Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. dubna 2013

Obchodování s lidmi: Počet obětí narůstá, jenže mnohé členské státy přistupují k řešení liknavě

Počet předpokládaných či prokázaných obětí obchodování s lidmi se v letech 2008 až 2010 zvýšil na 23 632. Bezpochyby se jedná o jedno z nejvíce alarmujících čísel, které se uvádějí v první zprávě o obchodování s lidmi v Evropě zveřejněné dnes Evropskou komisí. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že zatímco se počet obětí obchodování s lidmi v EU a ze třetích zemí se v letech 2008 až 2010 zvýšil o 18 %, za mřížemi skončilo méně pachatelů – počet odsouzených totiž ve stejném období klesl o 13 %.

I přes vážnost situace pouze 6 z 27 členských států Unie k dnešnímu datu plně začlenilo do svých vnitrostátních předpisů směrnici o prevenci obchodování s lidmi. Tři země ji zatím transponovaly částečně. Lhůta pro tento krok přitom skončila 6. dubna 2013.

„Není lehké si připustit, že ve svobodných a demokratických zemích EU mohou být desítky tisíc lidí zbavovány svobody a vykořisťovány… že s nimi může být nakládáno jako se zbožím. Bohužel je to však realita: obchodování s lidmi je všude kolem nás, a mnohdy blíže, než si myslíme. Je pro mě zklamáním, že i přes tento znepokojující vývoj začlenila právní předpisy týkající se boje proti obchodování s lidmi do své legislativy pouze hrstka států. Naléhavě proto vyzývám všechny ostatní, které tak dosud neučinily, aby svou povinnost splnily,“ reagovala Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Plná a urychlená transpozice směrnice EU

Nepříznivý vývoj v této oblasti je možné zvrátit, ale je nutné odpovídajícím způsobem transponovat a provádět ambiciózní legislativu a opatření proti obchodování s lidmi.

Teprve po náležitém začlenění do vnitrostátního práva bude mít směrnice skutečný a konkrétní dopad, pomůže obětem a zabrání, aby se oběťmi této barbarské trestné činnosti stávaly další osoby. Nové právní předpisy EU se vztahují na opatření v různých oblastech, jako je prevence, ustanovení trestního práva, stíhání pachatelů trestných činů, podpora obětem i právo obětí v trestním řízení. Rovněž by v každém členském státě měla být zřízena funkce národního zpravodaje nebo obdobný mechanismus referující o očekávaném vývoji, shromažďující údaje a hodnotící výsledky opatření proti obchodování s lidmi.

Práva obětí obchodování s lidmi v EU

Evropská komise dnes rovněž předkládá přehled práv obětí obchodování s lidmi, který poskytuje jasné a srozumitelné informace o pracovních a sociálních právech a právech na pobyt a odškodnění, jež jednotlivci v EU mají. Tento přehled mohou vyžívat oběti a odborní pracovníci působící v dané oblasti (nevládní organizace, policie, imigrační orgány, pohraniční stráž, inspektoři práce, zdravotníci a sociální pracovníci). Tento přehled pomůže orgánům v členských státech EU poskytovat pomoc a ochranu, které tyto oběti potřebují, a přispěje tak k efektivnímu plnění jejich práv.

Shromažďování údajů: hlavní zjištění

Eurostat a Generální ředitelství pro vnitřní věci zveřejňují první zprávu o statistických údajích týkajících se obchodování s lidmi na úrovni EU. Údaje odrážejí situaci v referenčních letech 2008, 2009 a 2010. Na zprávě se podílely všechny členské státy EU – shromažďování srovnatelných a spolehlivých údajů je však stále problematické a uváděná čísla je třeba interpretovat opatrně, neboť představují pouze špičku ledovce. Studie, kterou provádí Mezinárodní organizace práce ukazuje, že oběťmi nucené práce, což zahrnuje i oběti sexuálního vykořisťování, je v EU na 880 000 lidí.

- Oběti

 1. Celkový počet lidí, u kterých bylo prokázáno nebo se předpokládá, že se stali oběťmi obchodování s lidmi, byl 6 309 v roce 2008; 7 795 v roce 2009 a 9 528 v roce 2010. To představuje v těchto třech referenčních rocích nárůst o 18 %.

 2. Ve třech referenčních rocích figuruje mezi oběťmi podle pohlaví a věku 68 % žen a 17 % mužů, 12 % dívek a 3 % chlapců.

 3. S většinou předpokládaných či prokázaných obětí ze tříleté statistiky bylo obchodováno za účelem sexuálního vykořisťování (62 %). Na druhém místě je obchodování s lidmi za účelem nucené práce (25 %). Obchodování s lidmi za jinými účely, například odebrání orgánů, trestné činnosti nebo prodeje dětí, následuje v mnohem menším podílu (14 %).

 4. Většina předpokládaných či prokázaných obětí ze tříleté statistiky je z členských států EU (61 %), následují oběti z Afriky (14 %), Asie (6 %) a Latinské Ameriky (5 %).

 5. Většina obětí ze členských států EU jsou občané Rumunska a Bulharska.

 6. Oběti, které nemají občanství některého ze státu EU, jsou většinou z Nigérie a Číny.

 7. Počet povolení k pobytu pro oběti obchodování s lidmi, které nemají občanství EU, se zvýšil z 703 v roce 2008 na 1 196 v roce 2010.

- Pachatelé

 1. Celkový počet osob podezřelých z obchodování s lidmi v členských státech EU se v letech 2008 až 2010 snížil přibližně o 17 %.

 2. 75 % podezřelých jsou muži.

 3. Pachatelé podezřelí z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování tvoří za tři referenční roky přibližně 84 % celkového počtu podezřelých.

 4. Celkový počet odsouzených za obchodování s lidmi klesl od roku 2008 do roku 2010 o 13 %.

Další informace

MEMO/13/331

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Boj proti obchodování s lidmi – internetové stránky Evropské komise

Aktuality:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Infografika:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Statistická zpráva o obchodování s lidmi:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Práva obětí:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar