Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη επιτροπη

Δελτίο τύπου

Bρυξέλλες, 15 Aπριλίου 2013

Εμπορία ανθρώπων: αυξάνονται τα θύματα στην ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη καθυστερούν να αντιδράσουν

23.632 άνθρωποι έπεσαν ή εικάζεται ότι έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2010. Αυτό το πολύ εντυπωσιακό στοιχείο προκύπτει από την πρώτη έκθεση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη, η οποία δημοσιεύεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι μολονότι ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην και προς την ΕΕ αυξήθηκε κατά 18% από το 2008 έως το 2010, λιγότεροι διακινητές καταλήγουν στη φυλακή, δεδομένου ότι οι καταδίκες μειώθηκαν κατά 13% την ως άνω περίοδο.

Παρά αυτά τα ανησυχητικά δεδομένα, μέχρι σήμερα, μόνο 6 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μεταφέρει πλήρως την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην εθνική τους νομοθεσία και τρείς χώρες έχουν αναφέρει μόνο τη μερική μεταφορά της οδηγίας, μολονότι η προθεσμία έληξε στις 6 Απριλίου 2013.

«Είναι πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς ότι στις δικές μας ελεύθερες και δημοκρατικές χώρες της ΕΕ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στερούνται την ελευθερία τους και είναι θύματα εκμετάλλευσης, και αποτελούν αντικείμενο εμπορίας για κέρδος δίκην εμπορευμάτων. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και η εμπορία ανθρώπων είναι παντού γύρω μας, πιο κοντά μας απ’ ότι νομίζουμε. Είμαι βαθειά απογοητευμένη να βλέπω ότι, παρά αυτές τις ανησυχητικές τάσεις, μόνο λίγες χώρες έχουν εφαρμόσει τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προτρέπω τις χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμα να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους», δήλωσε η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ.

Πλήρης και ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας της ΕΕ

Για να συγκρατηθούν οι τάσεις αυτές πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμοσθούν κατάλληλα η φιλόδοξη νομοθεσία και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Εάν όντως η οδηγία μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο, τότε διαθέτει τη δυνατότητα να έχει πραγματικό και συγκεκριμένο αντίκτυπο στη ζωή των θυμάτων και να εμποδίζει άλλους ανθρώπους από το να πέσουν θύματα αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος. Η νέα αυτή νομοθεσία της ΕΕ αφορά δράσεις σε διαφόρους τομείς, όπως διατάξεις του ποινικού δικαίου, δίωξη των δραστών, στήριξη των θυμάτων και δικαιώματα των θυμάτων κατά την ποινική διαδικασία και την πρόληψη. Προβλέπει επίσης τη θέσπιση, σε κάθε κράτος μέλος, εθνικού εισηγητή ή ισοδύναμου μηχανισμού για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις τάσεις, τη συλλογή δεδομένων και τη μέτρηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επίσης επισκόπηση των δικαιωμάτων των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων με στόχο την παροχή σαφών και εύχρηστων πληροφοριών σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά την απασχόληση, τις κοινωνικές παροχές, τη διαμονή και τις αποζημιώσεις. Αυτή η επισκόπηση θα χρησιμοποιηθεί από τα θύματα, και τους επαγγελματίες του κλάδου (ΜΚΟ, αστυνομία, αρχές μετανάστευσης, επιθεωρητές εργασίας, μεθοριακούς φρουρούς, εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς) που εργάζονται στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Τούτο θα συμβάλει στην αποτελεσματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, με την παροχή βοήθειας στις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ για τη χορήγηση της βοήθειας και της προστασίας που τα θύματα χρειάζονται και δικαιούνται.

Συλλογή δεδομένων: ορισμένα βασικά πορίσματα

Η Εurostat και η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων δημοσιεύουν την πρώτη έκθεση σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για την εμπορία ανθρώπων σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία καλύπτουν τα έτη 2008, 2009 και 2010. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμβάλει στην έκθεση – ωστόσο, η συλλογή συγκρίσιμων και αξιόπιστων δεδομένων παραμένει πρόκληση και τα στοιχεία πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή, εφόσον αντιπροσωπεύουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Από μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας προκύπτει ότι 880.000 άτομα στην ΕΕ είναι θύματα καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

- Θύματα

 1. Ο συνολικός αριθμός των βεβαιωμένων και εικαζόμενων θυμάτων ανερχόταν σε 6.309 το 2008· 7.795 το 2009 και 9.528 το 2010, με αύξηση 18% κατά τη διάρκεια των τριών ετών αναφοράς.

 2. Το προφίλ των θυμάτων ανά φύλο και ηλικία τα τρία έτη αναφοράς ήταν 68% γυναίκες, 17% άνδρες, 12% κορίτσια και 3% αγόρια.

 3. Η πλειονότητα των βεβαιωμένων και εικαζόμενων θυμάτων κατά τη διάρκεια των τριών ετών αναφοράς είναι θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση (62%). Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία (25%) είναι δεύτερη και η εμπορία ανθρώπων σε άλλες μορφές, όπως η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων, εγκληματικών δραστηριοτήτων ή πώληση παιδιών, έπεται με πολύ μικρότερα ποσοστά (14%).

 4. Η πλειονότητα των βεβαιωμένων και εικαζόμενων θυμάτων κατά τα τρία έτη αναφοράς προέρχεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ (61%), και ακολουθούν τα θύματα από την Αφρική (14%), την Ασία (6%) και τη Λατινική Αμερική (5%).

 5. Τα περισσότερα θύματα που εντοπίστηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υπήκοοι Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

 6. Τα περισσότερα θύματα με ιθαγένεια διαφορετική αυτής των κρατών μελών της ΕΕ προέρχονται από τη Νιγηρία και την Κίνα.

 7. Ο αριθμός των αδειών παραμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων που έχουν ιθαγένεια χωρών εκτός της ΕΕ αυξήθηκε από 703 το 2008 σε 1.196 το 2010.

- Διακινητές

 1. Ο συνολικός αριθμός των υπόπτων διακινητών στα κράτη μέλη της ΕΕ μειώθηκε κατά περίπου 17% κατά την περίοδο 2008 - 2010.

 2. 75% των υπόπτων διακινητών είναι άνδρες.

 3. Το ποσοστό των υπόπτων για εμπορία ανθρώπων με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση αντιπροσωπεύει περίπου το 84 % του συνολικού αριθμού των υπόπτων διακινητών κατά τη διάρκεια των τριών ετών αναφοράς.

 4. Ο συνολικός αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων για εμπορία ανθρώπων μειώθηκε κατά 13% από το 2008 έως το 2010.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/13/331

Cecilia Malmström website

H Επίτροπος Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων website

Η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων website

Σελίδα επικαιρότητας:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Γραφικά:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Στατιστικές για την εμπορία ανθρώπων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Δικαιώματα των θυμάτων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar