Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 15. huhtikuuta 2013

Ihmiskaupan uhreja aiempaa enemmän EU:ssa – jäsenvaltiot reagoivat hitaasti

EU:ssa joutui vuosina 2008–2010 joko varmasti tai todennäköisesti ihmiskaupan uhriksi 23 632 ihmistä. Tämä hätkähdyttävä luku nousee esiin Euroopan komission tänään julkistamasta ensimmäisestä raportista ihmiskaupasta Euroopassa. Raportissa myös korostetaan, että vaikka Euroopan unionissa ja unioniin salakuljetettujen ihmiskaupan uhrien lukumäärä kasvoi 18 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2010, silti entistä harvempi salakuljettaja päätyi vankilaan: tuomioiden määrä väheni 13 prosenttia saman ajanjakson aikana.

Ainoastaan kuusi jäsenvaltiota on tähän mennessä pannut EU:n ihmiskaupan vastaisen direktiivin kokonaisuudessaan täytäntöön ja kolme valtiota osittain, vaikka se olisi pitänyt tehdä 6. huhtikuuta 2013 mennessä.

"On vaikeaa kuvitella, että vapaissa ja demokraattisissa EU-valtioissa kymmeniltätuhansilta ihmisiltä voidaan viedä heidän vapautensa ja heitä voidaan riistää, myydä kuin tavaroita voiton saamiseksi. Tämä kuitenkin on surullinen todellisuus ja ihmiskauppaa on kaikkialla ympärillämme, lähempänä kuin luulemmekaan. Olen erittäin pettynyt siihen, että huolimatta tästä hälyttävästä kehityksestä ainoastaan muutama valtio on pannut ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön täytäntöön", sanoi sisäasiain komissaari Cecilia Malmström ja vaati muitakin jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa.

EU:n direktiivi täysimääräisesti ja ripeästi täytäntöön

Ihmiskaupan kasvusuuntauksen hillitsemiseksi EU:n kunnianhimoinen lainsäädäntö sekä ihmiskaupan vastaiset toimenpiteet täytyy saattaa asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna täytäntöön.

Jos direktiivi saatetaan kokonaisuudessaan osaksi lainsäädäntöä, sillä voi olla todellinen ja konkreettinen vaikutus vakavan rikoksen uhriksi joutuneen elämään. Se voi myös estää muita joutumasta ihmiskaupan uhriksi. Uusi EU:n lainsäädäntö koskee esimerkiksi rikosoikeudellisia säännöksiä, rikoksentekijöiden syytteeseen asettamista, uhrien tukemista, uhrien oikeuksia oikeudenkäynneissä ja rikosten torjuntaa. Lainsäädännössä mainitaan myös, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi otettava käyttöön seurantajärjestelmä, esimerkiksi nimetä kansallinen raportoija, joka kerää tietoja, raportoi ihmiskaupan suuntauksista ja arvioi ihmiskaupan vastaisten toimien vaikutusta.

Ihmiskaupan uhrien oikeudet EU:ssa

Euroopan komissio esittää tänään yleiskatsauksen ihmiskaupan uhrien oikeuksista. Se tarjoaa selkeää ja käyttäjäystävällistä tietoa työntekijöiden oikeuksista, sosiaalisista oikeuksista, oleskeluoikeudesta ja korvauksensaantioikeudesta, jotka kuuluvat yksilöille EU:n lainsäädännön nojalla. Yleiskatsausta voivat käyttää sekä uhrit että heidän kanssaan tai muuten ihmiskaupan parissa työskentelevät (kansalaisjärjestöt, poliisi, maahanmuuttoviranomaiset, työsuojelutarkastajat, rajavartijat sekä terveys- ja sosiaalityöntekijät). Yleiskatsaus edistää uhrien oikeuksien tehokasta toteutumista auttamalla viranomaisia antamaan uhreille heidän tarvitsemaansa ja ansaitsemaansa apua ja suojelua.

Tiedonkeruu: tärkeimpiä tuloksia

Eurostat ja sisäasioiden pääosasto julkaisevat ensimmäisen tilastoraportin ihmiskaupasta EU:n tasolla. Raportti kattaa vuodet 2008, 2009 ja 2010, ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaikki EU:n jäsenvaltiot. Vertailukelpoisten ja luotettavien tietojen kerääminen on kuitenkin haastavaa, ja lukuja pitää tulkita varovasti, koska ne ovat vain jäävuoren huippu: kansainvälisen työjärjestön tekemän tutkimuksen mukaan pakkotyön, mukaan lukien seksuaalisen riiston, uhreja on EU:ssa 880 000.

- Uhrit

 1. Havaittujen ja epäiltyjen uhrien lukumäärä oli 6 309 vuonna 2008, 7 795 vuonna 2009 ja 9 528 vuonna 2010, mikä tarkoittaa 18 prosentin nousua kolmen viitevuoden aikana.

 2. Uhreista 68 prosenttia oli naisia, 17 prosenttia miehiä, 12 prosenttia tyttöjä ja 3 prosenttia poikia.

 3. Suurin osa joutui ihmiskaupan uhreiksi seksuaalista riistoa varten (62 %). Seuraavaksi yleisin syy oli pakkotyö (25 %). Muita syitä ihmiskaupalle olivat muiden muassa elinkauppa, rikolliseen toimintaan pakottaminen ja lasten myyminen, jotka kuitenkin muodostivat huomattavasti pienemmän osuuden (14 %).

 4. Suurin osa uhreista oli EU:n jäsenvaltioista (61 %). Seuraavaksi eniten uhreja oli Afrikasta (14 %), Aasiasta (6 %) ja Latinalaisesta Amerikasta (5 %).

 5. Suurin osa EU:n jäsenvaltioissa havaituista uhreista oli Romanian ja Bulgarian kansalaisia.

 6. EU:n ulkopuolisista maista kotoisin olevista uhreista suurin osa oli Nigeriasta ja Kiinasta.

 7. EU:n ulkopuolelta tuleville ihmiskaupan uhreille annettujen oleskelulupien lukumäärä nousi 1 196:een vuonna 2010, kun se vielä vuonna 2008 oli 703.

- Ihmiskaupasta epäillyt

 1. Ihmiskaupasta epäiltyjen lukumäärä EU:n jäsenvaltioissa laski noin 17 prosenttia vuosina 2008–2010.

 2. Epäillyistä 75 prosenttia oli miehiä.

 3. Noin 84 prosenttia ihmiskaupasta epäillyistä myi uhreja seksuaalista riistoa varten.

 4. Ihmiskaupasta annettujen tuomioiden määrä laski 13 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2010.

Hyödyllisiä linkkejä

Taustatiedote MEMO/13/331

Komissaari Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Cecilia Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Euroopan komission ihmiskaupan torjunnan verkkosivut

Uutissivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Tietografiikkaa:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Tilastoraportti ihmiskaupasta:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Uhrin oikeudet:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar