Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 април 2013 г.

Трафикът на хора: повече жертви в ЕС, но държавите членки не реагират бързо

В периода 2008—2010 г. 23 632 души са били идентифицирани като жертви или предполагаеми жертви на трафик на хора в ЕС. Това е най-впечатляващата цифра в първия доклад относно борбата с трафика на хора в Европа, публикуван днес от Европейската комисия. В доклада се подчертава също, че броят на хората, които са станали жертви на трафик в ЕС и при влизане в него, е нараснал с 18 % между 2008 г. и 2010 г., но все по-малко трафиканти се озовават зад решетките, тъй като броят на присъдите е намалял с 13 % през същия период.

Въпреки тази тревожна ситуация до момента само 6 от общо 27-те държави — членки на ЕС, са транспонирали изцяло директивата относно борбата с трафика на хора в своето национално законодателство, а три държави са докладвали само за частично транспониране на директивата, при положение че крайният срок изтече на 6 април 2013 г.

„Трудно е да си представим, че в нашите свободни и демократични страни от ЕС десетки хиляди човешки същества могат да бъдат лишени от свобода и експлоатирани, търгувани като стоки за печалба. Но това е тъжната истина и трафикът на хора е навсякъде около нас, по-близо отколкото предполагаме. Разочарована съм, че въпреки тези тревожни тенденции само няколко държави са въвели законодателството за борба с трафика на хора и призовавам тези, които все още не са го направили, да спазят своите задължения", заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Пълно и бързо транспониране на директивата на ЕС

За да се ограничат тези тенденции, амбициозното законодателство и мерките за справяне с трафика на хора следва да бъдат адекватно транспонирани и прилагани.

Ако Директивата наистина бъде изцяло транспонирана, тя има потенциал да окаже реално и конкретно въздействие върху живота на жертвите и да попречи други хора да станат жертви на подобни ужасни престъпления. Новото законодателство на ЕС обхваща действия в различни области като разпоредби в областта на наказателното право, преследване на извършителите на престъпления, подкрепа на жертвите и права на жертвите в наказателните производства, както и предотвратяване на трафика. В него се предвижда също създаването във всяка държава членка на национален орган за докладване или равностоен механизъм за докладване на тенденциите, събиране на данни и измерване на въздействието на дейностите за борба с трафика на хора.

Права в Европейския съюз на жертвите на трафик на хора

Днес Европейската комисия представя и обобщение на правата на жертвите на трафик на хора с цел предоставяне на ясна и лесно достъпна информация за трудовите и социалните права и правата на пребиваване и обезщетяване, които те имат съгласно законодателството на ЕС. Обобщението ще се използва от жертвите и работещите в областта на трафика на хора (НПО, полиция, инспектори по труда, имиграционни органи, гранични служители, работещи в здравеопазването и социални работници). То ще допринесе за ефективното осъществяване на тези права, като помага на органите в държавите от ЕС, да предоставят помощта и защитата, от които жертвите се нуждаят и които заслужават.

Събиране на данни: основни констатации

Евростат и ГД „Вътрешни работи“ публикуват първия доклад относно статистическите данни за трафика на хора на равнище ЕС, обхващащ референтните години 2008, 2009 и 2010. Всички страни от ЕС са дали своя принос към доклада, но събирането на съпоставими и надеждни данни остава предизвикателство и цифрите следва да се тълкуват предпазливо, тъй като представляват само върха на айсберга. Според изследване на Международната организация на труда 880 000 души в ЕС са жертви на принудителен труд, включително принудителна сексуална експлоатация.

Жертви

 1. Общият брой на идентифицираните и предполагаемите жертви е бил 6309 през 2008 г., 7795 през 2009 г. и 9528 през 2010 г., с увеличение от 18 % през разглежданите три референтни години.

 2. Профилът на жертвите по пол и възраст в трите референтни години е бил 68 % жени, 17 % мъже, 12 % момичета и 3 % момчета.

 3. По-голямата част от идентифицираните и предполагаемите жертви през трите референтни години са жертва на трафик за сексуална експлоатация (62 %). Трафикът с цел принудителен труд (25 %) е на второ място, а другите форми на трафик, като например трафик с цел отнемане на телесни органи, за престъпни дейности или за продажба на деца следват с много по-малки проценти (14 %).

 4. По-голямата част от идентифицираните и предполагаемите жертви през трите референтни години са от държави от ЕС (61 %), след тях се нареждат жертвите от Африка (14 %), Азия (6 %) и Латинска Америка (5 %).

 5. Мнозинството жертви от държавите от ЕС са граждани на Румъния и България.

 6. Повечето жертви с гражданство извън държавите — членки на ЕС, са от Нигерия и Китай.

 7. Броят на разрешенията за постоянно пребиваване за жертвите на трафика на хора с гражданство извън ЕС се е увеличил от 703 през 2008 г. на 1196 през 2010 г.

Трафиканти

 1. Общият брой на заподозрените трафиканти в държавите от ЕС е намалял с приблизително 17 % от 2008 до 2010 г.

 2. 75 % от заподозрените трафиканти са мъже.

 3. Трафикантите на хора за сексуална експлоатация представляват приблизително 84 % от общия брой на заподозрените трафиканти през трите референтни години.

 4. Общият брой на присъдите за трафик на хора е намалял с 13 % от 2008 до 2010 г.

Полезни връзки

MEMO/13/331

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Уебсайт на Европейската комисия за борба с трафика на хора

Страница за новини:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Инфографики:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Статистическият доклад относно трафика на хора:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Права на жертвите:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar