaruje druge pred tem grozljivim zločinom. Nova direktiva zajema ukrepe na različnih področjih, denimo določbe kazenskega prava, pregon storilcev kaznivih dejanj, podporo žrtvam in pravice žrtev v kazenskem postopku ter preprečevanje trgovanja. Določa tudi, da vsaka država članica imenuje nacionalnega poročevalca ali vzpostavi podoben mehanizem za poročanje o trendih, zbiranje podatkov in merjenje učinka ukrepov za preprečevanje trgovanja.

Pravice, ki jih imajo žrtve trgovine z ljudmi po zakonodaji EU

Evropska komisija je danes predstavila tudi pregled pravic, ki jih imajo žrtve trgovine z ljudmi, tj. jasne in razumljive informacije o pravicah v zvezi z delom, socialno varnostjo, prebivanjem in nadomestili, ki jih imajo posamezniki po zakonodaji EU. Pregled bodo uporabljale žrtve in vsi, ki se ukvarjajo s preprečevanjem trgovine z ljudmi (nevladne organizacije, policija, organi za priseljence, delovni inšpektorji, mejna policija, zdravstveni in socialni delavci). Prispeval bo k učinkovitejšemu uveljavljanju teh pravic, saj bo organom v državah EU pomagal zagotoviti potrebno podporo in zaščito žrtvam.

Statistično poročilo: nekatere ključne ugotovitve

Eurostat in Generalni direktorat za notranje zadeve sta objavila prvo statistično poročilo o trgovanju z ljudmi za vso Evropsko unijo v referenčnih letih 2008, 2009 in 2010. Pri pripravi poročila so sodelovale vse države EU, vendar je zbiranje primerljivih in zanesljivih podatkov še vedno težavna naloga: pri razlagi številk je zato treba biti previden, saj predstavljajo le vrh ledene gore. Raziskava Mednarodne organizacije dela je denimo pokazala, da je v Evropski uniji 880 000 ljudi žrtev prisilnega dela, tudi prisilnega spolnega izkoriščanja.

– Žrtve trgovine z ljudmi

 1. Leta 2008 je bilo vseh ugotovljenih in domnevnih žrtev 6309, leta 2009 7795 in leta 2010 9528: v treh referenčnih letih se je število žrtev torej povečalo za 18 %.

 2. Med žrtvami je bilo 68 % žensk, 17 % moških, 12 % deklic in 3 % dečkov.

 3. Pri večini ugotovljenih in domnevnih žrtev v treh referenčnih letih je šlo za spolno izkoriščanje (62 %). Na drugem mestu je prisilno delo (25 %), sledijo v veliko nižjih odstotkih trgovina z organi, kriminalne dejavnosti in prodaja otrok (14 %).

 4. Večina ugotovljenih in domnevnih žrtev v treh referenčnih letih je iz držav EU (61 %), sledijo žrtve iz Afrike (14 %), Azije (6 %) in Latinske Amerike (5 %).

 5. Večina ugotovljenih žrtev v državah EU so državljani Romunije in Bolgarije.

 6. Večina žrtev iz držav zunaj EU prihaja iz Nigerije in Kitajske.

 7. Število dovoljenj za bivanje, izdanih žrtvam trgovine z ljudmi iz držav zunaj EU, se je povečalo s 703 leta 2008 na 1196 leta 2010.

– Trgovci z ljudmi

 1. Število vseh osumljenih trgovcev z ljudmi v EU se je v letih 2008–2010 zmanjšalo za približno 17 %.

 2. 75 % osumljenih trgovcev z ljudmi je moškega spola.

 3. Približno 84 % vseh osumljenih trgovcev z ljudmi v treh referenčnih letih so kriminalci, ki trgujejo za namene spolnega izkoriščanja.

 4. Skupno število vseh obsojenih zaradi trgovine z ljudmi se je v letih od 2008 do 2010 zmanjšalo za 13 %.

Koristne povezave

MEMO/13/331

Spletna stran evropske komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Spletišče Evropske komisije o boju proti trgovini z ljudmi

Stran z novicami:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Infografika:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Statistično poročilo o trgovini z ljudmi:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Pravice žrtev:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontakt :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar