Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 april 2013

Mensenhandel: meer slachtoffers in de EU, lidstaten reageren traag

In de periode van 2008 tot 2010 waren er 23 632 geïdentificeerde of vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in de EU. Dit is het meest opvallende cijfer uit het eerste verslag over mensenhandel in Europa, dat vandaag door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Uit het verslag blijkt ook dat het aantal slachtoffers van mensenhandel in en naar de EU 18% gestegen is tussen 2008 en 2010, maar dat minder mensenhandelaars achter de tralies terechtkomen. In dezelfde periode daalde het aantal veroordelingen immers met 13%.

Ondanks deze verontrustende ontwikkelingen hebben tot op heden slechts zes van de 27 EU‑lidstaten de EU-richtlijn tegen mensenhandel volledig in nationale wetgeving omgezet. Drie landen hebben enkel de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn meegedeeld. De termijn voor omzetting van de richtlijn is op 6 april 2013 verstreken.

"Het is moeilijk om zich voor te stellen dat in onze vrije en democratische EU‑lidstaten tienduizenden mensen van hun vrijheid worden beroofd en worden uitgebuit, met als doel ze te verhandelen om winst te maken. Dit is echter wel de harde realiteit. We krijgen te maken met mensenhandel dicht bij huis, vaak dichterbij dan we zelf vermoeden. Ik ben erg teleurgesteld vast te stellen dat ondanks deze alarmerende tendensen nog maar enkele landen de wetgeving tegen mensenhandel ten uitvoer hebben gebracht. Ik roep de landen die dat nog niet hebben gedaan op om hun verplichtingen na te komen", aldus Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Volledige en snelle omzetting van de EU‑richtlijn

Om de verontrustende tendensen een halt toe te roepen, moeten de ambitieuze wetgeving en maatregelen ter bestrijding van mensenhandel adequaat worden omgezet en uitgevoerd.

De richtlijn kan na volledige omzetting een reële en concrete invloed hebben op het leven van de slachtoffers en voorkomen dat ook anderen worden getroffen door deze verschrikkelijke misdaad. De nieuwe EU-wetgeving houdt maatregelen in op verschillende gebieden, onder meer op het vlak van strafrechtelijke bepalingen, vervolging van daders, steun aan slachtoffers en rechten van slachtoffers in strafprocedures, en preventie. Ze voorziet ook in de aanstelling van een nationale rapporteur of een equivalent mechanisme in elke lidstaat, die of dat verslag uitbrengt over de tendensen, gegevens verzamelt en het effect van de activiteiten tegen mensenhandel meet.

Rechten van slachtoffers van mensenhandel in de EU

De Europese Commissie presenteert vandaag ook een overzicht van de rechten die de EU‑wetgeving toekent aan de slachtoffers van mensenhandel. Het doel is om duidelijke, gebruiksvriendelijke informatie te verstrekken over hun sociale rechten en rechten op het vlak van arbeid, verblijf en schadevergoeding. Slachtoffers van mensenhandel en personen die er beroepshalve mee te maken hebben (ngo's, politie, immigratie‑instanties, arbeidsinspecteurs, grenswachters, gezondheidswerkers en sociaal werkers) zullen van dit overzicht gebruik kunnen maken. Het overzicht zal bijdragen tot de effectieve uitoefening van deze rechten, door de autoriteiten in de EU‑lidstaten te helpen bij de steunverlening en bescherming die slachtoffers nodig hebben en verdienen.

Gegevensverzameling: de belangrijkste bevindingen

Eurostat en DG Binnenlandse Zaken publiceren voor het eerst een verslag met statistische gegevens over mensenhandel op EU‑niveau, dat betrekking heeft op de referentiejaren 2008, 2009 en 2010. Alle EU‑lidstaten hebben bijgedragen tot het verslag. Het verzamelen van vergelijkbare en betrouwbare gegevens blijft echter een hele uitdaging. De cijfers vormen slechts het topje van de ijsberg en moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie toont aan dat 880 000 mensen in de EU het slachtoffer zijn van dwangarbeid, waaronder ook gedwongen seksuele uitbuiting moet worden verstaan.

- Slachtoffers

 1. Het totale aantal geïdentificeerde en vermoedelijke slachtoffers bedroeg 6 309 in 2008, 7 795 in 2009 en 9 528 in 2010. Dit betekent een toename van 18% over de drie referentiejaren.

 2. Over de drie referentiejaren waren onder de slachtoffers 68% vrouwen, 17% mannen, 12% meisjes en 3% jongens.

 3. De meeste geïdentificeerde en vermoedelijke slachtoffers over de drie referentiejaren werden verhandeld voor seksuele uitbuiting (62%). Mensenhandel voor dwangarbeid (25%) staat op de tweede plaats, gevolgd door andere vormen van mensenhandel die veel minder vaak voorkomen, zoals het wegnemen van organen, criminele activiteiten of het verhandelen van kinderen (14%).

 4. De meeste geïdentificeerde en vermoedelijke slachtoffers over de drie referentiejaren zijn afkomstig uit EU‑lidstaten (61%), gevolgd door Afrika (14%), Azië (6%) en Latijns‑Amerika (5%).

 5. De meeste slachtoffers die in EU‑lidstaten zijn geïdentificeerd, zijn Roemeense en Bulgaarse onderdanen.

 6. De meeste slachtoffers die geen EU‑onderdanen zijn, komen uit Nigeria en China.

 7. Het aantal verblijfsvergunningen voor slachtoffers van mensenhandel die afkomstig zijn van buiten de EU, is gestegen van 703 in 2008 tot 1 196 in 2010.

- Mensenhandelaars

 1. Het totale aantal van mensenhandel verdachte personen in EU‑lidstaten daalde tussen 2008 en 2010 met ongeveer 17%.

 2. 75% van de van mensenhandel verdachte personen zijn mannen.

 3. Over de drie referentiejaren waren de activiteiten van ongeveer 84% van de van mensenhandel verdachte personen gericht op seksuele uitbuiting.

 4. Het totale aantal veroordelingen voor mensenhandel daalde tussen 2008 en 2010 met 13%.

Nuttige links

MEMO/13/331

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Website van de Europese Commissie over de bestrijding van mensenhandel

Nieuwspagina:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Infographics:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Het statistisch verslag over mensenhandel:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

De rechten van slachtoffers:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar