Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. aprīlī

Cilvēku tirdzniecība: cietušo skaits ES palielinās, dalībvalstis vilcinās reaģēt

Laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam ES identificēto vai iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru skaits sasniedza 23 632. Šis ir viskliedzošākais rādītājs, kāds minēts pirmajā ziņojumā par cilvēku tirdzniecību Eiropā, kuru šodien publicējusi Eiropas Komisija. Ziņojumā arī uzsvērts, ka to personu skaits, kuras kā cilvēku tirdzniecības upuri nokļuvušas ES vai kļuvušas par tādiem ES iekšienē, laikā no 2008. gada līdz 2010.  gadam ir palielinājies par 18 %, savukārt aizvien mazāks skaits tirgotāju nonāk aiz restēm – minētajā laikposmā notiesājošu spriedumu skaits ir samazinājies par 13 %.

Par spīti šiem satraucošajiem rādītājiem, līdz šim tikai sešas no 27 ES dalībvalstīm savos tiesību aktos ir pilnībā transponējušas ES Direktīvu cilvēku tirdzniecības novēršanai un tikai trīs valstis ir paziņojušas par direktīvas daļēju transponēšanu, turklāt transponēšanas termiņš beidzās 2013. gada 6. aprīlī.

"Ir grūti iedomāties, ka mūsu brīvajās un demokrātiskajās ES valstīs desmitiem tūkstošu cilvēku var atņemt brīvību un viņus var izmantot, pārdot kā lietas, gūstot peļņu. Diemžēl tā ir skumjā realitāte, un cilvēku tirdzniecība notiek mums visapkārt – daudz tuvāk, nekā mums šķiet. Esmu ļoti vīlusies, ka, neraugoties uz šiem satraucošajiem rādītājiem, tikai dažas valstis ir īstenojušas tiesību aktus cilvēku tirdzniecības novēršanai, un es skubinu visus, kas to vēl nav izdarījuši, izpildīt savus pienākumus," teica ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma

Pilnīga un ātra ES direktīvas transponēšana

Lai vērstos pret šo tendenci, ir atbilstoši jātransponē un jāīsteno vērienīgi tiesību akti un pasākumi cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

Ja direktīva tiks pilnībā transponēta, tai varētu būt reāla un konkrēta ietekme uz cietušo turpmāko dzīvi un tā varētu novērst, ka citas personas kļūst par šāda postoša noziedzības veida upuriem. Šis jaunais ES tiesību akts attiecas uz darbībām dažādās jomās, piemēram, krimināltiesību normām, likumpārkāpēju saukšanu pie atbildības, atbalstu cietušajiem un cietušo tiesībām kriminālprocesā un preventīviem pasākumiem. Tāpat tie paredz izveidot katrā dalībvalstī valsts referentu vai līdzvērtīgu mehānismu, kura uzdevums būs ziņot par attīstības tendencēm, vākt informāciju un izvērtēt pret cilvēku tirdzniecību vērsto pasākumu ietekmi.

Cilvēku tirdzniecības upuru tiesības ES

Šodien Eiropas Komisija iesniedz arī pārskatu par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, lai nodrošinātu skaidru, lietotājam viegli saprotamu informāciju par to, kādas darba, sociālās, uzturēšanās un kompensācijas tiesības noteiktas personām saskaņā ar ES tiesību aktiem. Šādu pārskatu izmantos cietušie un speciālisti (NVO pārstāvji, policisti, imigrācijas dienestu darbinieki, darba inspektori, robežsargi, veselības aizsardzības un sociālo dienestu darbinieki), kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Tas veicinās šo tiesību efektīvu īstenošanu, palīdzot ES dalībvalstu iestādēm cietušajiem sniegt palīdzību un nodrošināt aizsardzību, kas tiem nepieciešama un ko tie ir pelnījuši.

Datu vākšana: daži galvenie konstatējumi

Eurostat un Iekšlietu ģenerāldirektorāts publicē pirmo ziņojumu par statistikas datiem cilvēku tirdzniecības jomā ES līmenī, ziņojums attiecas uz 2008., 2009. un 2010. gadu (atsauces gadi). Ziņojuma tapšanā ir piedalījušās visas ES dalībvalstis – tomēr salīdzināmu un uzticamu datu vākšana joprojām ir grūts uzdevums un skaitļi būtu jāvērtē piesardzīgi, jo tie parāda tikai aisberga virsotni. Starptautiskās darba organizācijas pētījums atklāj, ka piespiedu darba, tostarp piespiedu seksuālās izmantošanas upuru skaits ES ir 880 000.

Cietušie

 1. Identificēto un iespējamo cietušo skaits 2008. gadā bija 6309; attiecīgi 2009. gadā – 7795, bet 2010. gadā – 9528, kas liecina par 18 % palielinājumu trīs atsauces gadu laikā.

 2. No trīs atsauces gadu laikā cietušajiem 68 % bija sievietes, 17 % – vīrieši, kā arī 12 % meiteņu un 3 % zēnu.

 3. Trīs atsauces gadu laikā identificēto un iespējamo cietušo lielākā daļa bija kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem seksuālas izmantošanas nolūkā (62 %). Tai seko cilvēku tirdzniecība piespiedu darba nolūkā (25 %) un pavisam nelielu daļu (14 %) veido citas formas, piemēram, cilvēku tirdzniecība orgānu izņemšanas nolūkos, noziedzīgu darbību veikšanai vai bērnu tirdzniecība.

 4. Trīs atsauces gadu laikā identificēto un iespējamo cietušo lielākā daļa bija no ES dalībvalstīm (61 %), Āfrikas (14 %), Āzijas (6 %) un Latīņamerikas (5 %).

 5. Lielākā daļa cietušo, kas atklāti ES dalībvalstīs, ir pilsoņi no Rumānijas un Bulgārijas.

 6. Lielākā daļa cietušo, kas ir trešo valstu pilsoņi, ir no Nigērijas un Ķīnas.

 7. Uzturēšanās atļauju skaitu, kas piešķirtas cilvēku tirdzniecības upuriem, kuri ir trešo valstu pilsoņi, palielinājās no 703 atļaujām 2008. gadā līdz 1196 atļaujām 2010. gadā.

Tirgotāji

 1. Par cilvēku tirdzniecību aizdomās turamo kopējais skaits ES dalībvalstīs laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam samazinājās par apmēram 17 %.

 2. 75 % aizdomās turamo tirgotāju ir vīrieši.

 3. No trīs atsauces gadu laikā aizdomās turamo tirgotāju skaita apmēram 84 % nodarbojās ar cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā.

 4. Notiesājošu spriedumu par cilvēku tirdzniecību kopējais skaits laikā no 2008. gada līdz 2010. gadam ir samazinājies par 13 %.

Noderīgas saites

MEMO/13/331

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorāta Twitter

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

Ziņu lapa:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Datu vizualizācija:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Statistikas pārskats par cilvēku tirdzniecību:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Cietušo tiesības:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar