Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. april 2013

Menneskehandel: flere ofre i EU, men medlemsstaterne reagerer langsommeligt

23 632 mennesker er påviste eller formodede ofre for menneskehandel i EU i perioden 2008-2010. Dette er det mest slående tal fra den første rapport om menneskehandel i Europa, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag. Det understreges desuden i rapporten, at antallet af mennesker, der er ofre for menneskehandel i og til EU, steg med 18 % fra 2008 til 2010, men færre menneskehandlere ender bag tremmer, idet antallet af domme faldt med 13 % i samme periode.

Trods denne foruroligende situation har kun 6 ud af de 27 EU-medlemsstater gennemført EU’s direktiv om bekæmpelse af menneskehandel i deres nationale lovgivning, og tre lande har alene rapporteret om en delvis gennemførelse af direktivet, da fristen udløb den 6. april 2013.

"Det er vanskeligt at forestille sig, at titusinder af mennesker i vores frie og demokratiske EU-lande kan frihedsberøves og udnyttes, handles som en vare med fortjeneste for øje. Men dette er den triste sandhed, og menneskehandel findes overalt og tættere på os, end vi tror. Jeg er meget skuffet over at se, at til trods for disse foruroligende tendenser har kun få lande gennemført lovgivningen til bekæmpelse af menneskehandel, og jeg opfordrer lande, der endnu ikke har gjort det, til at respektere deres forpligtelser", udtalte Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

Fuldstændig og skyndsom gennemførelse af EU-direktivet

For at bremse denne tendens er der behov for på passende vis at omsætte den ambitiøse lovgivning om og foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel i national lovgivning og gennemføre den.

Hvis direktivet fuldt ud omsættes i national lovgivning, har det potentiale til reelt og konkret at påvirke ofrenes liv og forhindre, at andre udsættes for en sådan afskyelig forbrydelse. Den nye EU-lovgivning omfatter tiltag på forskellige områder såsom strafferetlige bestemmelser, retsforfølgning af forbrydere, støtte til ofre og ofres rettigheder i straffesager samt forebyggelse. Ifølge direktivet etableres der endvidere i hver medlemsstat en national rapportør eller en tilsvarende ordning med henblik på at rapportere om tendenser, indsamle data og måle virkningen af aktiviteter til bekæmpelse af menneskehandel.

EU-rettigheder til ofrene for menneskehandel

I dag forelægger Europa-Kommissionen ligeledes en oversigt over rettighederne for ofrene for menneskehandel for derigennem at give klare og brugervenlige oplysninger om arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder samt opholdsrettigheder og ret til erstatning, som disse personer har krav på i henhold til EU-retten. Oversigten skal anvendes af ofre og aktører (ngo’er, politi- og indvandringsmyndigheder, arbejdsinspektører, grænsevagter, sundheds- og socialarbejdere), der beskæftiger sig med bekæmpelse af menneskehandel. Det vil bidrage til en effektiv gennemførelse af disse rettigheder ved at hjælpe myndighederne i EU’s medlemsstater med at yde den bistand og beskyttelse, som ofrene har behov for og fortjener.

Indsamling af data: nøgleresultater

Eurostat og GD for indre anliggender offentliggør den første rapport med statistiske oplysninger om menneskehandel på EU-plan for referenceårene 2008, 2009 og 2010. Alle EU-medlemsstater har bidraget til rapporten — indsamlingen af sammenlignelige og pålidelige data udgør imidlertid fortsat en udfordring, og tallene må fortolkes med stor forsigtighed, fordi de alene udgør toppen af isbjerget. Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisations undersøgelse er 880 000 mennesker i EU ofre for tvangsarbejde, herunder tvungen seksuel udnyttelse.

- Ofre

 1. Det samlede antal påviste eller formodede ofre var 6 309 i 2008, 7 795 i 2009 og 9 528 i 2010; en stigning på 18 % i de tre referenceår.

 2. Profilen af ofre efter køn og alder i de tre referenceår var 68 % kvinder, 17 % mænd, 12 % piger og 3 % drenge.

 3. Størstedelen af de påviste eller formodede ofre i de tre referenceår er ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse (62 %). Handel med mennesker til tvangsarbejde (25 %) kommer på andenpladsen, og menneskehandel til andre formål, såsom menneskehandel med henblik på fjernelse af organer, til kriminelle aktiviteter eller til salg af børn indgår med langt lavere procentsatser (14 %).

 4. Størstedelen af de påviste eller formodede ofre i de tre referenceår er fra EU-medlemsstaterne (61 %), efterfulgt af ofre fra Afrika (14 %), Asien (6 %) og Latinamerika (5 %).

 5. De fleste påviste ofre fra EU-medlemsstaterne er borgere fra Rumænien og Bulgarien.

 6. De fleste ofre med statsborgerskab uden for EU’s medlemsstater kommer fra Nigeria og Kina.

 7. Antallet af opholdstilladelser til ofre for menneskehandel med statsborgerskab uden for EU steg fra 703 i 2008 til 1 196 i 2010.

- Menneskehandlere

 1. Det samlede antal mistænkte menneskehandlere i EU-landene faldt med ca. 17 % fra 2008 til 2010.

 2. 75 % af de formodede menneskehandlere er mænd.

 3. De formodede menneskehandlere med henblik på seksuel udnyttelse udgør ca. 84 % af det samlede antal mistænkte menneskehandlere i de tre referenceår.

 4. Det samlede antal domfældelser for menneskehandel faldt med 13 % fra 2008 til 2010.

Links

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Generaldirektoratet for Indre Anliggenders websted websted

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Europa-Kommissionens websted for bekæmpelse af menneskehandel: websted

Siden "Nyheder":

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Computergrafik:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Den statistiske rapport om menneskehandel:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Ofres rettigheder:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar