Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 15 d., Briuselis

Prekyba žmonėmis. Europos Sąjungoje daugiau nukentėjusiųjų, bet valstybės narės reaguoja lėtai

2008–2010 m. buvo nustatyta arba spėjama, kad Europos Sąjungoje prekybos žmonėmis aukomis tapo 23 632 asmenys. Tai itin pribloškiantis skaičius, pateikiamas pirmojoje duomenų apie prekybą žmonėmis Europoje ataskaitoje, kurią šiandien paskelbė Europos Komisija. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad iš vienos ES šalies į kitą arba iš kitų šalių į ES parduodamų žmonių skaičius nuo 2008 m. iki 2010 m. padidėjo 18 %, tačiau už grotų patenka mažiau prekeivių žmonėmis, nes už šią veiklą per tą patį laikotarpį jų nuteista 13 % mažiau.

Nors tokia padėtis kelia nerimą, iki šiol ES kovos su prekyba žmonėmis direktyvą į nacionalinę teisę visiškai perkėlė tik 6 iš 27 ES valstybių narių, o trys šalys pranešė tik apie dalinį direktyvos nuostatų perkėlimą, bet nustatytas terminas jau baigėsi 2013 m. balandžio 6 d.

„Sunku įsivaizduoti, kad mūsų laisvose ir demokratiškose ES šalyse iš dešimčių tūkstančių žmonių gali būti atimta laisvė ir jie gali būti išnaudojami, parduodami kaip prekės, siekiant pelno. Liūdna, bet tai tiesa ir prekyba žmonėmis vyksta greta mūsų, arčiau nei manome. Mane labai nuvylė tai, kad nors šios tendencijos kelia didelį nerimą, kovos su prekyba žmonėmis teisės aktus įgyvendino tik kelios šalys. Raginu to dar nepadariusias šalis laikytis savo įsipareigojimų,“ – kalbėjo už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Visiškas ir spartus ES direktyvos nuostatų perkėlimas

Siekiant pažaboti šias tendencijas, turi būti tinkamai perkeltos ir įgyvendintos kovai su prekyba žmonėmis skirtos plačios apimties teisės aktų nuostatos ir priemonės.

Jei direktyvos nuostatos bus iš tikrųjų visiškai perkeltos į nacionalinę teisę, tai gali turėti realų ir konkretų poveikį nukentėjusiųjų gyvenimui, o kiti žmonės gali būti apsaugoti nuo šių baisių nusikaltimų. Šiomis naujomis ES teisės nuostatomis numatyti veiksmai įvairiose srityse, pavyzdžiui, baudžiamosios teisės nuostatos, baudžiamasis kaltininkų persekiojimas, parama nukentėjusiems ir jų teisės baudžiamosiose bylose, prevencija. Taip pat numatyta visose valstybėse narėse įsteigti nacionalinių pranešėjų sistemas arba lygiaverčius mechanizmus, kurie teiktų informaciją apie tendencijas, rinktų duomenis ir vertintų kovos su prekyba žmonėmis veiksmų poveikį.

Prekybos žmonėmis aukoms ES garantuojamos teisės

Šiandien Europos Komisija taip pat skelbia prekybos žmonėmis aukoms garantuojamų teisių apžvalgą, kuria aiškiai ir paprastai paaiškinamos pagal ES teisės aktus piliečiams suteikiamos darbo, socialinės, gyvenamosios vietos ir kompensacijų teisės. Šia apžvalga galės naudotis nukentėjusieji ir kovos su prekybos žmonėmis srityje dirbantys asmenys (NVO, policija, imigracijos tarnybos, darbo inspektoriai, pasieniečiai, sveikatos priežiūros ir socialiniai darbuotojai). Tai padės veiksmingai užtikrinti tas teises, nes ES valstybių narių valdžios institucijos galės lengviau teikti tokią pagalbą ir apsaugą, kurios nukentėjusiesiems reikia ir kurios jie nusipelno.

Duomenų rinkimas. Svarbiausi surinktų duomenų rezultatai

Eurostatas ir Vidaus reikalų GD skelbia pirmą statistinių prekybos žmonėmis ES duomenų ataskaitą. Joje pateikiami 2008 m., 2009 m. ir 2010 m. duomenys. Rengiant ataskaitą prisidėjo visos ES valstybės narės, tačiau surinkti palyginamus ir patikimus duomenis vis dar sudėtinga, todėl pateikiamus skaičius reikėtų vertinti atsargiai, kadangi tai – tik ledkalnio viršūnė. Iš Tarptautinės darbo organizacijos atlikto tyrimo matyti, kad ES priverstinio darbo, įskaitant priverstinį lytinį išnaudojimą, aukomis yra tapę 880 000 žmonių.

- Nukentėjusieji

 1. Nustatytų ir spėjamų aukų 2008 m. iš viso buvo 6309, 2009 m. – 7795, o 2010 m. – 9528. Per šiuos trejus metus jų skaičius padidėjo 18 %.

 2. Per trejus stebėjimo metus nukentėjusiųjų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių buvo toks: 68 % moterų, 17 % vyrų, 12 % mergaičių ir 3 % berniukų.

 3. Dauguma nustatytų ir spėjamų aukų per trejus stebėjimo metus buvo parduoti lytinio išnaudojimo tikslais (62 %). Prekyba žmonėmis priverstinio darbo tikslais (25 %) yra antroje vietoje, o prekybos kitais tikslais, pavyzdžiui, dėl organų, nusikalstamos veiklos arba prekybos vaikais dalis daug mažesnė (14 %).

 4. Dauguma nustatytų ir spėjamų aukų per trejus stebėjimo metus buvo iš ES valstybių narių (61 %), kiti nukentėjusieji – iš Afrikos (14 %), Azijos (6 %) ir Lotynų Amerikos (5 %).

 5. Dauguma ES valstybėse narėse nustatytų aukų yra Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai.

 6. Dauguma aukų iš ES nepriklausančių šalių yra Nigerijos ir Kinijos piliečiai.

 7. Iš ES nepriklausančių šalių kilusiems nukentėjusiesiems nuo prekeivių žmonėmis išduotų leidimų gyventi skaičius padidėjo nuo 703 2008 m. iki 1196 leidimų 2010 m.

- Prekeiviai žmonėmis

 1. Iš viso prekyba žmonėmis įtariamų asmenų ES valstybėse narėse 2008–2010 m. sumažėjo apie 17 %.

 2. 75 % įtariamų prekeivių žmonėmis yra vyrai.

 3. Per trejus stebėjimo metus prekyba žmonėmis lytinio išnaudojimo tikslais įtariama apie 84 % visų įtariamų prekeivių žmonėmis.

 4. Nuo 2008 m. iki 2010 m. bendras už prekybą žmonėmis nuteistų asmenų skaičius sumažėjo 13 %.

Daugiau informacijos

MEMO/13/331

Cecilios Malmström interneto svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter paskyra

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter paskyra

Europos Komisijos kovos su prekyba žmonėmis interneto svetainė

Naujienų puslapis

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Grafikai

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Statistinių prekybos žmonėmis duomenų ataskaita

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Nukentėjusiųjų teisės

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar