Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. április 15.

Emberkereskedelem elleni küzdelem: az EU-ban nő az áldozatok száma, de a tagállamok késlekednek a válasszal

Az Európai Unióban a 2008–2010 közötti időszakban 23 632 személy vált az emberkereskedelem azonosított vagy feltételezett áldozatává. Ez a legszembetűnőbb adat, amely az európai emberkereskedelemről szóló, az Európai Bizottság által a mai napon közzétett első jelentésből kitűnik. A jelentés arra is rávilágít, hogy 2008–2010 között 18%-kal emelkedett az EU-n belüli vagy oda irányuló emberkereskedelem áldozatainak száma, ugyanakkor kevesebb a rács mögé kerülő emberkereskedő – a szóban forgó időszakban 13%-kal csökkent az ilyen ügyekben kiszabott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek száma.

Ezen aggasztó tendencia ellenére ez idáig a 27 tagállamból mindössze hat ültette át maradéktalanul jogrendszerébe az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló uniós irányelvet, három tagállam pedig az irányelv részleges átültetéséről tett jelentést, jóllehet annak határideje 2013. április 6-án lejárt.

„Nehéz elképzelnünk, hogy az Uniónk szabad és demokratikus tagállamaiban tízezrével élnek olyan emberek, akiket megfosztanak a szabadságuktól, kizsákmányolnak és nyereségvágyból áruba bocsátanak. Ez azonban a szomorú igazság: az emberkereskedelem közelebb áll hozzánk, mint gondolnánk – már az otthonaink közvetlen közelében is felütötte fejét. Csalódottan vettem tudomásul, hogy a riasztó helyzet ellenére az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló uniós irányelvet mindeddig csupán néhány tagállam ültette át, és felszólítom azon tagállamokat, amelyek az átültetést még nem hajtották végre, hogy azt mielőbb tegyék meg" – nyilatkozta Cecilia Malmström uniós belügyi biztos.

Az uniós irányelv teljes körű és gyors átültetése

E tendencia visszafordítása érdekében feltétlenül szükséges az emberkereskedelem elleni küzdelmet célzó nagyratörő jogszabályok és intézkedések megfelelő átültetése és végrehajtása.

Amennyiben az irányelvet teljes egészében átültetik, az valódi és konkrét hatást gyakorolhat az áldozatok életére, illetve segíthet elkerülni, hogy a jövőben mások ilyen aljas bűncselekmény áldozatául essenek. Az új uniós jogszabályok hatálya különböző területekre terjed ki, köztük a büntetőjogi rendelkezésekre, az elkövetőkkel szembeni bűnvádi eljárásra, az áldozatok támogatására és az áldozatok jogaira a büntetőeljárások során, valamint a megelőzésre. Továbbá az irányelvnek megfelelően minden tagállamban nemzeti előadót kell kijelölni vagy ezzel egyenértékű mechanizmust kell létrehozni, amely jelentést tesz a helyzet alakulásáról, adatgyűjtést végez és felméri az emberkereskedelem elleni fellépések hatását.

Az emberkereskedelem áldozatainak uniós jogai

Az Európai Bizottság a mai napon áttekintést tesz közzé az emberkereskedelem áldozatainak biztosított uniós jogokról is, hogy ezáltal az érintett személyek egyértelmű, felhasználóbarát tájékoztatást kapjanak az őket megillető uniós jogokról, nevezetesen a munkavállaláshoz, szociális ellátáshoz, tartózkodáshoz és kártérítéshez való jogról. Ez az áttekintés hasznos információkkal szolgál majd az áldozatok és az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó szakemberek (civil szervezetek, rendőrség, bevándorlási hatóságok, munkaügyi felügyelők, határőrök, egészségügyi és szociális munkások) számára. Segíti az unós tagállamokat abban, hogy biztosíthassák az áldozatoknak mindazon segítséget és védelmet, amelyet azok igényeknek és megérdemelnek, és ezáltal hozzájárul az áldozatok jogainak tényleges érvényesüléséhez.

Adatgyűjtés: néhány kulcsfontosságú megállapítás

Az Eurostat és a Belügyi Főigazgatóság a napokban teszi közzé az emberkereskedelemről szóló uniós szintű statisztikai adatokat tartalmazó első jelentését, amely a 2008-as, 2009-es és 2010-es referenciaévre terjed ki. Valamennyi uniós tagállam hozzájárult a jelentéshez – mindazonáltal az összehasonlítható és megbízható adatok gyűjtése továbbra is nagy kihívást jelent, és az adatokat fenntartással kell kezelni, mivel azok csak a jéghegy csúcsát ábrázolják. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tanulmánya szerint az EU-ban mintegy 880 000-en váltak kényszermunka – köztük kényszerítésen alapuló szexuális kizsákmányolás – áldozatává.

– Áldozatok

 1. Az azonosított vagy feltételezett áldozatok száma 2008-ban 6 309, 2009-ben 7 795, 2010-ben pedig 9 528 volt, ami a három referenciaévben 18%-os emelkedést mutat.

 2. A referencia-időszakban az áldozatok nemek és életkor szerinti összetételét tekintve a 68%-uk nő, 17%-uk férfi, 12%-uk leány és 3%-uk fiú volt.

 3. A három referenciaévben az azonosított vagy feltételezett áldozatok többsége (62%) szexuális kizsákmányolás céljából vált emberkereskedelem áldozatává. A kényszermunka céljából folytatott emberkereskedelem áll a második helyen (25%), míg az egyéb célból – köztük a szervkivétel, a bűncselekmény elkövetésére kényszerítés vagy a gyermekek eladása céljából – folytatott emberkereskedelem kisebb arányban (14%) szerepel az indítékok között.

 4. A három referenciaévben az azonosított vagy feltételezett áldozatok többsége (61%) az uniós tagállamokból származott, őket az afrikai (14%), ázsiai (6%) és latin-amerikai (5%) áldozatok követték.

 5. Az uniós tagállamokban felderített bűncselekmények áldozatainak többsége román és bolgár állampolgár volt.

 6. Az Unión kívüli országokból származó áldozatok többsége nigériai és kínai állampolgár volt.

 7. Az emberkereskedelem Unión kívüli állampolgársággal rendelkező áldozatai számára kibocsátott tartózkodási engedélyek száma a 2008. évi 703-ról 2010-re 1 196-ra emelkedett.

– Emberkereskedők

 1. Az Unióban emberkereskedelemmel gyanúsított személyek száma 2008 és 2010 között megközelítőleg 17%-kal csökkent.

 2. A feltételezett emberkereskedők 75%-a férfi.

 3. A három referenciaévben a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem elkövetői tették ki az emberkereskedelemmel gyanúsított személyek megközelítőleg 84%-át.

 4. Az emberkereskedelmi ügyekben kiszabott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek száma 2008 és 2010 között 13%-kal csökkent.

Hasznos linkek

MEMO/13/331

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Az Európai Bizottság emberkereskedelem elleni honlapja

Híroldalak:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Interaktív grafikák :

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Az emberkereskedelemről szóló statisztikai jelentés:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Az áldozatok jogai:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar